Uutinen / 18.3.2024

Helenin muutosneuvottelut ovat päättyneet

Helenin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen keskeisenä tavoitteena oli varmistaa liiketoimintojen kannattavuus.

Neuvottelut koskivat Asiakkuudet ja palvelut -liiketoiminnan Tuotehallinta- ja B2B myynti -yksiköitä sekä Lämpö ja jäähdytys -liiketoiminnan Talotekniset asiakasratkaisut ja etähallinta -työyksikköä. Näillä sopeuttamistoimilla Helen tavoittelee liiketoimintojen kannattavuutta vuonna 2025 sekä haluaa kohdistaa resursseja kasvualueille.

Muutosneuvotteluiden piirissä oli 76 henkilöä ja neuvottelujen lopputuloksena 43 työtehtävää päättyy. Lieventävien toimenpiteiden seurauksena tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottavien määrän arvioidaan olevan enintään kaksi.

Uudistimme tuotevalikoimaamme 

Vuonna 2023 uudistimme strategiamme tukemaan pitkän aikavälin kilpailukykyä ja vihreää siirtymää, joka toteutetaan joustoon ja kannattavuuteen keskittyen. Kannattavuus strategisena valintana varmistaa riittävät resurssit investoida vihreään siirtymään. Helenin tavoitteena on hiilineutraali energiatuotanto vuonna 2030. 

Strategiauudistuksen myötä uudelleenorganisoiduimme tulosvastuullisiin liiketoimintayksiköihin. Jokainen liiketoimintayksikkö täsmensi liiketoimintasuunnitelmiaan vastaamaan uutta strategiaa lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 

Liiketoimintasuunnitelmien perusteella uudistimme tuotevalikoimaamme. Maalämpöratkaisujen  ja poistoilmalämpöpumppujen toteutukset poistuvat valikoimastamme. Näiden ohella emme enää tarjoa räätälöityjä aurinkovoimaloita. Huolehdimme kuitenkin aiemmin toteutettujen hankkeiden ylläpidosta. Tytäryhtiömme Geonova jatkaa maalämmön tarjoamista entiseen tapaan.

Lue lisää tytäryhtiömme Geonovan maalämpöratkaisuista Helsingissä

Lue lisää aiheesta

Helen Taloyhtiöt Aurinkoenergia Lämpö