Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Pekka Manninen

Asiakasmäärä vahvassa kasvussa, uusia avauksia hiilineutraaliuuteen

Helen-konsernin tuloskehitys on jatkunut liiketoimintavuonna 2019 erinomaisena. Hyvään tuloskehitykseen ja kannattavuuteen ovat vaikuttaneet yhtiön tehostunut toiminta ja laitosten hyvä käytettävyys, asiakasmäärän voimakas kasvu, onnistuneet toimenpiteet sähkömarkkinoilla sekä polttoaineiden suotuisa hintakehitys. Helenin asiakasmäärä käsittää jo yli 500 000 sähkösopimusta, ja palveluidemme piirissä on jo 1,7 miljoonaa suomalaista.    

Viime vuonna yhtiössä vietiin läpi kattava strategiatyö. Uudistettu strategia viitoittaa Helenille tietä kohti uutta energia-aikakautta ja hiilineutraaliutta. Strategiatyöhön osallistui merkittävä joukko heleniläisiä työn eri vaiheissa; mikä on vauhdittanut strategian toteuttamista ja strategian tavoitteiden omaksumista. Strategialinjaukset ovat valmistuttuaan olleet esillä kaikissa Helenin tekemisissä, alkaen yhtiötason liiketoimintasuunnittelusta, henkilöstön työhyvinvointipäivistä ja näiden pohjalta laadituissa yksiköiden toimintasuunnitelmissa, jatkuen edelleen jokaisen heleniläisen henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelyyn. Strategiaa tehdään eläväksi tekojen kautta, ja tämä näkyy Helenissä selvästi.  

Strategiatyön osana uudistetut arvot ovat myös yhteisen työn tulosta, ja ne luovat hyvän pohjan uuden yrityskulttuurin rakentamiselle. Arvot Pane tuulemaan, Ihmiseltä ihmiselle, Maailmanluokan osaaminen ja Yhteistyön mestaruus näkyvät meillä jo luontevasti arkipäivässä.  

Olen erityisen iloinen siitä, että työtyytyväisyyttä mittaavasta People Power -tutkimuksesta saimme viime vuonna jälleen hienosti parantuneen tuloksen. Tutkimuksesta selvisi muun muassa se, että heleniläiset näkevät yrityksemme tulevaisuuden valoisana.  

Kasvua tukeva kumppaniverkosto on yksi Helenin strategisista tavoitteista, ja tärkeä osa tätä tavoitetta on sijoittaminen kasvuyrityksiin. Perustimme viime vuonna Helen Ventures -toiminnon vastaamaan tästä roolista. Olemme varautuneet tätä kautta tapahtuviin sijoituksiin lähivuosien aikana aina 50 miljoonaan euroon asti. Helen Venturesin strategiaan kuuluu pitkäjänteinen yhteistyö energia-alaa kehittävien ja muuttavien kasvuyritysten kanssa. Tavoitteena on löytää, kehittää ja luoda yhdessä uusia energiaratkaisuja, jotka mullistavat koko alaa.

Hiilineutraali tulevaisuus tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa

Toimintamme perustan muodostavat lämpö, jäähdytys ja sähkö. Meillä on vahva kokemus energiajärjestelmistä ja energiantuotannosta. Tälle osaamiselle rakennamme myös tulevaisuuden ratkaisut. Panostuksia jatketaan alueelliseen uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin kiinteistöihin ja sähköiseen liikenteeseen.  

Hiilineutraaliustavoite 2035 on tärkeä osa strategiaamme, ja se on yhteneväinen sekä Suomen valtion että Helsingin kaupungin tavoitteiden kanssa. Keväällä 2019 eduskunta sääti lain kivihiilestä luopumisesta vuoden 2029 kesään mennessä, näin etenemme myös Helenissä. Valmistaudumme sulkemaan Hanasaaren voimalaitoksen ja korvaamaan sen tuotannon lämmön kierrättämisellä lämpöpumpuilla, energiavarastoinnilla ja Vuosaareen rakennettavalla biolämpölaitoksella. Salmisaari säilyy energiantuotantoalueena, ja kivihiili korvataan siellä muilla ratkaisuilla, joiden määrittely eteni toimintavuonna 2019. Tavoitteemme on löytää ratkaisu, joka ei perustu polttamiseen.  

Toimintavuonna 2019 vahvistimme matkaa hiilineutraaliuteen ja teimme mm. investointipäätöksen Vuosaareen rakennettavasta ainutlaatuisesta, myös meriveden lämpöä hyödyntävästä lämpöpumpusta ja käynnistimme geotermiseen lämpöön liittyvän maaperätutkimuksen, jonka avulla kartoitamme mahdollisuuksia geolämmön hyödyntämiseen Helsingissä.    

Uskon vahvasti, että hiilineutraali tulevaisuus tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa. Viime vuonna tällä saralla tehtiin monta uutta avausta. Loistava esimerkki on yhteistyö Pauligin kanssa: kahvipaahtimon ylijäämälämmöllä voidaan lämmittää jopa 1 000 kerrostalokaksiota. Elintarviketeollisuuden tuotantoprosesseista yli jäävän lämmön kierrättäminen kaukolämpöverkkoon on Helsingin alueella ainutlaatuista, mutta uusien teknisten ratkaisujen ansiosta mahdollista. Messukeskuksen, Helenin pitkäaikaisen energiakumppanin, katolle puolestaan rakennettiin aurinkovoimala, josta kuka tahansa voi vuokrata oman nimikkopaneelin. Ylöjärvelle, kauppakeskus Elon katolle, rakensimme Suomen suurimman kattoasenteisen aurinkovoimalan. Sähköisen liikenteen osalta jatkoimme sekä Helsingin julkisen katulatauspisteiden verkoston laajentamista että latauspisteiden palvelukehitystä kodeille ja yrityksille.  

Uudesta hyvästä strategiasta, erinomaisesta tuloksesta, vahvasta asiakasmäärän kasvusta ja tuotantolaitosten hyvästä käytettävyydestä haluan kiittää lämpimästi kaikkia heleniläisiä. Iso kiitos myös asiakkaillemme ja sidosryhmillemme - voimat yhdistämällä teemme hiilineutraalista tulevaisuudesta totta.  

Pekka Manninen
Toimitusjohtaja