Uutinen / 11.10.2018

Suomen suurimman luolalämpövaraston rakentaminen alkaa

Helen rakentaa Mustikkamaan vanhoihin öljyluoliin Suomen suurimman lämpövaraston, jossa voidaan varastoida kaukolämpöä. Purkutyöt käynnistyvät pian, ja rakennustyöt alkavat vuoden alussa. Luolalämpövarasto vähentää Helenin hiilidioksidipäästöjä 21 000 tonnia vuodessa.

Teksti: Marina Galkin-Aalto

Mustikkamaan alla sijaitsee kolme kallioluolaa, jotka on louhittu vuonna 1982. Niissä säilöttiin raskasta polttoöljyä, kunnes ne tyhjennettiin lopullisesti ja poistettiin käytöstä vuonna 1999. Helen muuttaa nyt kaksi yhdistettyä luolaa Suomen suurimmaksi lämpövarastoksi.

Hankinnat ovat käynnissä, ja purkutyöt öljyluolissa alkavat lähiviikkoina. Rakennustöihin päästään vuoden 2019 alussa, ja lämpövarasto valmistuu tuotantokäyttöön vuonna 2021.

Mustikkamaan luolalämpövaraston ansiosta kaikkea Helsingissä kulutettavaa kaukolämpöä ei tarvitse käyttää ja tuottaa samanaikaisesti.

- Varastoon varastoidaan hyvällä hyötysuhteella tuotettua lämpöä tai ylijäämälämpöä silloin, kun helsinkiläisten lämmöntarve ei ole suurimmillaan. Lämpövaraston lämpöä voidaan käyttää ympäri vuoden. Etenkin talvella voidaan välttyä käynnistämästä öljyllä tai kaasulla toimivia lämpölaitoksia. Lämpövarasto mahdollistaa näin fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen. Samalla lisätään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja yhteistuotantosähköä, kertoo projektipäällikkö Päivi Saajoranta.

Lämpövarasto vähentää öljyn käyttöä 1 000 000 litran verran vuodessa.

Luolalämpövarasto vähentää Helenin hiilidioksidipäästöjä 21 000 tonnia vuodessa.

Lämpövarasto tasaa vaihtelevaa lämmön kulutusta

LuolalämpövarastoLämpövarasto tuo joustoa energiajärjestelmään, sillä lataamisen ja purkamisen kautta se tasaa vaihtelevaa lämmön kulutusta. Lämpövaraston varausta purettaessa lämpö voidaan hyödyntää sellaisenaan kaukolämpönä.
Lämpövaraston tehollinen vesitilavuus on 260 000 kuutiometriä, ja kokonaistilavuus 320 000 kuutiometriä. Lataus- ja purkuteho on 120 megawattia.

- Lämpövaraston vesi ei ole yhteydessä kaukolämpöverkon veteen. Lämpö siirtyy varastossa olevasta vedestä kaukolämpöverkon veteen lämmönvaihtimien välityksellä. Lämpövarasto täyttyy lämmöllä neljässä vuorokaudessa, ja sen voi purkaa tyhjäksi neljässä vuorokaudessa, kertoo Saajoranta.

Varastoitava energiamäärä on vuodessa noin 140 000 MWh, ja se vastaa noin 25 000 kerrostalokaksion lämmönkulutusta vastaavaa energiamäärää.

Lämpövarastoa ohjataan Hanasaaren voimalaitoksen valvomosta tai Sähkötalon energiavalvomosta. Lämpövaraston maanalaisissa prosessitiloissa käydään vain huoltotöissä lämpövaraston seisokin aikana.

Investoinnin arvo 15 miljoonaa

Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa, josta työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä uuden teknologian investointituki kattaa 2,1 miljoonaa euroa. Projekti työllistää kymmeniä ihmisiä.

Mustikkamaan luolalämpövarastoon mahtuu vettä yli 40 kertaa Helsingin uimastadionin altaiden vesimäärän verran. Lämpövarasto täytetään vesijohtovedellä; täyttäminen kestää noin 3 kuukautta.

Lämpövaraston liitännässä kaukolämpöverkkoon hyödynnetään olemassa olevaa tunnelia, joka kulkee meren ja Sompasaaren alta Hanasaaren voimalaitosalueelta Mustikkamaalle.

Lämpövarasto tulee sijaitsemaan kokonaan maan alla. Maanpäällisiä rakennuksia ei rakenneta, eikä lämmön varastointi vaikuta Mustikkamaan muuhun toimintaan.

Lämpövarasto tukee ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

- Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali energiantuotanto. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan useita erilaisia keinoja, ja energian varastointi mahdollistaa omalta osaltaan fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen, uusiutuvan energian lisäämisen ja hukkalämpöjen tehokkaan kierrättämisen, sanoo johtaja Heikki Hapuli.

Mustikkamaan lämpövarasto parantaa energiajärjestelmän energiatehokkuutta. Sen avulla voidaan lisätä sähkön ja lämmön yhteistuotannon kannattavaa käyttöaikaa ja parantaa sen mahdollisuuksia toimia markkinoilla jatkossakin turvaamassa energian tuotanto- ja toimitusvarmuutta.
 
Faktat:
• Kahteen yhdistettyyn kallioluolaan varastoidaan kaukolämpöä.
• Energian varastointiin käytetään kuumaa vettä, jonka lämpötila on 45–100 °C.
• Luolavaraston tehollinen vesitilavuus on 260 000 m3. Siihen mahtuu vettä yli 40 kertaa Helsingin Uimastadionin altaiden vesimäärä.
• Varastoitava energiamäärä on 11 600 MWh, ja vuodessa varastoitu energiamäärä on noin 140 000 MWh. Tämä vastaa noin 25 000 kerrostalokaksion lämmönkulutusta vastaavaa energiamäärää vuodessa.
• Varaston lataus- ja purkausteho on 120 MW. Se riittää noin 4 vuorokaudeksi.
• Luolalämpövarasto vähentää Helenin hiilidioksidipäästöjä 21 000 tonnia vuodessa.
• Lämpövaraston perustoiminta-ajatus on jatkuva tuotannon optimointi.
• Mustikkamaan luolalämpövarasto valmistuu tuotantokäyttöön kesällä 2021.
• Helenillä on lämpövarastot myös Vuosaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla.
• Helenillä on suunnitteilla lämpövarasto myös Kruunuvuorenrantaan. Tämä energian kausivarasto toimisi eri periaatteella kuin Mustikkamaan lämpövarasto.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus