Uutinen / 23.1.2018

Kruunuvuorenrannan kallioluoliin suunnitellaan lajissaan maailman ensimmäistä energian kausivarastoa

Energian kausivarastointiratkaisua kaavaillaan osaksi ekologisen kaupunginosan energiajärjestelmää, jossa hyödynnetään uudella tavalla auringon lämmittämää merivettä sekä asuinrakennusten kierrätyslämpöä. Suunnitellussa hankkeessa otetaan käyttöön Kruunuvuoren alapuolella sijaitsevat kallioluolat, joista toista on aiemmin käytetty öljyn varmuusvarastona. Luolien tilavuus on yhteensä 300 000 m3 ja ne sijaitsevat noin 50 metriä merenpinnan alapuolella.  

Helenin suunnittelema energiaratkaisu perustuu malliin, jossa lämpöpumppujen avulla toteutetaan rakennusten lämmitys ja jäähdytys. Luolat täytetään kesäaikaan Kruunuvuorenselän auringon lämmittämällä pintavedellä, jota hyödynnetään talvikaudella lämpöpumppujen energianlähteenä. Kesäkaudella kerätään hyötykäyttöön myös auringosta peräisin oleva rakennusten ylimääräinen lämpö, joka jalostetaan ja kierrätetään asukkaiden käyttöön. Mallissa siis auringon lämmittämä merivesi ja rakennukset toimivat lämpöpumppujen lämmönlähteinä ja alueen lämpöverkot lämmön kerääjänä ja jakelijana.

- Energian kausivarastointi on yksi tärkeistä tulevaisuuden ratkaisuistamme, kun vähennämme päästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian käyttöä. Tässä hankkeessa otetaan merkittävä askel päästöttömään energiatulevaisuuteen ja samalla lisätään asumismukavuutta ekologisesti, sanoo johtaja Marko Riipinen Helenistä.

Suunnitellun energian kausivaraston kapasiteetti riittää kattamaan jopa kolmanneksen koko Kruunuvuoren alueen lämmitysenergiantarpeesta.

- Kyseessä on siis energiaratkaisu, jolla on alueen lämmitysenergiantarpeen kannalta todellista merkitystä, iloitsee hankekehitysjohtaja Satu Ryynänen Skanskasta.

- Uuden kaupunkistrategiansa mukaisesti Helsinki korostaa ilmastovastuuta ja ekologisia arvoja muun muassa lisäämällä uusia energiajärjestelmiä ja uusiutuvaa energiaa.  Kruunuvuorenrannan mahdollinen lämpöenergian kausivarasto on tästä erinomainen iso alueellinen esimerkki, lisää Kruunuvuorenrannan projektinjohtaja Pirjo Sirén Helsingin kaupungilta.

Kruunuvuorenrannasta merellinen, ekologinen asuinalue

Kruunuvuorenranta tarjoaa kaupunkiasumista merellisessä ympäristössä ja lähellä luontoa. Kruunuvuorenrantaan rakentuu korkeatasoinen asuinalue Laajasalon öljysataman paikalle ja sen lähiympäristöön. Tuleva Kruunuvuorenranta on kaupungin näkyvimpiä merellisiä julkisivuja. Kruunuvuorenranta valmistuu vuoteen 2030 mennessä, ja sinne rakennetaan koti 13 000 asukkaalle. Alueelle arvioidaan syntyvän noin 800 työpaikkaa. Kruunuvuorenrannan katujen, kunnallistekniikan ja asuintalojen rakentaminen on käynnissä. Alueella toimii monia eri rakennuttajia ja rakennusliikkeitä. Esimerkiksi Helsingin kaupunki rakennuttaa Kruunuvuorenrannan eri alueille useita eri hallintamuotoja käsittäviä asuntokohteita.

Monista Kruunuvuorenrannan asunnoista ja tulevalta rantabulevardilta on näkymät meren yli kantakaupunkiin ja Suomenlinnaan. Kruunuvuorenrannasta on linnuntietä Helsingin keskustaan kolme kilometriä matkaa. Tulevaisuudessa keskustasta Kruunuvuorenrantaan pääsee ratikalla vartissa, kun Kruunusillat yhdistävät Laajasalon, Kruunuvuorenrannan ja Kalasataman osaksi kantakaupunkia.

Skanskan suunnittelualueelle tulossa noin 600 uutta kotia

Kruunuvuorenrannan uuden asuinalueen luoteisosan eli Skanskan suunnittelualueen, Kruunuvuoren, suunnittelu on käynnissä. Skanska Kotien suunnittelualueelle on tulossa noin 600 uutta kotia yksiöistä perheasuntoihin, joista ensimmäisten rakentaminen käynnistyy arviolta vuonna 2019. Asemakaavatyön pohjaksi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Skanska järjestivät suunnittelukilpailun, jonka osallistujista Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n suunnitelma valittiin jatkotyön pohjaksi.

Faktat

Suomen ensimmäinen energian kausivarasto
Suunniteltu ratkaisu on toteutukseltaan ainutlaatuinen sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Energian kausivarastointi on olennainen keino vähentää polttamalla tuotettavan energian määrää pohjoisissa olosuhteissa. Helsingissä talvikauden lämmöntarve on kesäaikaan nähden kymmenkertainen. Suunnitellussa ratkaisussa Kruunuvuoren selän kesäaikaan lämmennyttä vettä varastoidaan jättimäisiin kallioluoliin ja talvikaudella hyödynnetään meriveden lämpöä lämmönlähteenä. 

Kruunuvuoren kallioluolat

Luolia on kaksi: toinen on noin 16 metriä, toinen noin 18 metriä leveä. Luolat ovat noin 30 metriä korkeita. Suuremman luolan pituus on 326 metriä ja pienemmän 245 metriä. Luolien pohja on 50 metriä merenpinnan alapuolella. Luolien tilavuus on yhteensä noin 300 000 m3, eli 300 miljoonaa litraa. Tilavuus vastaa noin kolmea eduskuntataloa. Luolat rakensi ja niitä ylläpiti öljy-yhtiö Shell. Luolat on rakennettu 70-luvun alussa. Shell käytti osaa luolista dieselöljyvarastoinaan, ja loput luolista toimivat Huoltovarmuuskeskuksen öljytuotteiden varmuusvarastona Shellin operoimana.

Luolat tyhjennettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007 ja ne puhdistettiin vuosina 2008–2009. Tämän jälkeen luolia käytettiin vielä toiseen otteeseen, minkä jälkeen ne tyhjennettiin ja puhdistettiin vuosina 2010–2011.

Luolat siirtyivät Skanskan omistukseen vuonna 2014. Historian kuluessa luolille on kehitelty erilaisia käyttötarkoituksia, kuten parkkihalli, ampumarata, hautauskappeli ja kiipeilysali. Nämä suunnitelmat ovat kuitenkin kaatuneet luolien vaikeaan saavutettavuuteen.