Uutinen / 28.11.2019

Helen selvittää geolämmön mahdollisuuksia Helsingissä

Helen selvittää mahdollisuuksia geotermisen lämmön hyödyntämiseen. Geologisia tutkimuksia tehdään muun muassa Keskuspuiston alueella yhdessä GTK:n kanssa. Suomessa ei ole aiemmin tehty kaupunkialueilla yhtä syvälle menevää maaperän kartoitusta.

Teksti: Marina Galkin-Aalto

Helen kartoittaa potentiaalisia alueita, jotka ovat maaperältään soveltuvia geotermisen lämmön hyödyntämiseen, ja joissa on mahdollista suorittaa syviä porauksia. Helen aloittaa kallioperän geofysikaalisen tutkimuksen tekemisen Keskuspuiston alueella yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n kanssa joulukuun alussa. Tavoitteena on selvittää kallioperän rakennetta noin 5 - 8 kilometrin syvyyteen.

Yhtä syvälle menevää maaperän kartoitusta ei ole aiemmin Suomessa kaupunkialueilla tehty, ja tutkimus on tärkeä geotermisen energian mahdollistamiseksi.

- Selvitämme parhaillaan erilaisia teknologisia ratkaisuja maalämpöratkaisuista keskisyviin geotermisiin kaivoihin. Alkuvaiheessa kyseessä olisivat kokoluokaltaan korttelitason ratkaisut. Seuraamme myös Otaniemen geolämpöhankkeen etenemistä - emme ole kuitenkaan suunnittelemassa samanlaista pilottia, johtaja Heikki Hapuli kertoo.

Keskuspuistossa tutkimusmenetelmänä käytetään seismistä heijastusluotausta. Mittauksessa seismiset aallot aikaansaadaan kahdella erikoisvalmisteisella kuorma-autolla maata tärisyttämällä. Tärinä saa aikaan seismisiä aaltoja, joiden heijastumista kallioperän rakenteista mitataan maahan asennettavilla vastaanottimilla, geofoneilla. Kenttätutkimukset kestävät muutaman viikon ajan, ja tulokset tutkimuksista saadaan alkuvuodesta 2020.

Kivihiilen korvaamiseksi etsitään ratkaisuja, jotka eivät perustu polttamiseen

Helen sulkee Hanasaaren voimalaitoksen viimeistään vuonna 2024 ja lopettaa kivihiilen käytön myös Salmisaaressa vuoden 2029 loppuun mennessä.

Helen etsii Salmisaaren voimalaitoksen lämmöntuotannon korvaamiseksi energiantuotantotapoja, jotka eivät perustu polttamiseen. Lämpöä voidaan tuottaa esimerkiksi lämpöpumpuilla eri hukkalämmön lähteistä ja ympäristölämmöistä, kuten merivesi- ja maalämmöistä. Yhtenä ratkaisuna nähdään geoterminen energia.

Faktat: 

  • Helen alkaa tehdä geofysikaalisia tutkimuksia Keskuspuiston alueella GTK:n kanssa joulukuun alussa.
  • Keskuspuistossa tutkimusmenetelmänä käytetään seismistä heijastusluotausta, ja mittauksessa seismiset aallot aikaansaadaan kahdella erikoisvalmisteisella kuorma-autolla maata tärisyttämällä.
  • Kun soveltuvat paikat geotermisen energian hyödyntämiselle on kartoitettu, Helen selvittää, mikä tekniikka on soveltuvin porauksiin.
  • Yhtenä haasteena geotermisessä energiassa on Suomen kylmä maaperä, minkä vuoksi poraukset täytyy tehdä syvälle.
  • Haasteena on myös löytää oikeanlaista osaamista geotermisen lämpölaitoksen toteuttamiseen.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus