Uutinen / 2.8.2021

Investoinnit hiilineutraalisuuteen konkretisoituvat: Hanasaaren voimalaitos suljetaan ennakoitua aiemmin, päästöt pienentyneet merkittävästi jo nyt

Helenin liikevaihto jatkoi vahvaa kasvua, mutta tulosta painoivat edelleen kasvaneet päästöoikeuksien, polttoaineiden ja energian hankinnan kustannukset. Merkittävät muutoshankkeet ja hiilineutraalin tuotannon projektit etenivät suunnitellusti, ja niiden ansiosta Hanasaaren kivihiilivoimalaitos voidaan sulkea lähes kaksi vuotta ennakoitua aikaisemmin.

Hiilineutraali-investointeihin on varattu kaikkiaan miljardi euroa, ja jo kolmannes investointipäätöksistä on tehty. Viime vuoteen verrattuna investoinnit ovat kaksinkertaistuneet. Päästöjen kehityssuunta on jo nyt laskeva, ja siihen vaikuttaa merkittävästi sään lisäksi myös jo toteutetut hiilineutraalin tuotannon investoinnit.

- Olemme tehneet paljon työtä ja isoja investointeja uusiutuvan ja päästöttömän lämmön ja sähkön tuotantoon. Tämän ansiosta voimme sulkea Hanasaaren kivihiilivoimalaitoksen ennakoitua aiemmin jo keväällä 2023. Helenillä on osaamista ja tahtoa vaikuttaa energiamurrokseen ja löytää ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Ilmastotyötä tehdään myös yhdessä asiakkaiden kanssa: olemme myyneet pian valmistuvasta Lakiakankaan tuulivoimapuiston tuotannosta merkittävän osuuden Spondalle. Asiakasmäärämme jatkaa vahvaa kasvua kaikissa asiakassegmenteissä, ja sähkösopimusasiakkaiden määrä on jo lähes 585 000 kotitaloutta, sanoo Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy. Uusina tytäryhtiöinä raportoidaan myös Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja Kristinestad Tupaneva Oy. Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta Oy. Sulkeissa esitetyt luvut ovat vertailukelpoisia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Huhti-kesäkuu 2021

 • Konsernin liikevaihto kasvoi verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihto oli 224 milj. euroa (210 milj. euroa). Liikevoitto laski ja oli 12 milj. euroa (22 milj. euroa). Sähkön markkinahinnan ja kaukolämmön kustannusperusteisen hinnan nousu kasvattivat liikevaihtoa alentuneesta myyntivolyymista huolimatta. Korkeammat polttoainekustannukset ja fossiilisten polttoaineiden valmisteverotus sekä päästöoikeuksien hinnan nousu heikentävät tulosta huomattavasti.
 • Lämmönmyynti pieneni 5 % edellisvuodesta ja oli 1 101 GWh (1 164 GWh).
 • Sähkön kokonaismyynti laski 18 % ja oli 1 069 GWh (1 301 GWh).
 • Jäähdytyksen myynti pieneni 13 % ja oli 65 GWh (75 GWh).
 • Sähkönsiirto Helsingissä kasvoi 9 % ja oli 1 101 GWh (920 GWh).

Tammi-kesäkuu 2021

 • Konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon, mutta liikevoitto pieneni huomattavasti kustannusten merkittävän kasvun vuoksi. Liikevaihto oli 632 milj. euroa (576 milj. euroa). Liikevoitto oli
  74 milj. euroa (105 milj. euroa).
 • Lämmön myynti kasvoi 14 % edellisvuodesta ja oli 3 950 GWh (3 477 GWh).
 • Sähkön kokonaismyynti pysyi ennallaan ja oli 3 294 GWh (3 285 GWh).
 • Jäähdytyksen myynti kasvoi 15 % ja oli 89 GWh (77 GWh).
 • Sähkönsiirto Helsingissä kasvoi 7 % ja oli 2 228 GWh (2 089 GWh).

Konsernin avainluvut

  4-6/
2021
4-6/
2020
Muutos 1-6/
2021
1-6/
2020
Muutos
Liikevaihto, M€  224 210 7 % 632 576 10 %
Liikevoitto, M€  12 22 - 49 % 74 105 -29 %
Liikevoitto, %  5,2 10,7 - 52 % 11,7 18,2 - 36 %
Voitto ennen tp-siirtoja, M€   7 16 -54 % 66 94 - 30 %
Investoinnit, M€  69 31 125 % 98 45 116 %
Omavaraisuusaste, %  - -   76 79 - 4 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %  - -   4,3 5,4 -20 %
Henkilöstö 31.3.  - -   1073 1033 4 %
Taseen loppusumma, M€  - -   2779 2671 4 %

Merkittäviä tapahtumia huhti-kesäkuussa

Energiamarkkinat ja hiilineutraalius

 • Helenin hallitus päätti, että Hanasaaren voimalaitoksen energiantuotanto päättyy ja voimalaitos suljetaan jo keväällä 2023.
 • Meriveden lämmöntalteenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt. Helen on tehnyt esiselvitystä eri vaihtoehdoista hyödyntää merivettä teollisen kokoluokan lämpöpumppujen lämmönlähteenä Helsingissä. Hanke on nyt edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.

Asiakasratkaisut ja palvelut

 • Helsingin Länsisataman Satamaparkkitaloon on asennettu Helenin toimesta 18 uutta sähköautojen latauspistettä. Uudet latauspisteet ovat osa Satamaparkkitaloa, joka palvelee ennen kaikkea Länsisataman laivamatkustajia, mutta myös alueen yrityksiä, asukkaita ja alueella vierailevia autoilijoita.
 • Helenin latausasemat tukevat Cityconin hiilineutraaliustavoitetta ja helpottavat asiakkaiden liikkumista. Kauppakeskuksistaan tunnetun kiinteistösijoitusyhtiö Cityconin tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä yli puolet sen kauppakeskusten vierailijoista saapuu paikalle vähähiilisillä kulkuvälineillä.
 • Espoon kaupunki lisää julkisia sähköautojen latauspisteitä Helenin kanssa. Espooseen on asennettu yhteensä 18 latauspistettä viidelle asuinalueelle Tapiolaan, Leppävaaraan ja Nuottaniemen venesata-maan. Latauspisteet hyödyntävät tuulisähköä.
 • Helsinki Biennaalin yhteydessä Vallisaareen nousee japanilaistaiteilija Tadashi Kawamatan teos Vallisaari Lighthouse. Helenin aurinkoenergiaa käyttävä majakka osoittaa Biennaali-vieraille kestävän energian suuntaa.
 • Helen ja Allas Sea Pool ovat yhteistyönsä alusta lähtien kehittäneet hiilineutraalimpien energiaratkaisujen käyttöä. Uudella yhteistyösopimuksella Allas ja Helen ovat sopineet, että Allas käyttää lämmitykseensä jatkossa vain hiilineutraalia ja päästötöntä Kiertolämpöä.
 • Spondan kiinteistöjen sähkön kulutus tullaan tuottamaan päästöttömällä tuulivoimalla Helenin uudesta Lakiakankaan tuulipuistosta.
 • Helsingin kaupungin kanssa uusittiin sähkönmyyntisopimukset. Helsingin kaupunki on Helenille merkittävä asiakas.
 • Telia ja Helen ovat sopineet datakeskuksessa syntyvän lämmön hyödyntämisestä. Suunnitelmien mukaan Pitäjänmäessä sijaitsevasta Telian modernista datakeskuksesta kerätty hukkalämpö siirtyisi kaukolämpöverkkoon jaettavaksi helsinkiläisiin koteihin ja kiinteistöihin kesäkuussa 2022 alkaen. Parhaimmillaan datakeskus lämmittää jatkossa yli 20 000 helsinkiläisen kotia.

Näkymät tulevaisuuteen

Lämpöpumppujen veroluokan muutos on ehdoton edellytys tulevaisuuden hiilineutraali-investoinneille.

Päästöoikeuden hinnan raju nousu jatkui katsauskaudella, hinnat nousivat jälleen kolmanneksen. Päästömarkkinamekanismi ohjaa hiilineutraali-investointeihin ja parantaa näiden kannattavuutta fossiiliseen tuotantoon verrattuna.

Helen on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja uusiutuvan ja päästöttömän lämmön ja sähkön tuotantoon. Niiden ansiosta voimme sulkea Hanasaaren kivihiilivoimalaitoksen lähes kaksi vuotta ennakoitua aiemmin, jo keväällä 2023. Suunnitelma Salmisaaren kivihiilen korvaamiseksi on selkiytymässä niin, että useampi vaihtoehto täyttää sekä tekniset että taloudelliset kriteerit.

Sähkön tukkumarkkinan hintavaihteluiden ennakoidaan voimistuvan tulevien vuosien aikana vaihtelevan tuotannon lisääntyessä. Sähkön hinta on katsauskaudella pysytellyt edelleen korkeana, tähän on vaikuttanut muun muassa heikentynyt pohjoismainen vesitilanne.

EU:n elpymisvälineellä vauhditetaan toipumista koronasta, ja osa tuesta ohjataan vihreään siirtymään. Helenin hiilineutraalihankkeet sopivat hyvin tähän kokonaisuuteen.

Energiamurros ja hiilineutraalius luovat Helenille investointien lisäksi myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Niitä selvitetään parhaillaan esimerkiksi vetytalouden osalta.

Vuoden 2021 tuloksen ennakoidaan toteutuvan edellisvuotta selvästi matalampana. Tulosnäkymiä heikentävät korkeammat polttoainekustannukset ja fossiilisten polttoaineiden valmisteverotus sekä päästöoikeuksien hinnan nousu.

Tutustu Helen-konsernin osavuosikatsaukseen (PDF)

Lue lisää aiheesta

Helen