Uutinen / 19.6.2024

Helen investoi kohti kaukolämmön hiilineutraalisuutta – Patolaan uuteen teknologiaan pohjautuva lämpöpumppulaitos ja kaksi sähkökattilaa

Helen rakentaa yhtiön ennestään käytössä olevalle Patolassa sijaitsevalle tuotantoalueelle ilma-vesilämpöpumppulaitoksen sekä kaksi yhteislämpöteholtaan 100 MW sähkökattilaa. Uuteen teknologiaan perustuva ilma-vesilämpöpumppulaitos on kokoluokassaan ensimmäinen maailmassa ja se on saanut Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) myöntämää energiatukea. Helsingin lämmöntuotantoa hiilineutraalisuutta kohti vievän lämpölaitoskokonaisuuden arvioidaan astuvan tuotantoon lämmityskaudella 2026–2027.

Helen toteuttaa Helsingin Patolan alueelle lämmöntuotantokokonaisuuden, johon kuuluu kaksi yhteislämpöteholtaan 100 MW (à 50 MW) sähkökattilaa sekä teollisen mittakaavan ilma-vesilämpöpumppu.

Lämmönlähteenään ulkoilmaa hyödyntävän ilma-vesilämpöpumpun täyden tehon kaukolämmön tuotantokapasiteetti vaihtelee 20–33 MW:n välillä riippuen ilman lämpötilasta. Kylmäaineena lämpöpumpun suljetussa kierrossa toimii hiilidioksidi.

- Rakennettava ilma-vesilämpöpumppulaitos on kokoluokassaan ensimmäisiä maailmassa ja sen merkittävänä etuna on, että sitä voidaan ajaa aina -20 °C ulkolämpötilaan saakka. Valmistuessaan lämpölaitoskokonaisuus vähentää merkittävästi Helsingin lämmityksestä aiheutuvia CO2-päästöjä ja tuo meitä lähemmäs hiilineutraalisuustavoitetta. Tämän lisäksi laitos on omiaan luomaan hintavakautta asiakkaille, sillä sen tuotanto on helposti säädettävissä, kertoo Helenin vihreän siirtymän investoinneista vastaava Juhani Aaltonen.

Uutta teknologiaa hyödyntävälle ilma-vesilämpöpumpulle on myönnetty TEM:n energiatukea ja se vähentää 26 000 tonnia CO2-päästöjä vuodessa. Hankkeella saavutettava hiilidioksidipäästöjen kokonaispäästövähenemä on 56 000 tonnia vuodessa. Rakennustyöt alkavat kuluvan vuoden lopulla ja laitos on suunnitelman mukaan tuotannossa lämmityskaudella 2026–2027.

Patolan lämpölaitoshanke numeroina:

  • Lämpöpumppulaitoksen teho 20–33 MW riippuen ulkolämpötilasta
  • Lämmöntuotantoa -20 °C-asteeseen asti
  • Lämpöpumpun luonnollisena kylmäaineena toimii hiilidioksidi
  • Lämpöpumppulaitoksen tuotanto on yli 200 GWh ja päästövähenemä 26 000 t CO2 vuodessa
  • Sähkökattiloiden tehot yhteensä 100 MW
  • Sähkökattilalaitoksen tuotanto on noin 300 GWh ja päästövähenemä 30 000 t CO2 vuodessa
  • Tuotanto alkaa lämmityskaudella 2026–2027

Lue lisää aiheesta

Lämpö Helen Hiilineutraalisuus