Tietoa meistä

Helen-konserni

Helen-konsernissa työskentelee noin 1300 osaajaa ja asiantuntijaa. Olemme yksi Suomen suurimmista energiakonserneista.

Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama yhtiö, jonka hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin, yhtiöasiakirjoihin sekä Helsingin kaupungin konserniohjeisiin.

 

Helen-konserni on liiketoiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy sekä Suomen Merituuli Oy.

Helen Oy tarjoaa asiakkailleen sähköä, kaukolämpöä ja -jäähdytystä sekä monipuolisia palveluita energian pientuotantoon sekä asiakkaiden omaan energiankäyttöön ja sen tehostamiseen. Energiaa tuotetaan Helsingissä sijaitsevilla voimalaitoksilla ja lämpökeskuksilla sekä yhtiön omistamien voimaosuuksien kautta. Helen Oy:n omistaa Helsingin kaupunki.

Helen Sähköverkko Oy (100 %) keskittyy sähkömarkkinalain mukaiseen sähköverkkotoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen sähkön siirto- ja jakelupalvelut lähes koko Helsingin alueella. Verkkoyhtiön liiketoiminta muodostaa noin 13 % Helen-konsernin liikevaihdosta.

Oy Mankala Ab (100 %) on tuotantoyhtiö, jonka omistuksessa ovat Kymijoella sijaitsevat Mankalan, Ahvenkosken, Klåsarön ja Ediskosken vesivoimalaitokset. Oy Mankala Ab:n omistus Teollisuuden Voima Oyj:stä on 8,1 %, Suomen Hyötytuuli Oy:stä 12,5 % ja Suomen Merituuli Oy:stä 50 %.

Helsingin Energiatunnelit Oy:n (90 %) operatiivinen toiminta alkoi Helen Oy:n tunneliliiketoiminnan siirryttyä yhtiöön. Kaupungin omistusosuus Helsingin Energiatunnelit Oy:stä on 10 %.

Suomen Energia-Urakointi Oy (60 %) on sähköisen yhdyskuntatekniikan palveluyritys, joka tuottaa sähkön siirtoon, jakeluun ja käyttöön sekä tiedonsiirtoon liittyvien verkkojen ja laitteistojen suunnittelu-, asennus- ja käyttöpalveluja. Muut omistajat ovat Vantaan Energia Oy ja Lahti Energia Oy.

Konsernirakenne 1.2.2019

 Konsernirakenne

Konsernin johtajisto

Helen-konsernin johtajiston tehtävänä on toimia Helen Oy:n ja sen tytäryhtiöiden toimitusjohtajien tukena asioiden käsittelyssä ja viestinnässä sekä päätöksenteon valmistelussa.

Johtajistoon kuuluvat

 • Pekka Manninen, toimitusjohtaja, Helen Oy
 • Rauha Bato-Liukkonen, johtaja, Henkilöstö
 • Jaana Eklund, Lakiasiainjohtaja
 • Tommi Karjalainen, toimitusjohtaja, Helen Sähköverkko Oy
 • Kauno Kaija, johtaja, Konsernipalvelut
 • Heikki Hapuli, johtaja, Tuotanto ja omaisuus
 • Markus Lehtonen; johtaja, Strategia ja uudet liiketoiminnat 
 • Harri Mattila, johtaja, Energianhankinta ja tukkukauppa
 • Timo Rajala, johtaja, Talous
 • Marko Riipinen, johtaja, Myynti ja asiakaspalvelu
 • Maiju Westergren, johtaja, Vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet
Jaa: