Uutinen / 26.6.2018

Helen, Neste, Borealis ja pääkaupunkiseudun energiayhtiöt selvittävät Kilpilahden hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksia

Helen Oy, Neste Oyj, Borealis Polymers Oy, Fortum Power and Heat Oy, Vantaan Energia Oy ja Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab ovat käynnistäneet teknis-taloudellisen esiselvityksen Kilpilahdessa Nesteen ja Borealiksen laitoksilta muodostuvan hukkalämmön käyttömahdollisuuksista kaukolämpönä pääkaupunkiseudulla ja Porvoon alueella.

Kilpilahdessa syntyy merkittävä määrä matalalämpöistä hukkalämpöä, jota ei tähän mennessä ole pystytty jalostamaan hyötykäyttöön. Hyödyntämisedellytysten selvittäminen on nyt ajankohtaista teknologioiden kehittyessä ja yritysten kartoittaessa mahdollisuuksia pienentää lämmönhankinnan hiilijalanjälkeä.

Selvityksen toteuttaa Neste Engineering Solutions Oy yhteistyössä Gaia Consulting Oy:n kanssa. Osapuolet tavoittelevat esiselvityksen valmistumista kevään 2019 aikana.

Helen on mukana hukkalämpöjen kierrätyshankkeessa