Artikkeli / 23.4.2021

Ota huomioon nämä neljä asiaa sähköautojen latauspisteiden valinnassa taloyhtiöön

Sähköautojen lataamiseen liittyvät kysymykset aiheuttavat usein päänvaivaa taloyhtiöissä. Tarjoama on runsasta ja eri toimijoiden ratkaisuja voi olla haasteellista vertailla keskenään, varsinkin jos asia on aivan uusi. Taloyhtiöiden tarpeet voidaan kiteyttää neljään asiaan, joihin tutustumalla latauspisteet on helppo valita.

Teksti: Päivi Linteri

1. Päätöksenteko ja taloyhtiön parkkipaikkojen omistussuhteet

Kun taloyhtiössä aletaan miettiä sähköautojen latauksen järjestämistä, päätöksentekoon vaikuttavat yleensä seuraavat seikat:

  • Ovatko autopaikat, joille latauslaitteita asennetaan yhtiön vain osakkaan hallinnassa
  • Toteutetaanko hanke yhtiön hankkeena, osakasvähemmistön hankkeena vai osakkeenomistajan muutostyönä
  • Lisäksi päätöksenteossa tulee huomioida osakkeenomistajien yhdenvertaisuus (AOYL 1:10)

Päätöksentekoon ja kustannusten jakoon liittyvien seikkojen lisäksi taloyhtiön voi olla tarpeellista muuttaa esimerkiksi yhtiöjärjestystä siten, että nimetyistä paikoista päästään nimeämättömiin paikkoihin ja latauslaitteet voidaan sijoittaa järkevästi. Kirjallisesti tehtävät sopimukset varmistavat, että pulmatilanteilta vältytään tulevaisuudessa.

Riippumatta siitä, toteutetaanko hanke yhtiön hankkeena, osakasvähemmistön hankkeena vai osakkeenomistajan muutostyönä, taloyhtiön olisi hyvä pyrkiä ymmärtämään kokonaisuus ja suhteuttamaan toimensa sen mukaisesti. Osaoptimoinnilla harvoin saadaan hyvää kokonaisuutta aikaiseksi.

Esimerkiksi Kiinteistöliiton ohjeessa sähköauton latauspisteiden toteuttamiseksi (16.1.2020) käsitellään jokaista yllä olevaa kohtaa tarkemmin.

2. Kunka moneen latauspisteeseen taloyhtiön sähköpääkeskuksen kapasiteetti riittää

Yksi ensimmäisistä asennukseen liittyvistä kysymyksistä on, mikä on taloyhtiön sähköpääkeskuksen kapasiteetti ja kuinka moneen latauspisteeseen se riittää?

Helppo ja nopea tapa lähteä liikkeelle on etäkatselmus, jonka taloyhtiön edustaja voi tilata helen.fi:stä. Etäkatselmuksessa selvitetään, kuinka hyvin kiinteistön sähköliittymän kapasiteetti riittää nykyisiin ja tuleviin lataustarpeisiin. Siitä selviää myös, mitä muutostöitä kiinteistön sähköistys vaatii, jotta vaikkapa puolet autopaikoista voidaan varustaa latauslaitteilla.

3. Huolellisesti tehty kartoitus varmistaa latauslaitteiden sujuvan asennuksen taloyhtiöön

Ennen kuin asennuksia päästään tekemään tehdään varsinainen kohdekartoitus. Huolellisesti tehdyn kartoituksen perusteella sopivan latausratkaisun valinta on helppoa.

Kartoitus antaa lisäksi tärkeää tietoa kohteesta, esimerkiksi sähköpääkeskukseen mahdollisesti tarvittavista muutoksista.Varsinaiset latauslaitteiden asennukset, sähkökeskuksen muutokset, kaapeloinnit ja muut työt hoituvat turvallisesti, kun kartoitus on tehty huolella.

Helen tarjoaa avaimet käteen -ratkaisuna taloyhtiöiden tarpeisiin sopivia ratkaisuja aina yhdestä latauspisteestä kaikkien autopaikkojen sähköistämiseen.

4. Sähköautojen latauslaitteiden hallinnointi, käyttäminen ja laskutus kannattaa tehdä helpoksi

Latausratkaisujen suurimmat erot liittyvät siihen, miten helppoa tai vaikeaa latauslaitteiden hallinnointi ja käyttäminen taloyhtiössä on.

Latauslaitetta valitessa on hyvä miettiä, miten sitä halutaan taloyhtiössä käyttää. Useimmiten halutaan, että lataus on sallittu vain luvan saaneille ja että sähköautoilija maksaa lataamansa sähkön todelliseen kulutukseen perustuen. Tällöin ratkaisussa mukana oleva latauslaitteen tulee täyttää ainakin seuraavat vaatimukset:

  • Käyttäjän tunnistamista RFID-tunnisteen ja/tai mobiilisovelluksen avulla tuetaan
  • Latauslaitteessa on sama julkisissa latauspisteissä vaadittu, sähköautonlataukseen suunniteltu Type 2 -pistorasia tai -pistokytkin
  • Latauslaitteessa on asianmukainen energiamittari, jotta laskutus voidaan pohjata kWh-lukemaan
  • Latauslaite pystyy dynaamiseen kuormanhallintaan (staattisen sijaan) osana isompaa latauslaitekenttää, jotta käytettävissä oleva kapasiteetti saadaan tehokkaasti käyttöön
  • Latauslaitteessa on tietoliikenneyhteys, jonka avulla latauksen salliminen ja tiedot laskutusta varten voidaan kätevästi kerätä etänä

Mahdollisuuksien mukaan ratkaisua kannattaa miettiä myös tulevaisuuden kannalta. Esimerkiksi nyt toissijaiselta tuntuva etähallinnan mahdollistava tietoliikenneyhteys voikin tulevaisuudessa olla aivan välttämätön ja taloyhtiön vaivaa selvästi vähentävä tekijä.

Helen Lataus -palvelu yhdistettynä Helenin älykkäisiin latauslaitteisiin mahdollistaa lataamisen vain luvan saaneille, sekä laskuttamisen suoraan sähköauton lataajalta. Epäselvyyksiä ladattavan sähkön kuluista ei siis synny, palvelun ansiosta käyttö on tasavertaista kaikille asukkaille. Latauksen voi aloittaa RFID-tunnisteella tai mobiilisovelluksella, aivan kuten Helenin julkisilla latauspisteilläkin.

Lue lisää aiheesta

Taloyhtiöt Sähköinen liikenne