Uutinen / 25.11.2022

Helen ja Fortum selvittävät yhteistyön mahdollisuuksia pienydinvoiman saralla

Helen ja Fortum selvittävät yhteistyön mahdollisuuksia ydinvoiman ja erityisesti pienydinvoimaloiden (Small Modular Reactor, SMR) osalta. Molemmat yhtiöt ovat jo aikaisemmin ilmaisseet kiinnostuksensa pienydinvoimaa kohtaan. Toimintaympäristön myllerryksestä huolimatta on tärkeää varmistaa energia-alan siirtymisen jatkuminen kohti vähäpäästöistä ja päästötöntä tuotantoa. Tässä tilanteessa yhtiöt kokevat yhteistyön selvittämisen luonnollisena mahdollisuutena, joka on syytä tutkia.

– Helen on jo pidemmän aikaa ollut kiinnostunut pienydinvoimaloista ja kertonut sen julkisesti. Pidämme pienreaktoreita yhtenä tulevaisuuden varteenotettavana päästöttömän energian tuotantomuotona Helsingin lämmitykseen mutta myös sähkön tuotantoon. Helenillä on maailmanluokan osaamista Suomen suurimman kaukolämpöjärjestelmän kehittämisestä ja Fortumilla ydinvoimateknologiasta. Yhdistämällä osaamiset voisi syntyä Suomen energiaomavaraisuutta lisäävä hedelmällinen yhteistyö, kommentoi Helenin energianhankinnasta ja tukkukaupasta vastaava johtaja Harri Mattila.

Energia-alan vihreässä siirtymässä tarvitaan sekä uutta teknologiaa että uusia yhteistyön muotoja. Pienydinvoima voisi olla nopeiden rakennusaikojen ja kustannuksia hillitsevän sarjatuotannon ansiosta kilpailukykyinen tuotantomuoto muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Lisäksi Suomessa on ydinvoimaosaamista ja ratkaisu käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen.

– Energiamarkkinoilla vallitsevan epävarmuuden vuoksi ydinalalla toteutettavat tulevaisuuden hankkeet tapahtuvat todennäköisimmin erilaisilla yhteistyöjärjestelyillä. Helenin kanssa aloitettava selvitys yhteistyön edellytyksistä on oiva lähtökohta paitsi hanke-, myös kumppanikartoitukselle, jota teemme eri tahojen kanssa osana laajempaa ydinvoiman selvitystyötä seuraavat pari vuotta, kertoo Fortumin ja Helenin selvitysryhmässä Fortumin edustajana toimiva Jukka Hautojärvi.

Kansainvälisesti eri reaktorikonseptien kehittäminen on pitkällä. Esimerkiksi Kanadassa Ontario Power Generation on aloittanut laitosprojektin valmistelutyöt yhdessä länsimaisen laitostoimittajan kanssa ja Ruotsin tuore hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassa lisäydinvoiman rakentamiseen. Pienydinvoiman yleistyessä turvallisuusvaatimusten harmonisointi EU-alueella olisi järkevää. Selvitystyössä pyrimme myös löytämään tehokkaita ratkaisuja suunnitteluun, kaavoitukseen ja luvitusprosessiin. Yhteistyössä viranomaisten ja päättäjien kanssa pienydinvoima saadaan etenemään nopeasti ja sujuvasti, mikä on koko Suomen etu.

Pienydinvoimaan liittyvä lainsäädäntötyö on vielä kesken ja siksi mahdollisen sijainnin suhteen selvitetään eri vaihtoehtoja. Mikäli pienydinvoimaa halutaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, laitos kannattaisi sijoittaa kohtuullisen matkan päähän lämmitettävistä kohteista. Toki hieman etäämmälläkään sijaitseva laitos ei ole este.

Mahdolliset tulevaisuuden yhteistyötä ja investointeja koskevat päätökset tehdään myöhemmässä vaiheessa.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus