Uutinen / 12.9.2018

Asukaskysely Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutuksista avautuu

Helen selvittää mahdollisuuksia biolämpölaitoksen rakentamiseen Helsingin Tattarisuolle. Osana laitoksen ympäristövaikutusten arviointia tehdään syyskuussa asukaskysely, jossa selvitetään biolämpölaitoksen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin.

Biolämpölaitosten tavoitteena on vähentää Helsingin energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Tattarisuolle suunniteltavasta biolämpölaitoksesta tehdään lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa arvioidaan biolämpölaitoksen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Nyt tehtävän asukaskyselyn avulla kerätään tärkeää tietoa alueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arviointia varten.

Vaikutusarvioinnissa otetaan huomioon myös esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta keväällä 2018 saatu palaute.

Kyselyn taustamateriaalissa esitellään lyhyesti alustavia vaikutusarviointien tuloksia. Laajemmin tulokset kootaan arviointiselostukseen, jota esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa marraskuussa 2018.

Asukaskysely hankkeen ympäristövaikutuksista on kaikille avoin. Kysely on auki 25.9.2018 asti.

Helenin tavoitteena korvata kivihiiltä energiantuotannossa

Helen suunnittelee uusien biolämpölaitosten rakentamista Helsinkiin. Suunnitelmissa ovat alueet Vuosaaressa, Patolassa ja Tattarisuolla. Biolämpölaitoksilla korvataan kivihiilen käyttöä ja varmistetaan kaukolämmön riittävyys.

Suunnitteilla olevat lämpölaitokset tuottavat uusiutuvaa kaukolämpöä ja korvaavat kivihiiltä kaukolämmön tuotannossa. Lämpölaitokset käyttävät kestävistä lähteistä hankittuja biopolttoaineita, kuten pellettiä ja metsähaketta. Biolämpölaitokset toteutetaan vaiheittain niin, että vuonna 2024 käytöstä poistuvan Hanasaaren voimalaitoksen lämmöntuotanto pystytään korvaamaan.

Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali energiantuotanto. Helen investoi parhaillaan uusiutuvaan, hajautetumpaan kaupunkienergiaan, ja biolämpölaitokset ovat osa mittavaa investointiohjelmaa.

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus