Nyhet / 29.6.2018

Helen, Neste, Borealis och energibolagen i huvudstadsregionen utreder möjligheterna att utnyttja spillvärme från Sköldvik

Helen Ab, Neste Abp, Borealis Polymers Oy, Fortum Power and Heat Oy, Vanda Energi Ab och Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab har inlett en teknisk-ekonomisk förstudie av möjligheterna att utnyttja spillvärme från Nestes och Borealis anläggningar i Sköldvik som fjärrvärme i huvudstadsregionen och Borgå.

I Sköldvik uppkommer betydande mängder lågtempererad spillvärme, som hittills inte har kunnat nyttiggöras. Att utreda möjligheterna att nyttiggöra spillvärmen är nu aktuellt i och med att tekniken utvecklas och företagen kartlägger möjligheterna att minska klimatavtrycket från värmeanskaffningen.

Förstudien genomförs av Neste Engineering Solutions Oy i samarbete med Gaia Consulting Oy. Parterna siktar på att ha förstudien klar våren 2019.