Uutinen / 28.2.2023

Tammi-joulukuu 2022: Merkittävien investointien vuosi keskellä energiakriisiä

Loka-joulukuu 2022

• Konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon
ja oli 669 (491) miljoonaa euroa.
• Liikevoitto kasvoi merkittävästi ja oli 31 (-11) miljoonaa euroa.
• Lämmön myynti pieneni 12 % edellisvuodesta ja oli 1 980 (2 262) GWh.
• Sähkön kokonaismyynti pieneni 4 % ja oli 1 418 (1 475) GWh.
• Jäähdytyksen myynti kasvoi 10 % ja oli 34 (31) GWh.
• Sähkönsiirto Helsingissä pieneni 9 % ja oli 1 110 (1 224) GWh.

Tammi-joulukuu 2022

• Konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon
ja oli 1 785 (1 318) miljoonaa euroa.
• Raportoitu liikevoitto kasvoi ja oli 142 (82) miljoonaa euroa, mutta vertailukelpoiseksi tehty liikevoitto oli sama kuin vuonna 2021. Vuoden 2021 liikevoitto sisältää kertaluonteisia arvonalennuseriä 60 miljoonaa euroa, jolloin vertailukelpoinen liikevoitto oli 142 miljoonaa euroa.
• Sijoitetun pääoman tuotto oli 4 (3) prosenttia.
• Lämmön myynti laski 9 % edellisvuodesta ja oli 6 266 (6 885) GWh.
• Sähkön kokonaismyynti laski 12 % ja oli 4 799 (5 478) GWh.
• Jäähdytyksen myynti pysyi lähes ennallaan ja oli 205 (203) GWh.
• Sähkönsiirto Helsingissä pysyi lähes ennallaan ja oli 4 351 (4 473) GWh.

Konsernin avainluvut

MEUR 2022 2021
Liikevaihto 1 785 1 318
Liikevoitto 142 82
Liikevoitto % 8 % 6 %
Voitto ennen veroja 119 67
Investoinnit 562 295
Omavaraisuusaste 58 % 68 %
Sijoitetun pääoman tuotto (12kk)  4 % 3 %
Henkilöstön määrä 701 1 015
Taseen loppusumma 3 751 3 115

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt, jotka on listattu tilinpäätöksen taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Olli Sirkka kommentoi:

Vuosi 2022 päättyi monessa suhteessa erittäin tapahtumarikkaaseen neljännekseen, joka summasi hyvin yhteen koko vuoden. Energiakriisistä huolimatta jatkoimme strategiamme toteuttamista tehden merkittäviä investointeja hiilineutraaliin tuotantoon. Neljännen kvartaalin aikana kerroimme päätöksestä rakentaa lähivuosina yli 2 000 megawattia fossiilisen energiatuotannon korvaavaa kapasiteettia. Vuosaaren biolämpölaitos aloitti suunnitelmien mukaisesti lämmöntuotannon. Jatkoimme panostuksiamme tuuli- ja aurinkovoimaan kertomalla useista suurista investoinneista ja perustimme LämpöYkkönen Oy:n kanssa maalämpö- ja lämpöpumppuratkaisuihin keskittyvän yhtiön, Geonova Oy:n. Sähköautojen latausverkostomme laajeni entisestään.

Vuonna 2022 Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan aiheuttama energiakriisi määritti markkinoita, ja päästöoikeuksien sekä raaka-aineiden hinnat jatkoivat nousuaan lähes koko vuoden. Sodan alettua teimme nopeasti päätöksen irtaantua venäläisistä polttoaineista. Paljon työtä vaatinut hankintakanavien nopea vaihdos haastavassa toimintaympäristössä oli erinomainen onnistuminen.

Kokonaisvaltainen toimintatapamme toimia markkinoilla sekä ostajana että myyjänä tasapainotti tilannettamme turbulensseilla markkinoilla. Teimme vuoden aikana merkittäviä muutoksia tuoteportfolioomme. Uudistimme lämpötarjoamaamme ja toimme maalämmön kaukolämmön rinnalle päälämmitysjärjestelmänä. Sähkön osalta lanseerasimme muuan muassa Perussähkö- sekä Helen Fiksu -sähkö tuotteet. Fiksu energiankäyttö näkyi nopeasti pörssisähköön siirtyneiden asiakkaidemme vähentyneenä sähkönkulutuksena, ja vuoden lopussa kaikissa sopimustyypeissä näkyi sähkönkulutuksen vähentyminen.

Energiakriisi aiheutti asiointikanaviemme ruuhkautumisen. Emme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme toivomallamme nopeudella, ja jouduimme jopa tilapäisesti sulkemaan joitain yhteydenottokanavia aivan poikkeuksellisen kuormituksen takia. Digitaalisten palveluiden rooli kasvoi merkittävästi. Oma Helen -sovelluksella, jossa voi seurata omaa sähkönkulutustaan tuntitasolla, oli vuoden lopussa noin 390 000 käyttäjää. Palvellaksemme asiakkaitamme entistä paremmin tulemme jatkamaan nopeaa digitaalisten palveluiden kehitystä asiakkaidemme tueksi.

Asiakasmäärämme säilyi vahvana ja pystyimme säilyttämään osuutemme markkinassa. Liikevaihtomme kasvoi merkittävästi sähkön korkean tukkumarkkinahinnan takia. Tuotantokustannusten merkittävä kasvu teki kaukolämpöliiketoiminnastamme tappiollista, koska emme siirtäneet hurjasti nousseita kustannuksia kokonaisuudessaan asiakashintoihin. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli viime vuoden tasolla ja sijoitetun pääoman tuotto oli neljä prosenttia, joka on liiketoimintayritykselle maltillinen. Vertailukelpoiseksi tehty suhteellinen kannattavuutemme (liikevoitto 8 prosenttia) heikkeni edellisvuodesta (11 prosenttia).

Kriisinkestävyys oli eri tavoin keskeinen teema energia-alalla vuonna 2022. Helenin maailmanluokan osaajat keskittyivät hyvin epävakaassa toimintaympäristössä työnsä tekemiseen ja toimitus- ja huoltovarmuuden takaamiseen. Osoitimme hyvää kriisinkestävyyttä. Haluan kiittää kaikkia heleniläisiä hyvästä työpanoksestanne, sanoo Helen Oy:n toimitusjohtaja Olli Sirkka.

Näkymät tulevaisuuteen

Investoinnit hiilineutraaliin sähkön ja lämmön tuotantoon konkretisoituvat, erityisesti tulevien vuosien lukuisien tuulivoimaprojektien rakentuessa. Tuotantorakenteemme muuttuu pääsääntöisesti sähkön ja lämmön yhteistuotannosta erillistuotantoon, kun muun muassa Hanasaaren voimalaitos suljetaan, Vuosaaren biolämpölaitos otetaan tuotantokäyttöön, Katri Valan seitsemäs lämpöpumppu valmistuu ja lisää tuulivoimapuistoja valmistuu. Sähkön erillistuotannon pääasialliset tuotantomuodot ovat tuuli-, vesi- ja ydinvoima.

Tulemme jatkamaan investointejamme vauhdittaaksemme muutosta hiilineutraaliin sähkön ja lämmön tuotantoon. Aurinkoenergian rooli on jo kasvanut liiketoiminnassamme, ja tavoitteenamme on investoida lisää aurinkoenergiaan. Tulemme edistämään entisestään hukkalämpöjen hyödyntämistä. Vedyn tärkeä rooli tulevaisuuden hiilineutraalissa yhteiskunnassa kasvaa, ja tulemme edistämään vetyyn liittyviä kumppanuuksiamme. Sähköisen liikenteen infrastruktuuria vahvistetaan lisäämällä latauspisteitä. Mustikkamaan luolalämpöakun osalta on päästy lämmitysvaiheeseen, jota toteutetaan energiamarkkinatilanteen mukaisesti. Odotamme Olkiluoto 3:n, jota omistamme osaomistusyhtiömme TVO:n kautta, säännöllisen sähköntuotannon alkavan.

Pyrimme lisäämään energiaomavaraisuutta korvaamalla nykyistä tuotantoa monipuolisilla teknologisilla ratkaisuilla, joihin kuuluvat muun muassa sähkökattilat, ilma–vesilämpöpumput, konesalien lämmön talteenotto ja erilaiset maalämpöratkaisut. Lämmön hankinnan yhteistyötä naapurikuntien kanssa lisätään. Jatkamme selvitystyötä pienydinreaktoreiden (SMR) roolista yhtenä tulevaisuuden energianlähteenä. Pyrimme luomaan osaltamme edellytyksiä viranomaistahojen (TEM, STUK) kanssa ydinenergia-alan lainsäädännön ja siihen liittyvän luvituksen uudistamisesta ja uudistamisen nopeuttamisesta.

Jatkamme uudistetun ja kattavan lämpötarjoamamme esille tuontia. Sen myötä tarjoamme asiakkaillemme kaukolämmön ohella maalämpöä päälämmitysjärjestelmänä sekä entistä enemmän muita lämmitystä tehostavia ratkaisuja, kuten poistoilmalämpöpumppuja ja energiaremontteja.

Jatkamme panostuksiamme asiakaskokemuksen parantamiseksi panostamalla etenkin digitaaliseen asiakaskohtaamiseen ja ratkaisuliiketoiminnan digitalisointiin. Tulemme panostamaan entistä enemmän asiakkaitamme auttaviin digitaalisiin palveluihin, jotka tukevat asiakkaitamme energiansäästämisessä ja kannustavat heitä fiksummiksi energiankäyttäjiksi. Haluamme tehdä osamme energiasivistyksen lisäämiseksi.

Odotamme energiamarkkinoiden yleisen epävakauden ja arvaamattomuuden edelleen jatkuvan. Haastavat markkinaolosuhteet, ja energian tuotantorakenteen kehityssuunta ylläpitävät suurta hintojen vaihtelua. Sähkön vähittäismarkkinoiden tilanne on helpottunut hintatasojen laskettua ja liiketoimintaan liittyvät vakuusvaateet ovat maltillisempia. Poliittinen sääntely, ja mahdolliset energiamarkkinan toimintaperiaatteiden muutokset tuovat epävarmuutta toimijoille. Epävarmuus lisää toimialan riskiä ja siten heikentää toimialan investointinäkymiä. Ennakoimme Windfall-veron merkittävästi heikentävän yhtiön tulosta ja kassavirtaa. Näistä syistä konsernin liiketoiminnan tulos on aiempaa merkittävästi epävarmempi, johtuen myös kaukolämmön heikosta kannattavuudesta. Epävarmuudet huomioiden, ennakoimme konsernin tuloksen heikentyvän vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022.

Helen-konsernin tilinpäätöstiedote (pdf)

Lue lisää aiheesta

Helen