Artikkeli / 13.10.2022

Toisiko Energiaremontti säästöjä teidän taloyhtiöllenne?

Minkälaisille taloyhtiöille Energiaremontti sopii? Entä miten taloyhtiöt voivat hyötyä siitä? Energiaremontti parantaa taloyhtiön energiatehokkuutta ja voi tuoda lämmityskuluihin jopa 60 prosentin säästön. Lue artikkeli ja katso, mitä muita hyötyjä Energiaremontti voi tuoda ja mille taloyhtiöille se sopii.

Teksti: Marjukka Puolakka

Artikkelin aiheet

  • Taloyhtiön koon kasvaessa myös Energiaremontin hyödyt kasvavat 

  • Energiaremontti helpottaa lainan hankintaa ja taloyhtiön päätöksentekoprosessia 

  • Energiaremontti räätälöidään aina taloyhtiön tarpeeseen 

Suuret taloyhtiöt hyötyvät eniten Energiaremontista

Energiaremontin avulla taloyhtiön energia-asiat saadaan hoidettua kerralla kuntoon. Energiaremontti voi tarkoittaa esimerkiksi lämmitysmuodon vaihtamista maalämpöön, lämmityksen tehostamista poistoilmalämpöpumpuilla, aurinkosähkön hyödyntämistä ja sähköautojen latauspisteiden asennusta.  

 "Energiaremontti mitoitetaan aina taloyhtiön tarpeisiin, jolloin se on varmasti kustannustehokas. Energiaremontti laskee taloyhtiön hoitovastiketta ja kerryttää säästöjä myös tulevaisuudessa", sanoo Helenin tuotepäällikkö Johannes Isohookana.

Eniten Energiaremontista hyötyvät suuret taloyhtiöt, sillä lämpöpumppuratkaisut ja aurinkovoimalat tuovat sitä enemmän säästöjä, mitä suuremmasta rakennuksesta on kyse. Energiaremontin kustannukset taloyhtiön kokoon nähden taas ovat sitä pienemmät, mitä suurempi hanke on. 

”Suurimpia hyötyjiä ovat yleensä kerrostaloyhtiöt, joissa voidaan tehostaa lämmitystä esimerkiksi poistoilmanvaihdolla tai vaihtaa kokonaan lämmitysmuotoa. Tällaisissa yhtiöissä on tyypillisesti vähintään 25–30 huoneistoa. Hyödyt kasvavat taloyhtiön koon kasvaessa”, Isohookana toteaa. 

Myös kiinteistön iällä on vaikutusta. Merkittäviä Energiaremontista hyötyjiä ovat 1960–1990-luvuilla rakennetut talot, joiden energiankulutus on suurempi ja energiatehokkuus puolestaan heikompi kuin tätä uudempien rakennusten.  

Taloyhtiön arvon nostamista ja säästöjä yhdellä hankkeella

Maalämpöjärjestelmän toteuttaminen on usein haastavaa Helsingin ydinkeskustassa, jossa maanalaiset tunnelit ja varaukset rajoittavat maalämpökaivojen porausta. Sen sijaan keskustan ulkopuolella useammasta maalämpökaivosta koostuva lämmitysjärjestelmä voi olla juuri passeli ratkaisu.

Vuonna 1972 rakennettu helsinkiläinen asuinkerrostalon taloyhtiö yllättyi iloisesti, kun samalla hankkeella saavutettiin sekä säästöjä energiakustannuksissa että parannettiin asukkaiden asumismukavuutta.

”Energiaremontti laski taloyhtiön lämmityskuluja 64 prosenttia. Hoitovastike aleni 24 prosenttia, mutta ilman remonttia sitä olisi jouduttu nostamaan 22 prosenttia kallistuneiden energianhintojen takia”, Helenin tuotekehityspäällikkö Minna Hellström sanoo.

Lämmityskustannusten ja hoitovastikkeen pienentymisen lisäksi Energiaremontti paransi taloyhtiön asumismukavuutta, nostaa taloyhtiön arvoa ja vähentää huomattavasti asumisen päästöjä.  

Energiaremontin lähtökohtana taloyhtiösi tilanne

Kaikkien energiaan liittyvien urakoiden/parannusten niputtaminen yhteen remonttiin lisää kustannustehokkuutta, helpottaa taloyhtiön päätöksentekoa ja lainan hankintaa sekä vähentää erillisistä remonteista asukkaille aiheutuvia häiriöitä. Myös sähköliittymä ja sähköpääkeskus saadaan mitoitettua kerralla tarpeenmukaisiksi.

 Heleniltä saat dataan pohjautuvan selvityksen, mitkä ovat taloyhtiöllenne parhaat ja kustannustehokkaimmat energiaratkaisut.  

 ”Jollekin taloyhtiölle paras ratkaisu on kaukolämpö, toiselle lämmityksen tehostaminen poistoilmalämpöpumpulla ja kolmannelle taas maalämpöön vaihtaminen. Myös sähköautojen lataustarpeet ja mahdollisuudet aurinkovoimalan rakentamiseen ovat erilaisia eri taloyhtiöissä”, toteaa Hellström.  

”Energiayhtiönä meillä on paljon energiankäyttö- ja kiinteistödataa, jota olemme rikastaneet muilla tietolähteillä. Datamallimme avulla voimme kertoa kaikille helsinkiläisille taloyhtiöille hyvällä tarkkuudella parhaan lämmitysratkaisun ja sitä tukevat energiaratkaisut sekä antaa näistä jo selvitysvaiheessa hinta-arvion”, Isohookana sanoo.  

Energiaremontin hyödyt taloyhtiölle: 

  • Kustannustehokkuus paranee

  • Asuinmukavuus paranee

  • Taloyhtiön arvo nousee

  • Asumisen päästöt vähenee

  • Lainan hankinta helpottuu

Energiafiksu taloyhtiö Energiaremontilla!