Uutinen / 16.8.2018

Hanasaaren voimalaitoksella kytöpaloja – vaaraa ei ole

Hanasaaren voimalaitoksen kivihiilivarastolla esiintyy ajoittain pieniä kivihiilen itsesyttymisestä johtuvia kytöpaloja. Kytöpalo tai siitä syntyvä savu ei aiheuta vaaraa ihmisille eikä myöskään aiheuta ympäristöriskiä.

Kytöpalo näkyy varastoalueella kytemisestä aiheutuvana savuna ja pimeään aikaan hehkuvina pesäkkeinä. Kytö ei laajene tulipaloksi, eikä siitä syntyvä vähäinen savu aiheuta terveysriskiä. Savu voi aiheuttaa lähinnä hajuhaittoja.

Kivihiilivarasto tarkastetaan päivittäin ja kaikki tarvittavat toimenpiteet, kuten kytöpalojen sammutus, tehdään välittömästi. Sammutustyöt hoitaa voimalaitoksen oma henkilökunta. Voimalaitos toimii yhteistyössä Pelastuslaitoksen kanssa. Pelastuslaitoksen apua tarvitaan kuitenkin erittäin harvoin.

Helen pahoittelee savusta johtuvaa mahdollista hajuhaittaa.

Hanasaaren voimalaitos