Uutinen / 30.11.2022

Sweco Helenin ensimmäisen vetylaitoksen suunnittelijaksi

Sweco laatii perussuunnittelun Helenin Vuosaareen kaavaillulle 3H2 – Helsinki Hydrogen Hubille. Vedyntuotantoon tähtäävän pilottiprojektin avulla Helen pyrkii luomaan tarvittavia kyvykkyyksiä ja oppeja laajamittaisen Power-to-X-tuotannon tarpeisiin. Toteutuessaan hanke vähentää hiilidioksidipäästöjä liikenteessä ja kaukolämmön tuotannossa jopa 70 000 tonnia laitoksen 20 vuoden elinkaaren aikana.

3H2 – Helsinki Hydrogen Hub on hankkeena ensimmäinen laatuaan, ja siinä yhdistyy päästöttömyys sekä vedyn neljä käyttömahdollisuutta: sähkö, liikenne, lämmitys ja energiavarasto. Laitoksen ainutlaatuinen ominaisuus on pystyä muuntamaan vety takaisin sähköksi polttokennon avulla (Power-to-H2-to-Power) ja syöttää sähkö verkkoon silloin, kun siitä on niukkuutta.

– Olemme innoissamme astuessamme 3H2 – Helsinki Hydrogen Hubin suunnitteluvaiheeseen yhdessä Swecon kanssa. Kyseessä on Helenin ensimmäinen Power-to-X-hanke ja osa Clean-Tech Hub -visiotamme. Toteutuessaan hankkeen tuottamat päästövähennykset ovat merkittävät ja edistävät niin Helenin kuin koko Suomen hiilineutraalisuustavoitteita, sanoo Helenin ratkaisuista ja tuoteportfolion kehityksestä vastaava johtaja Sari Mannonen.

3H2 - Helsinki Hydrogen Hub.jpg

Helenin tuuli- ja aurinkosähköllä tuottaman vihreän vedyn ensisijainen käyttötarkoitus on mahdollistaa raskaan tieliikenteen päästövähennykset, sillä tuotantoalueelle suunnitellaan pääkaupunkiseudun ensimmäistä vedyn tankkausasemaa, joka palvelisi raskasta liikennettä vedyntuotannon ja -jakelun alettua vuonna 2024. Vetyä voidaan myös toimittaa konteissa teollisuuden tarpeisiin.

Kaikki tuotantoprosessin myötä syntyvät hukkalämmöt otetaan talteen ja hyödynnetään lämpöpumpun avulla kaukolämpöverkossa, mikä nostaa laitoksen kokonaishyötysuhteen lähes 90 prosenttiin. Laitosta tullaan optimoimaan usean eri markkinan näkökulmasta automatisoidusti tekoälyä hyödyntävän järjestelmän avulla. Hankkeeseen on haettu työ- ja elinkeinoministeriön uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointitukea, ja sen toteutuminen edellyttää positiivista tuki- ja investointipäätöstä.

– Suomelle vetytalous näyttäytyy mahdollisuutena, sillä Suomessa on melko vähähiilinen sähköntuotantokapasiteetti ja vahva sähkön kantaverkko. Tämän lisäksi Suomessa on valtava tuulivoiman lisärakennuspotentiaali, jota voitaisiin hyödyntää vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantoon sekä kotimaan kysyntää että vientiä varten. Meillä on tässä siis todellinen mahdollisuus edistää energiamurrosta ja kestäviä vähäpäästöisiä ratkaisuja edelläkävijöinä, toteaa Swecon kestävän kehityksen johtaja Mia Andelin.

Vihreää eli päästötöntä vetyä tuotetaan suoraan vedestä sähkön avulla elektrolyysiprosessissa. Vedestä valmistettua vetyä voidaan hyödyntää liikennepolttoaineena, lämpönä, sähkönä tai käyttää energiavarastoinnissa tasapainottamaan sääolojen synnyttämää luonnollista sähköntuotannon vaihtelua ja kysyntäpiikkejä.

Vihreästä vedystä ja hiilidioksidista voidaan valmistaa myös synteettisiä sähköpolttoaineita, kuten metaania tai metanolia, hyödyntämällä esimerkiksi läheisen tehdasalueen hiilidioksidipäästöjä. Teollisuustoimijoiden symbioosit vähentävät yhteistä hiilijalanjälkeä ja tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tehokkaampaa maankäyttöä.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus