Uutinen / 11.10.2018

Helen kärkeen suomalaisessa turvallisuudessa

Helen palkittiin Vuoden turvallisena organisaationa ja Helenin Mats Fagerström Vuoden turvallisuuspäällikkönä Finnish Security Awards 2018 –tilaisuudessa.

Turvallinen toiminta ja häiriöttömyys ovat tärkeitä asioita kaikkien yritysten toiminnassa. Energia-alalla ne ovat toiminnan perusedellytyksiä sekä liiketoiminnan kannalta että erityisesti koko yhteiskunnan kannalta.

- Energiajärjestelmän turvallisuus ja luotettavuus ovat ensiarvoisen tärkeitä, ja erityisesti meillä Helenissä, kun toimimme pääkaupungissa, muistuttaa turvallisuuspäällikkö Mats Fagerström Helenistä.

Helenissä yritysturvallisuus ja työturvallisuus ovat kiinteä osa päivittäistä toimintaa ja johtamista. Hyvällä yritys- ja työturvallisuudella varmistetaan toiminnan jatkuvuus sekä kilpailukyvyn ja tuottavuuden jatkuva kehittäminen.

- Turvallisuusratkaisut eivät rajoita toimintaa, vaan luovat aina mahdollisuuksia, Fagerström korostaa.

Vuoden turvallinen organisaatio: Helen Oy

Vuoden turvallinen organisaatio -palkinto jaetaan yritykselle tai muulle organisaatiolle, joka on esimerkillisesti järjestänyt turvallisuutensa ja luonut positiivisen turvallisuuskulttuurin.

Raati perusteli Helenin valintaa mm. näin: Helenissä ymmärretään, että turvallisuusratkaisut eivät rajoita toimintaa, vaan luovat mahdollisuuksia. Yhtiössä yritysturvallisuus tähtää lisäksi kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseen.

Samassa sarjassa Helenin kanssa finaalissa kilpailivat Rikosseuraamusvirasto ja Caverion Suomi Oy.

Vuoden turvallisuuspäällikkö: Helenin Mats Fagerström

Vuoden turvallisuuspäällikkö -palkinto jaetaan ansioituneelle Suomessa tai Suomesta käsin toimivalle esimiehelle, joka on määrätietoisesti ja menestyksellisesti tehnyt turvallisuustyötä millä tahansa turvallisuuden tai riskienhallinnan osa-alueella.

Raati perusteli Mats Fagerströmin valintaa mm. näin: Mats Fagerströmillä on laaja vastuualue voimalaitoksista tunneliverkostoihin. Hänet tunnetaan siitä, että hän kehittää jatkuvasti osaamistaan ja Helen Oy:n turvallisuutta, näiden lisäksi hän on aktiivinen koko turvallisuusalan kehittäjä.

Samassa sarjassa Mats Fagerströmin kanssa finaalissa kilpailivat toimitusjohtaja Ville Ketonen Local Crew Oy Ltd:stä ja turvallisuuspäällikkö Ari-Pekka Meuronen Lappeenrannan kaupungista.

Lue lisää aiheesta

Yritykset