Uutinen / 31.8.2021

Kaukolämmön hintakausi vaihtuu - syyskauden hinta nousee

Kaukolämmön syyskauden energiahinta on 66,63 €/MWh (alv 0 %) ja 82,62 €/MWh (alv 24 %) 1.10.2021 alkaen.

pariskunta_sohvalla_tietokone.jpg

Syyskauden hinta 01.10.2021 - 31.12.2021

Syyskauden energiahinta on 82,62 €/MWh (alv 24 %), joka on 29,9 % korkeampi verrattuna viime vuoden syyskauden hintaan. Kaukolämmön energiahinta vaihtuu neljä kertaa vuodessa ja uutta hintaa verrataan aina edellisen vuoden vastaavaan kauteen.

Osa kaukolämmön hinnannoususta on tapahtunut jo alkuvuodesta ja kesäkaudella. Kaukolämmön hintatason nousu johtuu vuoden vaihteessa tehdystä valmisteverojen korotuksesta sekä poikkeuksellisen voimakkaasta polttoaineiden, päästöoikeuksien ja sähkön hinnan samanaikaisesta noususta. Helen ei voi vaikuttaa näiden hyödykkeiden markkinahintoihin tai verotasoihin.

Hinnankorotuksen vaikutus tyypillisen kerrostaloasunnon lämmityskustannuksiin (84m2) on syyskauden ajan +15 €/kk verrattuna viime vuoden syyskauden hintatasoon. Syyskaudella 2021 kerrostaloasuntokohtainen lämmityskustannus on noin 76 €/kk. Laskelmissa on käytetty Energiateollisuus Ry:n tyyppirakennuksia.

Taulukko 1. Syyskauden lämmityskustannus ja hinnankorotuksen vaikutukset asuntotyypeittäin (alv 24%).

  Korotuksen vaikutus €/kk Lämmityskustannus €/kk
Kerrostaloasunto (84 m2) 15 76
Rivitaloasunto (113 m2) 20 105
Omakotitalo (200 m2) 36 217

Kaukolämmön hinta päivittyy neljä kertaa vuodessa

Kaukolämmön hinta muodostuu kiinteästä vesivirtamaksusta ja kausittaisesta energiamaksusta. Energiamaksu päivittyy neljä kertaa vuodessa: tammikuun alussa, maaliskuun alussa, toukokuun alussa ja lokakuun alussa. Energiamaksulla katetaan lämmön tuotantoon ja siirtoon liittyviä muuttuvia kuluja. Näitä ovat muun muassa energialähteiden kulut, energiaverot, päästöoikeudet sekä sähkönkäyttö.

Kiinteähintainen kaukolämpö – lämmitä luotettavasti, budjetoi ennustettavasti

Kaukolämpöasiakkaat voivat myös valita Kiinteähintaisen kaukolämpötuotteen. Kiinteähintaisuus tuo vakautta budjettiin ja sen avulla asiakas saa selvän ja ennustettavan näkymän lämmitysenergian hintaan kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Lisätietoa kiinteähintaisesta kaukolämmöstä

Miten kaukolämpö kehittyy tulevaisuudessa?

Helenin kaukolämpö on matkalla täysin hiilineutraaliksi. Tällä hetkellä käytössä olevalle fossiiliselle energialle kohdistuu valmisteveroja ja päästöoikeuksia. Pitkällä aikavälillä Helenin investoinnit uusiutuvaan energiaan vähentävät hintapainetta.

Ensi vuoden alusta lämpöpumppujen veroluokka muuttuu ja verotus laskee. Helen on siirtymässä vahvasti ei-polttamalla tuotettuun kaukolämpöön, jossa verotus on hyvin matalaa verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

Lyhyellä aikavälillä Helen optimoi käytössä olevien eri energialähteiden keskinäistä käyttöä kustannusnousun minimoimiseksi.

Lisätietoa kaukolämmön hinnoittelusta

Lue lisää aiheesta

Lämpö