Uutinen / 10.12.2021

Helen ja Horisont Energi aloittavat yhteistyön hiilidioksidin talteenottoon, hyötykäyttöön ja varastointiin liittyen

Energiayhtiö Helen ja norjalainen puhtaan energian yhtiö Horisont Energi ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen vetytalouteen ja hiilidioksidin varastointiin liittyvästä yhteistyöstä. Yhtiöt selvittävät yhdessä hiilidioksidin talteenottoa voimalaitosten savukaasuista sekä talteen otetun hiilidioksidin hyötykäyttöä, varastointia ja logistiikkaa.

- Hiilidioksidi on ilmastoa lämmittävä kasvihuonekaasu, mutta sitä voidaan hyödyntää myös erilaisten tuotteiden raaka-aineena. Hiilidioksidista voidaan valmistaa muun muassa kemianteollisuuden tuotteita tai hiilineutraaleja polttoaineita liikenteeseen, taustoittaa Tuukka Hartikka, business lead, renewable hydrogen and PtX Heleniltä.

- Teollinen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on keskeistä nollapäästötavoitteiden saavuttamisessa, ja avainasemassa ovat kustannustehokkaat hiilidioksidin arvoketjut. Horisont Energi pyrkii tulevina vuosina tarjoamaan kustannuksiltaan ylivertaista hiilivarastoa Norjan mannerjalustaan, ja yhteistyö Helenin kanssa on tärkeä askel avattaessa toimintaamme edelleen kohti kolmansien osapuolien hiilidioksidin varastointia, kertoo Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, toimitusjohtaja Horisont Energiltä.

Horisont Energi osallistuu Pohjois-Norjassa sijaitsevalla puhtaan ammoniakin hankkeellaan EU:n vety-IPCEI-hakuun (Important Projects for Common European Interest). Vety-IPCEI:n tavoitteena on luoda vedyn tuotantoon ja käyttöön liittyviä arvoketjuja sekä mahdollistaa niiden toteutuminen. Helen on mukana tukemassa Horisont Energin hanketta.

Power to X vie kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Päästöttömän sähkön, kuten aurinko- tai tuulivoiman avulla voidaan muuntaa yhdisteitä uudelleen käytettävään muotoon. Esimerkiksi hiilidioksidin talteenoton ja jatkojalostuksen kautta aiemmin ilmastonmuutosta kiihdyttävä hiilidioksidi muutetaan raaka-aineeksi. Nämä ”Power to X”-hankkeet vaativat valtavia määriä päästötöntä energiaa ja Suomelle onkin kehittymässä hankkeiden myötä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kilpailuetua tuo suomalainen päästötön energia, erityisesti tuulivoiman kasvu. Päästöttömän energiantuotannon rakentaminen ja hiilineutraalien ratkaisuiden mahdollistaminen asiakkaille on vahvasti esillä myös Helenin strategiassa. Esimerkiksi tammikuussa valmistuva Lakiakangas 3-tuulipuisto viisinkertaistaa Helenin tuulivoiman tuotannon.

- Hiilineutraalisuus on vasta alkua, käännämme jo katsetta vuoteen 2040 ja tavoitteeseen hiilinegatiivisuudesta. Käytännössä hiiltä sidotaan tällöin enemmän kuin sitä päästetään ilmakehään, eli päästöt ovat negatiiviset. Biopohjaisen hiilidioksidin varastoinnin avulla voidaan saavuttaa hiilinegatiivinen prosessi, eli poistaa hiilidioksidin määrää ilmakehästä, kertoo ratkaisuliiketoiminnan johtaja Sari Mannonen Heleniltä.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus