Uutinen / 11.1.2018

Hekan kerrostalot aktiiviseksi osaksi Helsingin energiajärjestelmää

Helen Oy ja Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) toteuttavat yhdessä merkittävän tutkimus- ja kehittämishankkeen lämmön kysyntäjoustosta.

Teksti: Marina Galkin-Aalto

Helen tuo Hekan asuntoihin uuden sisälämpötilan ja kosteuden mittaus- ja raportointipalvelun, jonka avulla asuinkerrostalojen energiatehokkuutta voidaan parantaa kustannustehokkaasti ja helposti.

Palvelussa seurataan asuntojen lämpötilatasoja, mikä mahdollistaa lämmityksen tarkemman ohjauksen ulkolämpötilan perusteella. Asukkaan kannalta tämä tarkoittaa, että sisälämpötilat pysyvät tarkemmin halutussa, vaikka ulkolämpötila vaihtelee lyhyen ajan kuluessa hyvinkin paljon.

Kiinteistöjen lämmönvarauskyky hyötykäyttöön

Asuntojen lämpötilojen seuraamisesta on myös laajempia hyötyjä.  Se auttaa Helsinkiä optimoimaan lämmöntuotantoa ilman, että siitä aiheutuisi asuntojen sisälämpötiloihin heikennyksiä. Lämmöntuotannon optimoinnissa pyritään kulloisessakin ulkolämpötilassa tuottamaan helsinkiläisten lämmitys mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti sekä hyödyntämään kiinteistöjen lämmönvarauskyky osana kokonaisenergiajärjestelmää.

Hanke käynnistyi kesällä 2017, ja mittaus- ja raportointipalvelu on nyt toteutettu 50 kerrostaloon Helsingissä. Palvelu laajenee 500 kiinteistöön alkuvuodesta 2018. Tavoitteena on, että kesällä 2018 kaikki Hekan kerrostalot ovat energiaseurannan piirissä. Tämä tarkoittaa yli 8000 älykkään, langatonta tiedonsiirtotekniikkaa hyödyntävän seurantamittarin asennusta.

- Helenin tavoitteena on nyt tehtävän toteutuksen kautta kehittää toimintamallia, jossa lämmön käyttökohteet ja niihin liittyvä lämmön kulutusjousto tulevat tiiviimmäksi osaksi energian kokonaisjärjestelmää, sanoo yksikön päällikkö Perttu Lahtinen Helenistä. Käytännössä tämä ilmenee selkeiden kulutuspiikkien välttämisenä kiinteistöjen lämmitystä jaksottamalla.

- Hekan tavoitteena on saada paremmat tiedot asuntojen olosuhteista ja siten parantaa asukkaiden asumisoloja samalla energiatehokkuutta lisäten, sanoo kiinteistöjohtaja Vesa Jurmu Hekasta.

Lue lisää aiheesta

Lämpö