Uutinen / 31.5.2021

Energiadata paljastaa koronan keskellä kärsineet alat - majoitus- ja toimistokiinteistöjen sähkönkäyttö laskenut merkittävästi

Datan hyödyntämisen merkitys kasvaa koko ajan, kun energia-ala siirtyy kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Edistyksellisellä datan käytöllä voi olla laajaa yhteiskunnallista vaikutusta, paitsi ympäristöön, jopa terveydenhuoltoon. Energiadatasta nähdään, että Helsingissä palveluliiketoiminta koki suurimman iskun vuosi sitten koronan alkaessa eikä sähkönkäyttö ole palautunut normaalitasolle vieläkään.

Helsingin sähkönjakelusta vastaavalla Helen Sähköverkolla on yli 400 000 asiakasta. Jokaisella asiakkaalla on sähkömittari, joka mittaa kulutetun ja tuotetun sähkömäärän tunneittain. Mittauslukemia kertyy valtava määrä, peräti kymmenen miljoonaa päivässä.

- Asiakkaiden sähkönkulutus kuvastaa yhteiskunnan tilaa erittäin hyvin. Palveluliiketoiminta käyttää reilu puolet Helsingin sähköstä ja datasta näkyy, että erityisesti majoitus- ja toimistokiinteistöissä on nähty merkittävä sähkönkulutuksen lasku viime vuoden maaliskuussa alkaneen poikkeustilanteen aikana, kertoo Helen Sähköverkon toimitusjohtaja Markus Lehtonen.

Toimistojen sähkönkulutus tipahti 15 % maalis-huhtikuussa 2020 ja oli vielä loppuvuodestakin 6-7 % alle normaalin tason. Majoitusliiketoiminnan sähkönkäyttö laski peräti 50 % keväällä 2020. Kesällä sähkönkäyttö elpyi hieman, mutta oli vuodenvaihteessa edelleen viidenneksen pienempää kuin edellisinä vuosina.

Työnteon siirtyminen toimistoista koteihin on lisännyt asumisen sähkönkäyttöä. Kasvua on tullut viime vuodesta +5 %. Teollisuuden sähkönkäyttö Helsingissä on pientä ja teollisuuteen poikkeustilanteella ei datan perusteella ole juurikaan ollut vaikutusta.

Datan merkitys kasvaa - suuri hyötyjä on asiakas

Datan ja tekoälyn avulla energiayhtiöt voivat kehittää palveluita ja tuotantoprosessejaan yhä joustavammaksi ja tehokkaammaksi. Energiayhtiö Helen on panostanut datan ja tekoälyn hyödyntämiseen mm. sijoittamalla hollantilaiseen kasvuyritykseen Gradyentiin, joka optimoi kaukolämpöjärjestelmiä tekoälyn avulla.

- Helen on perinteisesti tunnettu energiayhtiönä, mutta yhä suurempaa osaa yhtiön tulevaisuudesta näyttelee data. Käytämme dataa ja tekoälyä monin tavoin. Esimerkiksi tekoälyn avulla olemme saaneet parannettua kaukolämmön kulutusennusteitamme 30 prosenttia. Tarkempien ennusteiden myötä varmistamme, että sähköä ja lämpöä tuotetaan juuri oikea määrä, riittävästi muttei yli tarpeen, kertoo Helenin digijohtaja Tuomas Teuri.

Suuri hyötyjä energia-alan digitalisaatiossa on tuiki tavallinen energiankäyttäjä. Energiayhtiöiden digitaalisten palveluiden avulla asiakas saa palvelua ympäri vuorokauden. Esimerkiksi Oma Helen -mobiilisovelluksen kautta Helenin asiakkaat voivat tarkkailla sähkönkulutustaan ja hoitaa mutkattomasti sopimus- ja laskutusasiat.

Sähköverkkoyhtiöt hyödyntävät sähkönkulutusdataa mm. sähköverkon suunnittelussa ja tulevaisuuden ennakoinnissa. Datan avulla voidaan ennustaa sähkönkulutuksen kehittymistä alueittain ja kuluttajasegmenteittäin. Esimerkiksi sähköautojen määrää ja lataukseen tarvittavaa sähkömäärää seurataan Helen Sähköverkossa tarkasti. Laskelmat osoittavat, että mikäli sähköautojen määrä nousisi puoleen koko Helsingin autokannasta, lisääntyisi sähkönkulutus vajaa 10 prosenttia.

Lue lisää aiheesta

Älykkäät ratkaisut