Uutinen / 21.12.2017

Suomen suurin luolalämpövarasto suunnitteilla Helsinkiin

Helen suunnittelee uutta, Suomen suurinta energiavarastoa syvällä Helsingin kallioperässä sijaitseviin, käytöstä poistettuihin öljyluoliin. Lämmintä vettä varastoon mahtuisi yli 40 kertaa enemmän kuin Helsingin Uimastadionin altaiden vesimäärä.

Mustikkamaan alla sijaitsee kolme suurta kallioöljyluolaa, joissa on säilötty raskasta polttoöljyä. Öljyvarastot on poistettu käytöstä ja tyhjennetty 1999. Luolista kaksi on yhteneviä ja voidaan muuttaa lämpövarastokäyttöön. Varaston tilavuus olisi noin 260 000 m3. 

Energian käytössä on kulutushuippuja sekä vuorokausi- että vuositasolla. Uusiutuvien energialähteiden ja hukkalämpöjen tehokkaan kierrättämisen myötä energiajärjestelmä tarvitsee yhä enemmän joustoa. Helenillä on jo lämpövarastot Vuosaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla. Uusi suunniteltu luolalämpövarasto on kymmenen kertaa Vuosaaren varastoa isompi, ja se nostaisi Helenin energiantuotannon optimoinnin uudelle tasolle.

Helsingin kaukolämpöverkko ja olemassa oleva energiajärjestelmä tarjoavat hyvän alustan uusille energiaratkaisuille kuten varastoinnille ja joustoille. Varastoinnille on aina käyttöä energiantuotantotavoista riippumatta.

- Energian varastointi on tuotantoteknologia- ja polttoaineriippumaton ratkaisu, ja se sopii mainiosti nykyiseen kaupunkienergiajärjestelmäämme. Varastointi mahdollistaa omalta osaltaan fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen, uusiutuvan energian lisäämisen ja hukkalämpöjen tehokkaan kierrättämisen, toteaa johtaja Heikki Hapuli Helenistä.

Tehokkaampaa tuotannon optimointia ja energian kierrätystä

Helsingissä tällä hetkellä käytössä olevien lämpövarastojen käyttölogiikka perustuu vuorokautisten kulutushuippujen tasaamiseen. Luolalämpövaraston suuren energiakapasiteetin ansiosta tuotantoa voidaan optimoida entistä pidemmällä aikavälillä, viikkotasolla. Talven kylmimpien päivien lämpökuorman aikana varaston avulla voidaan välttää erillisten maakaasu- ja öljykäyttöisten lämpökeskuksien käynnistämistä. Lämpövaraston lataus- ja purkuteho on 120 MW eli täydellä teholla purettaessa/ladattaessa käyttöaika on neljä vuorokautta.

Suunnitteluvaiheessa oleva varastointihanke toteutetaan, jos sen tekniset ja taloudelliset edellytykset täyttyvät.

Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali energiantuotanto. Isoa ja globaalia ilmastohaastetta ei ratkaista millään yksittäisellä teknologialla tai teolla, vaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan useita keinoja ja kaikkien panosta. Energianvarastoinnilla on merkittävä rooli energiajärjestelmän joustavuuden lisäämisessä.

Faktat:

• Käytöstä poistettuja öljyluolia suunnitellaan käytettäväksi energiavarastona.
• Energian varastointiin käytetään lämmintä vettä.
• Luolavaraston tehollinen tilavuus on yhteensä noin 260 000 m3.
• Varasto on kymmenen kertaa suurempi kuin Helenin Vuosaaren voimalaitoksella sijaitseva lämpövarasto tai Esplanadin puiston alla sijaitseva jäähdytysvarasto ja vettä siihen mahtuu yli 40 kertaa Helsingin Uimastadionin altaiden vesimäärä.
• Varastoitavan energian määrä on 11,6 GWh.
• Varaston lataus-/purkausteho on 120 MW (riittää noin 4 vrk).
• Luolien käyttö lämpövarastona ei vaikuta Mustikkamaan muuhun toimintaan.

Infografiikka Mustikkamaan luolalämpövarastosta aineistopankissa.

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus