Uutinen / 1.3.2022

Ukrainan tilanteen johdosta Helen hankkii kivihiilen toistaiseksi muualta kuin Venäjältä

Geopoliittisesta tilanteesta johtuen olemme päättäneet hankkia kivihiilen toistaiseksi muualta kuin Venäjältä. Noudatamme yhtiönä kulloinkin voimassa olevia Ukrainan kriisiin liittyviä pakotteita.

Seuraamme aktiivisesti muuttunutta ja edelleen muuttuvaa geopoliittista tilannetta ja olemme varautuneet siihen, että tilanteella voi olla merkittäviä vaikutuksia raaka-aineiden, kuten kaasun, kivihiilen ja öljyn sekä tuontisähkön saatavuuteen. Huolimatta geopoliittisen tilanteen mahdollisista vaikutuksista raaka-aineiden saatavuuteen, pystymme toimittamaan asiakkaillemme lämpöä ja sähköä.

Helenillä on monipuolinen lämmön tuotantoportfolio Helsingissä. Yhtiömme kannalta keskeistä on energiahuollon varmistaminen kaikissa tilanteissa, jonka takia etsimme nykyistä monipuolisempia polttoaineiden hankintakanavia. Olemme jo aiemmin kertoneet siirtyvämme seuraavien vuosien aikana nopeutetusti hajautettuun energiantuotantojärjestelmään, jolloin riippuvuutemme tuontienergiasta vähenee entisestään.

Energianhankintamme on turvattu lopputalven, kevään ja kesän osalta. Talvikaudeksi 2022–2023 meillä on tulossa käyttöön uusia lämmöntuotantotapoja, kuten Vuosaaren biolämpölaitos ja Katri Valan seitsemäs lämpöpumppu.

Lue lisää aiheesta

Helen