Uutinen / 27.4.2021

Asiakasmäärä edelleen vahvassa kasvussa ja investoinnit ennätystasolla

Helenin liikevaihto kasvoi hyvin, mutta tulosta painoivat päästöoikeuksien kohonnut hinta ja energian hankinnan kustannukset. Merkittävät muutoshankkeet ja hiilineutraalin tuotannon projektit etenivät suunnitellusti ja yhtiö investoi ennätystasolla. Uusia pääomasijoituksia tehtiin kaksi, yksi Norjaan, toinen Saksaan.

- Olemme onnistuneet jatkamaan erinomaista myyntityötä koronapandemiasta huolimatta ja asiakasmäärät ovat edelleen hyvässä kasvussa kaikissa asiakassegmenteissä ja tuotteissa. Sijoitusyksikkömme Helen Ventures jatkaa sijoituksiaan erityisesti datan hyödyntämistä kehittäviin kasvuyrityksiin. Hiilineutraalin tuotannon rakentamista jatketaan useissa hankkeissa. Lisää potentiaalisia ideoita saimme kansainvälisestä Helsinki Energy Challenge -kilpailusta. Kilpailuehdotukset kuvastavat erinomaisesti sitä, että hiilineutraali tulevaisuus on monen vihreän teknologian yhteispeliä, sanoo Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy. Uusina tytäryhtiöinä raportoidaan myös Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja Kristinestad Tupaneva Oy. Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta Oy. Vuoden 2020 alusta alkaen Helen siirtyi raportoimaan sähkön liikevaihdon ja hankinnan bruttomääräisinä. Sulkeissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vertailukelpoisia lukuja.

Tammi-maaliskuu 2021

 • Konsernin liikevaihto kasvoi verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihto oli 408 milj. euroa (367 milj. euroa). Liikevoitto pieneni ja oli 63 milj. euroa (83 milj. euroa).
 • Lämmön myynti kasvoi 23 % edellisvuodesta ja oli 2850 GWh (2 313 GWh).
 • Sähkön kokonaismyynti kasvoi 12 % ja oli 2 226 GWh (1 984 GWh).
 • Jäähdytyksen myynti pieneni 1 % ja oli 28 GWh (29 GWh).
 • Sähkönsiirto Helsingissä kasvoi 5 % ja oli 1 227 GWh (1 169 GWh).

Konsernin avainluvut

  Q1/2021 Q1/2020 Muutos
Liikevaihto, M€  408 367 11 %
Liikevoitto, M€  63 83 -24 %
Liikevoitto, %  15,4 22,5 -32 %
Voitto ennen tp-siirtoja, M€   59 78 -25 %
Investoinnit, M€  29 15 98 %
Omavaraisuusaste, %  76 78 -3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %  4,7 5,5 -15 %
Henkilöstö 31.3.  995 975 2 %
Taseen loppusumma, M€  2900 2759 5 %

Merkittäviä tapahtumia tammi-maaliskuussa

Energiamarkkinat ja hiilineutraalisuus

 • Helsinki Energy Challenge -haastekisan voittajat, 4 kpl, julkistettiin. Voittajaehdotukset liittyvät hajautettuun energiantuotantoon, kaukolämpöverkon markkinamallin kehittämiseen, energian varastointiin ja tuotantoon liittyviin teknologiaratkaisuihin. Keskusteluja jatketaan voittajaehdokkaiden kanssa.
 • Mustikkamaan lämpöluolavaraston vesitäyttö valmistui ja veden esilämmitys aloitettiin. Lämpöluolat saadaan tuotantokäyttöön osaksi Helsingin energiajärjestelmää heinä-elokuussa.
 • Helen Ventures jatkoi kansainvälisiä sijoituksiaan sijoittamalla norjalaiseen Think Outside -kasvuyritykseen. Yrityksen kehittämä uusi teknologinen ratkaisu tarjoaa vesivoimaloille täsmällisempää tietoa lumeen sitoutuneen veden määrästä, mikä tekee vesivoimatuotannon optimoinnista entistä tarkempaa.
 • Helen Venturesin uusin sijoitus on Berliinissä sijaitseva LiveEO. Yritys keskittyy maahavainnointiin perustuvaan omaisuuden seurantaan, jonka avulla voidaan säästää toimintakustannuksia. LiveEO analysoi satelliittikuvaa tekoälyn avulla ja seuraa infrastruktuuriverkkoja.

Asiakasratkaisut ja palvelut

 • Skanska ja Helen toteuttavat ainutlaatuisen energiavaraston Kruunuvuoren kallioluoliin. Ekologisen asuinalueen suunnitelmat etenevät. Kallioluoliin on tarkoitus rakentaa suuri energian kausivarasto, joka mahdollistaa alueellisen energiantuotannon uudelle asuinalueelle.
 • Helen asentaa kauppakeskuksiin sähköautojen pikalatausasemia - ensimmäinen pikalatausasema avattiin Vuosaaren Columbuksessa. Cityconin kaikki kauppakeskukset Suomessa varustetaan sähköautojen pikalatausasemilla yhteistyössä Helenin kanssa.
 • Helen ja GreenMobility edistävät yhteiskäyttöautoilua. Helenin tuulisähköllä käyvä yhteiskäyttöauto tarjoaa kaupunkilaisille uuden, päästöttömän liikkumismuodon.
 • Veritas vähentää hiilidioksidipäästöjään Helenin kiertolämmön ja päästöttömän jäähdytyksen avulla. Kiertolämpö on päästötöntä, hiilineutraalia, kierrätettyä ja jatkojalostettua hukkalämpöä.
 • Helen Sähköverkon käyttöönottamat hyvityslaskentapalvelu ja pientuotannon tuntikohtainen netotus parantavat merkittävästi helsinkiläisten aurinkosähkön pientuottajien saamaa hyötyä omista paneeleistaan.

Näkymät tulevaisuuteen

Päästöoikeuden hinta nousi kvartaalin aikana lähes kolmanneksella. Suurin tekijä nousun takana on EU:n päästövähennystavoitteen nostosta syntynyt sopu.

Sähkön tukkumarkkinan hintavaihteluiden ennakoidaan voimistuvan tulevien vuosien aikana vaihtelevan tuotannon lisääntyessä. Sähkön hinta toteutui arvioitua korkeampana tammi- ja helmikuussa; helmikuussa nähtiin sähkössä korkein kuukausihinta kymmeneen vuoteen.

Pohjoismaiset vesiresurssit olivat vuoden alussa normaalia korkeammalla tasolla. Runsas vesivoimatuotanto on laskenut vesitilanteen lähelle normaalia.

Helsinki Energy Challenge -kilpailu ratkesi maaliskuussa. Voittajaehdotuksissa palkittiin asioita, joihin Helenin hiilineutraali investointiohjelmakin keskittyy. Myös uusia hyviä näkökulmia syntyi ja keskustelua jatketaan voittajatiimien kanssa.

EU:n elpymisvälineellä vauhditetaan toipumista koronasta, ja osa tuesta ohjataan vihreään siirtymään. Helenin hiilineutraalihankkeet sopivat hyvin tähän kokonaisuuteen.

EU:n kestävällä rahoituksella ja siihen liittyvällä taksonomia-säätelyllä on merkittävä vaikutus Suomen energiamarkkinoihin. Huolestuttavasti tämänhetkisissä luonnoksissa ydin-, vesi- ja bioenergiaa ei ole määritelty kestäviksi.

Reilun vuoden toiminnassa ollut Helenin sijoitusyksikkö Helen Ventures on onnistunut pääsemään hyvin sisään eurooppalaisille kasvuyritysmarkkinoille. Sijoitustoiminnan kautta Helen on vahvasti mukana vauhdittamassa energia-alan murrosta ja edistää samalla oman liiketoiminnan innovaatioita.

Sähkön kilpailijakenttä Suomessa on muutoksessa ja kilpailu asiakkaista jatkuu kireänä. Helenin vahvuutena on tuoda markkinoille innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat sekä kilpailukykyä että edistävät ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

Lämmityspolttoaineiden veronkorotus heikentää Helenin liiketoiminnan kannattavuutta, samoin päästöoikeuksien hintojen nousu.

Lämpöpumppujen veroluokan muutos on ehdoton edellytys tulevaisuuden hiilineutraali-investoinneille.

Vuoden 2021 tuloksen ennakoidaan toteutuvan edellisvuotta selvästi matalampana. Tulosnäkymiä heikentävät korkeammat polttoainekustannukset ja fossiilisten polttoaineiden valmisteverotus sekä päästöoikeuksien hinnan nousu.

Tutustu Helen-konsernin osavuosikatsaukseen

Lue lisää aiheesta

Helen