Uutinen / 27.10.2021

Energiamurroksen vauhti kiihtymässä, Helen selvittää pääsyä viisi vuotta nopeampaan hiilineutraalitavoitteeseen 2030

Helenin liikevaihto jatkoi vahvaa kasvua, mutta tulosta painoivat edelleen rajusti kasvaneet energian hankinnan ja päästöoikeuksien kustannukset. Kohonnut kustannustaso vaikuttaa merkittävästi myös asiakkaiden energiahintoihin. Isot muutoshankkeet ja hiilineutraalin tuotannon projektit etenivät suunnitellusti ja edistävät taloudellisesti järkevän, päästöttömän energiantuotannon lisäämistä. Kotitalouksien ja pienyritysasiakkaiden sähkösopimusten määrä on edelleen kasvussa ja asiakkaita on ennätysmäärä, noin 590 000. Päästöt ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna 8 %.

- On tärkeää muistaa, että Helen toimii avoimilla markkinoilla ja maailman markkinahinnat vaikuttavat toimintaamme. Polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen nousu ei kosketa pelkästään Helsinkiä. Se on globaali ilmiö, joka on kiihdyttänyt energiamurroksen vauhtia. Helenissä tuotannon muutokset ovat jo pitkällä ja jatkamme hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamista monin eri keinoin. Digitalisaatio on avainasemassa sekä tuotannossa että asiakasratkaisuissa. Hankimme lisää päästötöntä sähköntuotantoa ostamalla Loisteen osakkeet Teollisuuden Voimasta ja käynnistimme Helsingin ensimmäisen geolämpölaitoksen porauksen Ruskeasuolla. Suomen suurimpiin kuuluvan, ainutlaatuisen hybridilaitoksen rakentaminen edistyy Vuosaaressa hyvää vauhtia. Laitoksessa yhdistyy uudella tavalla bioenergia ja lämpöpumput. Helen saattaa päästä viisi vuotta nopeammin hiilineutraaliustavoitteeseen 2030, sanoo Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja Kristinestad Tupaneva Oy. Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta Oy. Sulkeissa esitetyt luvut ovat vertailukelpoisia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Heinä-syyskuu 2021

 • Konsernin liikevaihto kasvoi verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihto oli 195 milj. euroa (169 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi ja oli 19 milj. euroa (15 milj. euroa). Sähkön markkinahinnan ja kaukolämmön kustannusperusteisen hinnan nousu kasvattivat liikevaihtoa alentuneesta sähkön myyntivolyymista huolimatta. Sähkön vähentynyt myynti tukkumarkkinoille vaikutti keskeisesti myyntivolyymin laskuun.
 • Lämmön myynti kasvoi 13 % edellisvuodesta ja oli 672 GWh (595 GWh).
 • Sähkön kokonaismyynti laski 32 % ja oli
  730 GWh (1 072 GWh).
 • Jäähdytyksen myynti kasvoi 28 % ja oli
  83 GWh (65 GWh).
 • Sähkönsiirto Helsingissä kasvoi 7 % ja oli
  1 021 GWh (953 GWh).

Tammi-syyskuu 2021

 • Konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon, mutta liikevoitto pieneni huomattavasti kustannusten merkittävän kasvun vuoksi. Korkeammat polttoainekustannukset ja fossiilisten polttoaineiden valmisteverotus sekä päästöoikeuksien hinnan nousu heikentävät tulosta huomattavasti.
 • Liikevaihto oli 827 milj. euroa (746 milj. euroa). Liikevoitto oli 93 milj. euroa (120 milj. euroa).
 • Lämmön myynti kasvoi 14 % edellisvuodesta ja oli 4 623 GWh (4 072 GWh).
 • Sähkön kokonaismyynti laski 8 % ja oli 4 003 GWh (4 357 GWh).
 • Jäähdytyksen myynti kasvoi 21 % ja oli
  172 GWh (142 GWh).
 • Sähkönsiirto Helsingissä kasvoi 7 % ja oli
  3 249 GWh (3 042 GWh).

Konsernin avainluvut

  7-9/
2021
7-9/
2020
Muutos 1-9/
2021
1-9/
2020
Muutos
Liikevaihto, M€  195 169 15 % 827 746 11 %
Liikevoitto, M€  19 15 29 % 93 120 -22 %
Liikevoitto, %  9,6 8,6 13 % 11,3 16,0 - 30 %
Voitto ennen tp-siirtoja, M€   16 8 92 % 82 102 - 20 %
Investoinnit, M€  77 30 156 % 175 75 132 %
Omavaraisuusaste, %  - -   76 78 - 2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %  - -   4,5 5,4 -17 %
Henkilöstö 31.3.  - -   1020 990 3 %
Taseen loppusumma, M€  - -   2795 2712 3 %

Merkittäviä tapahtumia heinä-syyskuussa

Energiamarkkinat ja hiilineutraalius

 • Helsingin ensimmäisen keskisyvän geotermisen lämpökaivon poraaminen käynnistyi Ruskeasuolla syyskuun alussa. Ruskeasuon geolämpölaitos toimii Helenin pilottikohteena, jossa testataan ja kehitetään poraustekniikkaa ja muita teknisiä ratkaisuja uusille geolämpökohteille.
 • Helen investoi suurimpaan sähkövarastoonsa Lakiakangas 3 -tuulipuiston yhteyteen. Sähkövarasto on teholtaan 5 MW ja energiakapasiteetiltaan 10 MWh. Noin 200 sähköauton akkua vastaava varasto on vasta toinen tuulipuiston yhteyteen sijoitettava Suomessa ja energiakapasiteetiltaan se lukeutuu maan suurimpiin.
 • Helen lisää osuuttaan Olkiluodossa tuotetusta ydinenergiasta. Helenin tytäryhtiö Oy Mankala Ab osti heinäkuussa Loiste-konsernin omistamat Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) osakkeet. Loiste-konsernin osakekaupan myötä Helen saa jatkossa lisää päästötöntä sähköä.

Asiakasratkaisut ja palvelut

 • Myllypuron jääurheilukeskus toimii valmistuessaan kaukolämmön lähteenä - hukkalämmöt talteen lämmittämään helsinkiläisten koteja. Helen teki aiesopimuksen uuden, rakennettavan jääurheilukeskuksesta yhdessä Caverionin ja YIT:n kanssa.
 • Oma Helen -sovelluksen tietoturvaa kehitetään yhdessä tietoturvatoimittaja Fraktalin ja kolmen lukiolaisen voimin. Yo-kirjoitusjärjestelmään tunkeutunut lukiolaiskolmikko palkattiin kesätöihin Fraktalille tutkimaan myös Helenin sovelluksen tietoturvaa.
 • Helsinkiläinen 3 Kaverin jäätelötehdas liittyi aurinkopaneelibuumiin, joka näkyy Helenin myyntitilastoissa hurjana piikkinä. Jäätelötehtaan katolle rakennettiin oma aurinkovoimala, jo aiemmin tehdas oli valinnut lämmitykseen Helenin päästöttömän Kiertolämmön.

Näkymät tulevaisuuteen

Energiamurroksen vauhti on kiihtynyt sekä globaalisti että Suomessa. Fossiilisen tuotannon hyödykkeiden hinnat ovat nousseet rajusti, joka on merkittävästi heikentänyt kaukolämmön tuotannon kannattavuutta. Myös päästöoikeuden hinnan raju nousu on jatkunut. Päästömarkkinamekanismi ohjaa nyt vahvasti hiilineutraali-investointeihin ja parantaa näiden kannattavuutta fossiiliseen tuotantoon verrattuna. Huomionarvoista on, että asiakkailta perittävästä kaukolämmön energiahinnasta yli 46 % on tällä hetkellä valmisteveroja ja päästöoikeusmaksuja.

Helsingin uuden kaupunkistrategian hiilineutraalitavoite 2030 ja nollapäästöt 2040 ovat hyvin linjassa Helenin suunnitelmien kanssa ja Helen on sitoutunut kaupungin tavoitteisiin. Hienoa, että kaupunkistrategiassa linjattiin myös sähköisen liikenteen tavoitteet - se avaa Helenille erinomaisen mahdollisuuden edistää sähköautoilua entistäkin tarmokkaammin.

Sähkön tukkumarkkinan hintavaihteluiden ennakoidaan voimistuvan tulevien vuosien aikana vaihtelevan tuotannon lisääntyessä. Sähkön hinta on syksyn ajan pysytellyt edelleen korkeana ja se on noussut puheenaiheeksi koko Euroopan tasolla. Hinnanmuutokset sähkö- ja lämmitysmarkkinoilla ovat normaaleja ilmiöitä, mutta markkinamuutoksia kärjistää tällä hetkellä samanaikainen kaasu- ja vesivarastojen alhainen taso ja energian kasvanut kysyntä maailman talouden elpyessä koronakriisistä.

Helen on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja uusiutuvan ja päästöttömän lämmön ja sähkön tuotantoon ja työ jatkuu useissa eri hankkeissa ja selvityksissä. Erityisen mielenkiintoisena näemme Helenissä pienydinvoiman mahdollisuudet.

Energiamurros ja hiilineutraalius luovat Helenille investointien lisäksi myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Niitä selvitetään esimerkiksi vetytalouden osalta.

Järkevät energiainvestoinnit edellyttävät pitkäjänteistä poliittista päätöksentekoa. Iso merkitys on esimerkiksi lämpöpumppujen veroluokan muutoksella; muutos on ehdoton edellytys hiilineutraali-investointien kannattavuudelle.

Vuoden 2021 tuloksen ennakoidaan toteutuvan edellisvuotta selvästi matalampana. Tulosnäkymiä heikentävät korkeammat polttoainekustannukset ja fossiilisten polttoaineiden valmisteverotus sekä päästöoikeuksien hinnan nousu.

Tutustu Helen-konsernin osavuosikatsaukseen (PDF)

Lue lisää aiheesta

Helen