Uutinen / 17.11.2022

Helenin päästövähennystavoitteille virallinen hyväksyntä Science Based Targets –aloitteelta

Helen on ensimmäisenä suomalaisena energiayhtiönä saanut Science Based Targets -aloitteelta (SBTi) virallisen hyväksynnän päästövähennystavoitteilleen. Uudet tavoitteet perustuvat Pariisin ilmastosopimukseen, ja ne pyrkivät rajoittamaan maapallon lämpenemistä 1,5 asteeseen globaalisti.

- Helen on tehnyt pitkäjänteistä ilmastotyötä, olemme jo vuosien ajan rakentaneet kestävää ja huoltovarmaa energiajärjestelmää muun muassa investoimalla vähänpäästöiseen ja hiilineutraaliin tuotantoon. Nyt hyväksytyt tieteeseen perustuvat tavoitteemme osoittavat sitoutumisemme päästöjen vähentämiseen ja ilmastofiksuun toimintaan sekä lisäävät vastuullisuustyömme läpinäkyvyyttä, toteaa Helenin toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.

SBTi:n hyväksymissä tavoitteessa Helen sitoutuu vähentämään Scope 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöjään 77 prosentilla tuotettua sähkön ja lämmön megawattituntia kohden vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasosta. Helen sitoutuu myös vähentämään Scope 1 ja 3 kasvihuonekaasupäästöjään 77 prosentilla myytyä sähkön ja lämmön megawattituntia kohden vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasosta. Scope 3 päästöjen osalta tavoitteen piiriin kuuluvat osakkuusyhtiöiden energiatuotannon kasvihuonekaasupäästöt sekä ostetun ja jälleenmyydyn sähkön ja lämmön tuotantoon liittyvät päästöt. Tavoiterajat sisältävät biogeeniset päästöt ja poistot. Biogeeniset päästöt on käsitelty tavoitteessa nollapäästöisinä, koska kestävä biomassa on EU:n päästökaupassa nollapäästöinen.

- Tämä on meille tärkeä ja merkittävä sitoumus. SBT tarjoaa mittariston oman toimintamme suorien ja elinkaaripäästöjen kirittämiseksi. Tavoitteemme on kansainvälisestikin kunnianhimoinen ja toivottavasti kannustaa alamme suomalaisyrityksiä samaan suuntaan, sanoo Maiju Westergren, johtaja, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet.

Nyt hyväksyttyjen SBT-päästövähennystavoitteiden lisäksi Helenillä oma ilmastotavoite hiilineutraalista energiantuotannosta vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö luopuu kivihiilen käytöstä viisi vuotta etuajassa viimeistään huhtikuun alkuun 2024 mennessä, mutta sen lisäksi Helen on jo vuosia kulkenut kohti hajautettua energiajärjestelmää ja investoinut vahvasti uusiutuvan ja päästöttömän energiantuotantoon. Tuulivoimatuotantoa on lisätty huomattavasti ja uusimpien investointien myötä tuulivoiman odotetaan muodostavan kolmanneksen Helenin sähköntuotannosta vuonna 2025, jolloin yhtiön kokonaistuotannosta yli 90 % olisi päästötöntä

Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite (SBT) on yhteishanke CDP:n (the Carbon Disclosure Project), YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact), maailman luonnonvarainstituutin WRI:n (World Resources Institute) ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) välillä. Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite perustuu tieteelliseen laskentamenetelmään, jolla varmistetaan, että yritysten tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksessa allekirjoitettujen tavoitteiden kanssa.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus