Uutinen / 31.10.2018

Lassilan lämpökeskuksen öljysäiliö uusitaan

Pohjois-Helsingin lämmönsaantia turvaava Lassilan lämpökeskus uusitaan EU:n uusia päästörajavaatimuksia vastaavaksi. Lämpökeskuksen öljysäiliön uusinta käynnistyy marraskuun alussa. Öljysäiliön uusinnan valmistuttua uusitaan vielä lämpökeskuksen kahden kattilan maakaasupolttimet.

Helenin Lassilan lämpökeskus on talviaikaan eniten käytössä oleva huippulämpökeskus. Pääsääntöisesti lämpökeskuksessa käytetään maakaasua. Toimitusvarmuuden turvaamiseksi lämpökeskuksen maakaasukattiloiden varapolttoaineena käytetään polttoöljyä. Lämpökeskuksessa on kaksi maakaasukattilaa sekä kaksi öljypoltinkattilaa, yhteisteholtaan 324 MW.

Muutostyöt ovat välttämättömiä, jotta Lassilan lämpökeskus täyttää Euroopan komission asettamat 1.7.2020 voimaantulevan teollisuuspäästödirektiivin (IED = Industrial Emissions Directive) uudet päästörajavaatimukset.

Raskaspolttoöljystä luovutaan kokonaan

Uusien päästörajojen saavuttamiseksi toinen raskaan polttoöljyn säiliöistä poistetaan käytöstä ja toinen muutetaan kaksoisvaippasäiliöksi rakentamalla sen sisään uusi, pienempi öljysäiliö kevyelle polttoöljylle. Jatkossa lämpökeskuksessa käytetään varapolttoaineena ainoastaan kevyttä polttoöljyä.

Lämpökeskuksen öljysäiliön uusinta käynnistyy marraskuun alussa ja valmistuu kesäkuussa 2019. Öljysäiliön uusinnan valmistuttua lämpökeskuksen kahden kattilan maakaasupolttimet uusitaan loppuvuoden 2019 aikana.

Muutostyö lisää liikennettä lämpökeskuksen ympäristössä. Kaikki laitenostot tapahtuvat kuitenkin lämpökeskuksen aidatun alueen sisäpuolella. Alueella voi esiintyä ajoittaista hajuhaittaa öljysäiliön uusinnan yhteydessä. Työmaalla voi lisäksi aiheutua melua päiväaikaan.

Helen Oy pahoittelee mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Faktat:

- Lassilan lämpökeskus (Kaupintie 1, Helsinki) on tärkeä osa Helsingin kaukolämpöverkkoa ja yksi kriittisistä huippulämpökeskuksista, joilla turvataan Pohjois-Helsingin lämmönjakelu.

- Pääsääntöisesti lämpökeskuksessa käytetään maakaasua, varapolttoaineena käytetään öljyä.

- Laitoksessa on kaksi vuonna 1995 käyttöönotettua maakaasukattilaa ja kaksi vuonna 1977 -1978 käyttöönotettua raskaan polttoöljyn kattilaa, polttoaineteholtaan yhteensä 324 MW.

- Muutostyön jälkeen alueella on käytössä yksi 3 500 m3 kevyen polttoöljyn säiliö.