Uutinen / 4.6.2018

Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointi jatkuu – selvitykseen mukaan uusi tonttivaihtoehto

Helen selvittää eri vaihtoehtoja uusien biolämpölaitosten rakentamisesta Helsinkiin. Tattarisuolle suunniteltavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) jatkuu Uudenmaan ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaisesti siten, että YVA-selostuksessa on mukana uusi tonttivaihtoehto Tattarisuon teollisuusalueen eteläpuolelta.

Tattarisuolle suunniteltavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyi alkuvuodesta. YVA-prosessissa yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ELY-keskukselle toimitettiin YVA-ohjelmasta uuteen, pidennettyyn määräaikaan mennessä 12 lausuntoa, 100 mielipidettä sekä mielipideadressi, jossa oli yli 2000 allekirjoittajaa.


Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan YVA-ohjelma täyttää YVA-asetuksen vaatimukset arviointiohjelmien sisällöstä. Lausunnon merkittävin vaatimus on uusi vaihtoehto laitoksen sijainnille ja sen arviointi osana käynnissä olevaa YVA-prosessia.
Lisäksi ELY-keskus edellyttää alkuperäisestä sijoituspaikasta tarkempia selvityksiä mm. pohjavesistä, Longinojan pintavesi- ja kalastovaikutuksista, luonto- ja linnustovaikutuksista, pölystä, meluvaikutuksista sekä ilmanlaadun arvioinnista.

Uusi sijoitusvaihtoehto Tattarisuon teollisuusalueen viereen

ELY-keskus edellyttää lausunnossaan, että nykyisen sijoituspaikan lähialueelta etsitään uusia vaihtoehtoja, jotka olisivat kauempana asutuksesta ja muista häiriintyvistä kohteista. Helsingin kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella uutta tonttivaihtoehtoa esitetään Tattarisuon teollisuusalueen eteläpuolelta.

Molemmat YVA:ssa selvitettävät tonttivaihtoehdot tulevat siis sijaitsemaan Tattarisuolla. Kumpaakaan vaihtoehdoista ei voida toteuttaa, jos Malmin lentokenttätoiminta jatkuu.

YVA-prosessi etenee

Selvitys lämpölaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnista jatkuu ELY-keskuksen antaman lausunnon pohjalta. YVA-selostus valmistuu syksyllä, ja uusi yleisötilaisuus järjestetään tämän jälkeen loppusyksystä.

Osana YVA-selostusta avataan alkusyksystä kaikille avoin nettikysely osoitteessa helen.fi. Lisäksi sidosryhmille järjestetään alkusyksystä työpaja.

Havainnekuva tonttivaihtoehdoista alla.

Tattarisuon biolämpölaitoksen tonttivaihtoehdot

 

Faktat:
• Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali tuotanto.
• Tällä hetkellä nopein tapa korvata kivihiiltä on biomassa.
• Helen suunnittelee Helsinkiin kolmea uutta biolämpölaitosta.
• Tattarisuon lisäksi suunnitteilla ovat alueet Vuosaaressa ja Patolassa. Eri sijoitusvaihtoehtoja vasta selvitetään.
• Biolämpölaitoksia rakennetaan vaiheittain niin, että suunnitelmien mukaan vuonna 2024 käytöstä poistuvan Hanasaaren voimalaitoksen lämmöntuotanto pystytään korvaamaan. Siihen mennessä tarvitaan yhdestä kahteen uutta lämpölaitosta.
• Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti Tattarisuon vaihtoehdossa YVA-selvityksessä on mukana kaksi mahdollista aluetta Tattarisuolta.
• Tattarisuolle on suunniteltu hakelämpölaitosta.
• Hakkeen lisäksi selvitetään mahdollisuutta hyödyntää myös kierrätyspolttoaineita, esimerkiksi puhdasta muovia, puuta ja pahvia sisältävistä jakeista valmistettua polttoainetta sekä purkupuuta.
• Mahdollisesti käytettäviin kierrätyspolttoaineisiin eivät kuulu kotitalouksien biojätteet tai eläinperäiset biojätteet.