Uutinen / 27.2.2018

Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt

Helen selvittää eri vaihtoehtoja uusien biolämpölaitosten rakentamisesta Helsinkiin. Tässä vaiheessa tavoitteena on selvittää Tattarisuon alueen soveltumista lämmön tuottamiseen biopolttoaineilla. Maaliskuussa hankkeesta järjestetään kaikille avoin esittelytilaisuus Puistolan peruskoulussa.

Hajautettua lämmöntuotantoa tarvitaan eri puolilla kaupunkia, jotta mahdollisimman häiriötön lämmönjakelu asiakkaille voidaan varmistaa koko Helsingissä. Tällä hetkellä eri vaihtoehtojen selvityssuunnitelmissa ovat mukana alueet Vuosaaressa, Patolassa ja Tattarisuolla.

Uusilla biolämpölaitoksilla korvataan kivihiilen käyttöä ja varmistetaan kaukolämmön riittävyys. Uusia biolämpölaitoksia ei rakenneta yhtä aikaa, vaan niiden toteutus tehdään vaiheittain siten, että ensimmäinen toteutettavista lämpölaitoksista on tuotannossa viimeistään vuonna 2024.

Uusiutuvaa kaukolämpöä metsähakkeesta

Tattarisuolle suunnitellaan hakelämpölaitosta, jonka kaukolämpöteho on 130 MW. Laitos olisi hieman Helenin juuri valmistunutta Salmisaaren pellettilämpölaitosta suurempi. Hakkeen lisäksi selvitetään mahdollisuutta hyödyntää myös kierrätyspolttoaineita, esimerkiksi puhdasta muovia, puuta ja pahvia sisältävistä jakeista valmistettua polttoainetta sekä purkupuuta.

Tattarisuo on hyvä paikka lämpölaitokselle, sillä Pohjois-Helsingissä on paljon kaukolämpöasiakkaita, mutta toistaiseksi siellä on vain vähän energian tuotantoa. Alueelle on suunnitteilla myös lisää asuntorakentamista. Alueelta voidaan lisäksi varmistaa kantakaupungin lämmitys hyvien siirtoyhteyksien ansiosta.

Yleisötilaisuus maaliskuussa

Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointi on käynnissä. Arvioinnin tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun. Ympäristövaikutusten arvioinnin avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten.

Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistuu kesän 2018 lopussa.

Hankkeen esittelytilaisuus pidetään tiistaina 13.3.2018 Puistolan peruskoululla (Koudantie 2) klo 18.00 - 20.00. Esittelytilaisuus on kaikille avoin eikä erillistä ilmoittautumista tarvita. 

Biopolttoaineilla korvataan kivihiiltä

Helen investoi merkittävästi uusiutuvaan energiaan ja kivihiilen korvaamiseen; vuonna 2017 näiden investointien määrä oli 30 miljoonaa euroa. Salmisaareen valmistui tänä vuonna uusi pellettilämpölaitos, joka voi tuottaa lämpöä 25 000 kerrostalokaksiolle eli Savonlinnan kokoiselle kaupungille. Myös ylijäämälämpöjä kierrätetään hyötykäyttöön yhä enemmän, kun Esplanadin uusi lämpöpumppulaitos saadaan käyttöön keväällä 2018. Uusilla lämpöpumpuilla ylijäämälämpöjä saadaan talteen 15 MW.

Faktat:

  • Helen suunnittelee Helsinkiin kolmea uutta biolämpölaitosta.
  • Tattarisuon lisäksi suunnitteilla ovat alueet Vuosaaressa ja Patolassa. Eri sijoitusvaihtoehtoja vasta selvitetään.
  • Biolämpölaitoksia rakennetaan vaiheittain niin, että suunnitelmien mukaan vuonna 2024 käytöstä poistuvan Hanasaaren voimalaitoksen lämmöntuotanto pystytään korvaamaan. Siihen mennessä tarvitaan yhdestä kahteen uutta lämpölaitosta.
  • Tattarisuon osalta alueen soveltuvuus lämmön tuotantoon on selvitysvaiheessa, myös muita vaihtoehtoja tarkastellaan samaan aikaan.
  • Tattarisuolle on suunniteltu hakelämpölaitosta.
  • Hakkeen lisäksi selvitetään mahdollisuutta hyödyntää myös kierrätyspolttoaineita, esimerkiksi puhdasta muovia, puuta ja pahvia sisältävistä jakeista valmistettua polttoainetta sekä purkupuuta.
  • Mahdollisesti käytettäviin kierrätyspolttoaineisiin eivät kuulu kotitalouksien biojätteet tai eläinperäiset biojätteet.

 

Lue lisää aiheesta

Lämpö