Uutinen / 5.2.2024

Markus Lehtonen on nimitetty Helenin johtoryhmän jäseneksi 1.2.2024 alkaen

Helen Sähköverkon toimitusjohtaja Markus Lehtonen on nimitetty Helenin johtoryhmän jäseneksi 1.2.2024 alkaen. Markus on toiminut Helen Sähköverkon toimitusjohtajana vuodesta 2019 lähtien.

Helen Sähköverkolla on merkittävä rooli Helenin uuden strategian toteutuksessa. Kun lämmitys sähköistyy ja Helsinki kasvaa, edellyttää tämä sähköverkon moitteetonta toimintaa myös jatkossa. Helen Sähköverkon investointipäätökset ovat avainasemassa Helenin lämmöntuotannon sähköistämisessä, joka tapahtuu sähkökattiloiden, vedyn ja lämpöpumppujen avulla.

– Helen Sähköverkon mittava investointiohjelma ja rakentamistarpeet edellyttävät entistä tiiviimpää yhteistyötä Helenin sisällä. Markuksen nimitys johtoryhmään on esimerkki yhteistyön vahvistamisesta, ja vastaavaa tarvitaan jatkossa kaikilla organisaatiotasoilla, muistuttaa Helenin toimitusjohtaja Olli Sirkka.

Helen Sähköverkko vastaa sähköverkon suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja kunnossapidosta Helsingissä. Sen tehtävänä on varmistaa sähkön luotettava ja häiriötön jakelu alueen asukkaille ja yrityksille. Lisäksi se kehittää aktiivisesti sähköverkkoa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita, kuten sähköistymistä ja uusia energiaratkaisuja.

Helen Sähköverkko tulee olemaan jatkossa entistä keskeisempi ja strategisempi osa Helenin toimintaa. Yhteistyössä noudatetaan sähkömarkkinalain eriyttämisvaatimuksia.