Uutinen / 27.3.2018

Helen investoi satoja miljoonia päästöjen vähentämiseen

Helen investoi tulevina vuosina merkittävästi päästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen. Helenin tavoitteena on vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Samalla kivihiilen käyttö puolittuu. Pidemmän aikavälin tavoitteena on ilmastoneutraali energiantuotanto.

Parhaillaan käynnissä on satojen miljoonien eurojen investointiohjelma. Helmikuussa valmistui Salmisaareen Suomen suurin pellettikattila, jossa tuotetaan uusiutuvaa kaukolämpöä. Helenillä on entuudestaan lajissaan maailman suurin lämpöpumppulaitos ja parhaillaan rakennetaan uutta, teollisen mittakaavan lämpöpumppulaitosta, jolla pystytään edelleen lisäämään hukkalämpöjen hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa. Maaliskuussa tehtiin investointipäätös jättimäisen, maanalaisen luolalämpövaraston rakentamisesta Helsingin Mustikkamaalle. Investointi vähentää öljyn käyttöä yli miljoona litraa vuodessa.

Helen valmistelee Hanasaaren kivihiililaitoksen toiminnasta luopumista ja selvittää parhaillaan kolmen uuden biolämpölaitoksen rakentamista eri puolille Helsinkiä. Tällä hetkellä eri vaihtoehtojen selvityssuunnitelmissa ovat mukana alueet Vuosaaressa, Patolassa ja Tattarisuolla.

- Tällä hetkellä nopein ja käytännössä ainoa ison mittakaavan tapa korvata kivihiiltä on biomassa. Siihen liittyy kuitenkin haasteita erityisesti Helsingin alueella, jossa energiantarve on Suomen mittakaavassa valtava ja energiantuotantoon soveltuvasta tilasta on pulaa. Helsingin energiantuotantovolyymit ovat niin suuria, että tarvittavaa biomassamäärää ei ole mahdollista hankkia Suomesta, vaan merkittävä osa joudutaan tuomaan ulkomailta. Laajamittaisessa biomassan käytössä täytyy huomioida myös saatavuuteen ja hyväksyttävyyteen liittyvät kysymykset, toteaa Helenin energiantuotannon kehityshankkeista vastaava yksikönpäällikkö Janne Rauhamäki.

Investoinnit vaiheittain ja uutta teknologiaa hyödyntäen

Helenin tavoitteena on toteuttaa ilmastoneutraaliin energiantuotantoon tähtääviä investointeja vaiheittain niin, että uusien teknologioiden mahdollisuudet pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti ja kaukolämmön hinta säilyy kilpailukykyisenä. Kivihiilen käyttö energiantuotannossa on tavoitteena lopettaa kokonaan 2030-luvulla.

Helen on esittänyt viisi ratkaisua ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen:

  1. Kaupunkilaisten rooli kasvaa. Asukkaista tulee myös energiantuottajia, kun aurinko- ja sähkövarastoratkaisut sekä lämmityksen erilaiset hybridijärjestelmät yleistyvät.
  2. Hukkalämmöt otetaan tehokkaammin kiertoon. Tulevaisuudessa energiaa ei hukata, vaan se kierrätetään mahdollisimman hyvin.
  3. Joustoa tarvitaan. Tuotannoltaan sään mukaan vaihtelevan aurinko- ja tuulivoiman merkittävä lisääntyminen sähkömarkkinoilla tarvitsee rinnalleen erilaisia joustoja sekä energian tuotannossa että käytössä.
  4. Fossiilisista siirrytään biotalouden kautta x-talouteen. Biotalous on välivaihe siirryttäessä fossiilisista polttoaineista ilmastoneutraaliin tuotantoon.
  5. Tutkimukseen, kehitykseen, koulutukseen ja innovaatioihin panostetaan.

Lisätietoja: Helen Oy, kehityshankkeet-yksikön päällikkö Janne Rauhamäki, p. 040 566 6275.