Uutinen / 8.2.2024

Helen investoi sähköjärjestelmän joustavuuteen sijoittamalla suuren mittaluokan sähkövarastoon

Helen Oy investoi 40 megawatin sähkövarastoon Nurmijärvellä. Varasto on yksi ensimmäisistä suuren mittaluokan sähkön varastointijärjestelmistä Suomessa. Investointi tukee yhteiskunnan vihreää siirtymää, tasapainottaa sähkön hinnan vaihteluita ja turvaa sähköjärjestelmän toimintavarmuutta. Evli-Rahastoyhtiö Oy:n uusiutuvan energian rahasto toimii hankkeen kehittäjänä ja jatkaa sijoituksen jälkeen hankkeessa kanssasijoittajana. Varasto valmistuu vuoden 2025 alussa.  

Sähkön varastoinnin tarve kasvaa vuosi vuodelta, sillä vihreä siirtymä edellyttää sähköjärjestelmältä yhä suurempaa joustokykyä. Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan, jotta sähköverkko pysyy tasapainossa ja sähköjärjestelmä toimintakykyisenä. Sähkövarastot rakentavat sähköjärjestelmän joustavuutta sekä varastointikykyä ja tasaavat siten sähkön hinnan vaihteluita markkinaehtoisesti.  

– Energiasektorilla investoidaan valtavasti uusiutuvaan energiaan ja fossiilisia tuotantomuotoja korvataan tuuli- ja aurinkovoimalla. Uusiutuva energia tarvitsee rinnalleen sähkövarastoja tuomaan vakautta sähköjärjestelmään ja sähkömarkkinoille. Energiajärjestelmän joustavuuden lisääminen on Helenin uuden strategian keskiössä, ja investointi tukee vuodelle 2030 asetetun hiilineutraalisuustavoitteemme saavuttamista sekä tavoitettamme polttamisesta luopumisesta vuoteen 2040 mennessä, kertoo Helenin toimitusjohtaja Olli Sirkka.  

Nurmijärvelle rakennettava litiumioniakkuteknologiaan perustuva sähkövarasto koostuu suunnilleen 36 suuren merikontin kokoisesta moduulista, jotka liitetään kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n lähellä kulkevaan kantaverkkoon. 40 megawatin sähkövarastohankkeeseen on suunniteltu laajentamismahdollisuus, joka toteutuessaan kaksinkertaistaa varaston kapasiteetin. Sähkövarasto tasapainottaa Suomen sähköntuotantoa ja -kulutusta osallistumalla Fingridin reservimarkkinoille.  

Hanke yhdistää kahden luotettavan suomalaisen toimijan ja kansainvälisen teknologiayhtiön ydinosaamisen. Helen tuo hankkeeseen energiajärjestelmän ymmärrystä ja osaamista, jota infrastruktuurisijoittamiseen keskittynyt Evli Renewable Energy Infrastructure Fund II -rahasto ja Evlin uusiutuvan energian hankekehityksen asiantuntemus täydentävät. Siemens on ollut alusta asti kehittämässä hanketta yhdessä Evlin kanssa ja jatkaa hankkeessa operointi- ja hallintapalvelukumppanina.  

 – Mielestämme reservimarkkinoille osallistuva sähkövarasto on houkutteleva vihreää siirtymää tukeva sijoitus uusiutuvan energian rahastollemme. Rahaston sijoitusstrategiaan kuuluvat uusiutuvan energian perinteisten kohteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman, lisäksi sijoitukset uusiutuvan energian lisäämistä tukevaan infrastruktuuriin. Sijoituksilla pystymme edistämään kestävää kehitystä ja positiivista muutosta, joilla mahdollistetaan pitkän aikavälin arvonluonti, sanoo Evli Renewable Energy Infrastructure Fund II -rahaston salkunhoitaja Antti Jaakonsaari.  

– Siemens tuo tähän mielenkiintoiseen vihreän investoinnin hankkeeseen osaamisensa erilaisten järjestelmien ja energiakulutus-, varastointi- ja tuotantokohteiden joustavuuden ja optimoinnin varmistamisesta ja siihen liittyvien ratkaisujen kehittämisestä sekä kohteiden liittämisestä reservimarkkinoiden kauppapaikkoihin, sanoo energiamurroksen hankekehitysjohtaja Miia Wallén Siemens Osakeyhtiöstä.  

Uusin investointi on jatkumoa Helenin aiemmille sähkövarastoinvestoinneille. Tällä hetkellä tutkimus- ja kehityskäytössä on kolme sähkövarastoa. Näiden lisäksi Lakiakankaan tuulipuistossa toimii viiden megawatin sähkövarasto ja Lohjan aurinkopuistoon on rakenteilla vastaavan kokoinen sähkövarasto.  

Helenin ja Evlin rahaston yhteisyritykseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen edellyttää vielä tavanomaisten viranomaishyväksyntöjen saamista. 

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Helen