Uutinen / 3.8.2018

Osavuosikatsaus: Kaukojäähdytys kasvussa, uusi lämpöpumppulaitos Esplanadin alle

Helenin liikevaihto ja tulos kehittyivät positiivisesti ja asiakasmäärä kasvoi edelleen. 

Helenin jäähdytyspalveluiden kasvu jatkui ja helteet nostivat asiakkaiden jäähdytystarpeen ennätyskorkealle. Helsingin Esplanadin alle valmistui uusi lämpöpumppulaitos, joka lisää jäähdytys- ja lämmöntuotantokapasiteettia ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Helen toteuttaa myös uuden lämpöpumpun Katri Valan lämpöpumppulaitokseen, joka on lajissaan maailman suurin.

- Jäähdytyspalveluiden kysyntä on kasvussa, kun asiakkaat arvostavat yhä enemmän hyviä olosuhteita sisätiloissa – ulkolämpötilasta riippumatta. Uusilla investoinneilla vastaamme tähän kysyntään. Pystymme tarjoamaan jäähdytystä, joka tuotetaan kestävästi. Samalla myös kierrätetään ja jalostetaan merkittävä määrä energiaa kaukolämmöksi, sanoo Helen Oy:n toimitusjohtaja Pekka Manninen.

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta Oy.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisvuoden saman ajanjakson vertailukelpoisiin lukuihin.


HUHTI-KESÄKUU 2018

 • Konsernin tulos parani sähkömarkkinoiden suotuisan hintakehityksen myötä. Liikevaihto kasvoi ja oli 163 milj. euroa (160 milj. euroa) ja liikevoitto oli 6 milj. euroa (-2 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 27 milj. euroa (28 milj. euroa).
 • Sähkön kokonaismyynti väheni 6 % ja oli 1 074 GWh (1 139 GWh).
 • Poikkeuksellisen lämmin toukokuu vähensi lämmön myyntiä 20 % edellisvuodesta. Lämpöä myytiin 1 040 GWh (1 293 GWh).
 • Vastaavasti kaukojäähdytyksen myynti kasvoi 23 % ja oli 48 GWh (39 GWh).
 • Sähkönsiirto Helsingissä väheni 2 % ja oli 1 003 GWh (1 019 GWh).


TAMMI-KESÄKUU 2018

 • Konsernin alkuvuoden tulos parani edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi ja oli 489 milj. euroa (440 milj. euroa) ja liikevoitto oli 69 milj. euroa (51 milj. euroa). Liikevaihdon ja tuloksen kasvuun vaikuttivat alkuvuoden sääolosuhteiden ohella sähkön kohonnut markkinahinta sekä hyvin onnistunut suojausstrategia sähkömarkkinoilla.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 133 milj. euroa (100 milj. euroa).
 • Sähkön kokonaismyynti kasvoi 3 % ja oli 3 605 GWh (3 491 GWh).
 • Lämmön myynti kasvoi 4 % edellisvuodesta. Lämpöä myytiin 4 023 GWh (3 872 GWh).
 • Kaukojäähdytyksen myynti kasvoi 17 % ja oli 74 GWh (63 GWh).
 • Sähkönsiirto Helsingissä kasvoi 1 % ja oli 2 242 GWh (2 227 GWh).


KONSERNIN AVAINLUVUT

 

4-6/2018

4-6/2017

Muutos

1-6/2018

1-6/2017

Muutos

Liikevaihto,   M€

163

160

2 %

489

440

11 %

Liikevoitto,   M€

6

-2

 

69

51

35 %

Liikevoitto,   %

4

 

 

14

12

21 %

Voitto ennen   tilinpäätössiirtoja, M€

0

-8

 

58

40

44 %

Investoinnit,   M€

13

26

-49 %

26

44

-41 %

Omavaraisuusaste,   %

-

-

 

74

72

3 %

Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kk), %

-

-

 

3,3

2,5

31 %

Henkilöstön   määrä 30.6.

-

-

 

1 175

1 271

-8 %

Taseen   loppusumma, M€

-

-

 

2 672

2 688

-1 %


MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA HUHTI-KESÄKUUSSA

 • Helen oli jälleen energiayhtiöiden vastuullisin brändi. Helen oli toista vuotta peräkkäin suomalaisten energiayhtiöiden ykkönen Pohjoismaiden laajimmassa Sustainable Brand Index™
  -bränditutkimuksessa, jossa selvitetään kansalaisten näkemyksiä tunnettujen yritysten vastuullisuudesta.
 • Esplanadin puiston alla noin 50 metrin syvyydessä sijaitseva maanalainen lämpöpumppulaitos valmistui. Isoilla lämpöpumpuilla tuotetaan sekä kaukolämpöä että kaukojäähdytystä ja niillä otetaan talteen merkittävä määrä kiinteistöjen hukkalämpöjä hyödynnettäväksi lämmöntuotannossa. Lämpöpumput korvaavat fossiilisia polttoaineita Helenin energiantuotannossa ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä yli 20 000 tonnia vuodessa.
 • Helen teki investointipäätöksen uudesta lämpöpumpusta täydentämään Sörnäisissä Katri Valan puiston alla sijaitsevaa lämpö- ja jäähdytyslaitosta. Uuden lämpöpumpun ansiosta laitoksen tuotantomäärä kasvaa jopa 30 %. Samalla Itämeren lämpökuormitus pienenee merkittävästi, kun puhdistetun jäteveden lämpö saadaan entistä tehokkaammin talteen.
 • Helen toi markkinoille ensimmäisenä Suomessa kotitalousasiakkaille suunnitellun tuottajapaketin, jossa on aurinkopaneelit ja sähkövarasto räätälöitynä pakettina. Sähkövaraston avulla pientuottaja saa aurinkopaneeleistaan suuremman hyödyn ja samalla tulee kysyntäjouston kautta osaksi Helenin virtuaalivoimalaitosta ja tulevaisuuden älykkäitä sähkömarkkinoita.
 • Suvilahden sähköasemalle Helsinkiin asennettiin uusi 84 paneelin aurinkoseinä, jolla testataan seinäpaneelien tuottoa. Aurinkoseinä on toteutettu uudella tavalla ja integroitu suoraan sähköasemarakennukseen siten, että aurinkopaneelit muodostavat uuden seinäpinnan.
 • Helen selvittää eri vaihtoehtoja uusien biolämpölaitosten rakentamisesta Helsinkiin. Tattarisuolle suunniteltavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) jatkuu Uudenmaan ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaisesti siten, että YVA-selostuksessa on mukana uusi tonttivaihtoehto Tattarisuon teollisuusalueen eteläpuolelta.
 • Helen on selvittänyt yhteistyössä ELYn sekä Maa- ja metsätalousministeriön kanssa parasta ja kustannustehokkainta tapaa vaelluskalojen kululle Kymijoella voimalaitospatojen ohi. Selvitystyötä päätettiin jatkaa radiokalatutkimuksilla sekä kalankulkuvaihtoehtojen simuloinneilla.
 • Helen Oy:n tytäryhtiön Oy Mankala Ab:n Kymijoen Klåsarön vesivoimalaitoksen uudistamisesta tehtiin päätös. Vesiturbiinien modernisoinnilla jatketaan laitoksen elinikää ja lisätään uusiutuvan energian määrää.
 • Helen Sähköverkko Oy käynnisti Helsingissä Metsälän tiellä suurjännitejohdon siirtotyöt. Sähköverkon muutostöillä mahdollistetaan asuinrakentaminen Pasilan Postipuistoon.


NÄKYMÄT TULEVAISUUTEEN

Huolimatta tällä hetkellä hieman kohonneesta sähkömarkkinoiden hintatasosta lähivuosien sähkömarkkinat tulevat ennusteiden mukaan olemaan vaikeat sähköntuottajille. 

Poliittiseen päätöksentekoon, energiamarkkinoihin ja talouteen liittyvät epävarmuustekijät vaikuttavat liiketoimintaan ja sen suunnitteluun.

Helenin näkemyksen mukaan vahvan päästökaupan tulisi olla ensisijainen ohjausmekanismi päästöjen vähentämiseen EU:n alueella.

Hallituksen esitys kivihiilen käytön kieltämisestä energiantuotannossa vuonna 2029 ja sen lisäksi suunniteltu veronkorotus sähkön ja lämmön yhteistuotannolle heikentäisivät toteutuessaan merkittävästi energiayhtiöiden mahdollisuuksia panostaa uusiin energiainnovaatioihin ja päästöjen vähentämiseen.

- Suomeen tarvitaan energiapolitiikkaa, joka vahvistaa Suomea energia-alan edelläkävijänä ja luo edellytykset kehittää uusia innovaatioita ja radikaaleja keinoja ilmastohaasteen ratkaisemiseksi. Hallituksen suunnittelemilla toimilla heikennetään mahdollisuuksiamme panostaa näiden uusien ratkaisujen kehittämiseen, sanoo Pekka Manninen. 

Vuoden 2018 tuloksen ennakoidaan paranevan vuoden 2017 tasosta.

Lataa Helenin osavuosikatsaus.

Lisätietoja: Helen Oy, toimitusjohtaja Pekka Manninen, p. (09) 617 2000 tai
talousjohtaja Timo Rajala, p. (09) 617 2019

Lue lisää aiheesta

Yritykset