Blogi / 12.5.2022

Akkujen rooli korostuu energiamurroksen keskellä

Uusiutuvan energian tuotanto ja sähköistyminen ravistelevat tapaamme tuottaa ja kuluttaa energiaa. Tasapaino energiantuotannon ja kuluttamisen kanssa tulee säilyä murroksenkin keskellä. Arjen ja palveluiden pyörittäminen vaatii energiaa, jota pitää olla energiajärjestelmässä tarvittava määrä. Toisaalta kaikki tuotettu energia tulee käyttää, sillä muuten tasapaino järkkyy.

Teksti: Kristiina Siilin

Siirrymme keskitetystä energiantuotannosta hajautettuun energiajärjestelmään. Se vaatii uutta teknologiaa ja palveluita sekä uusia toimintatapoja ohjata ja optimoida järjestelmää. Tasapainon säilyttämiseksi tärkeä kysymys on: kuinka varastoimme kaiken tarvitsemamme energian?

Sata vuotta vanha energiajärjestelmämme on murroksessa. Se muuttuu energian jakeluverkostosta alustaksi, jonka osaksi asiakkaamme ja kumppanimme pääsevät oman energiatuotannon ja kiertotalouden kautta. Tulevaisuuden energia-alusta yhdistää digitaalisesti eri energiaratkaisut ja tuo ne osaksi optimoitua hajautettua energiajärjestelmää, jossa energian varastointi on keskeisessä roolissa.

Energian varastointi auttaa tasapainottamaan ja optimoimaan

Kännyköistä ja sähköautoista tutut litium-ioniakut ovat jokapäiväisessä käytössämme, mutta ne eivät sovellu pitkäaikaiseen sähkön varastointiin. Sen sijaan litium-ioniakut voivat tukea sähköverkkoa lyhytkestoisissa ja nopeissa muutoksissa, jotka heiluttavat kulutuksen ja tuotannon tasapainoa. Ne voivat auttaa sähkön tuotannon ja kulutuksen ennustevirheiden korjaamisessa. Litium-ioniakut ovat siten erinomainen työkalu lisätä joustoa sähköjärjestelmään ja mahdollistaa lisää uusiutuvan sähkön tuotantoa.

Pidempikestoiseen energiajärjestelmän joustavuuteen tarvitaan monipuolisesti eri teknologioita työkaluiksi. Hyviä esimerkkejä ovat virtausakut, vedyn varastointi sekä sähkön varastointi lämmöksi. Jouston, optimoinnin ja laajan energian varastointiteknologiavalikoiman valossa tulevaisuuden energiajärjestelmä on rakentumassa kestäväksi ja vastuulliseksi.

Litium-ioniakut tehostavat ja tukevat uusiutuvaa sähkön tuotantoa

Litium-ioniakkuja käytetään isossa mittakaavassa kaupallisissa sovelluksissa tukemaan tuulivoiman lisäämistä pohjoismaiseen sähköjärjestelmään. Panostamme Helenillä tulevaisuuden teknologioiden kehityksen seuraamiseen. Kehitämme koko energiajärjestelmän kattavaa energian hallintaa, joka helpottaa asiakkaidemme ryhtymistä oman energian tuottajiksi, esimerkiksi hankkimalla oman aurinkovoimalan kotiinsa. Sen lisäksi pyrimme lisäämään sähköjärjestelmän joustoa investoimalla litium-ioniakkuihin uusiutuvan sähkön tuotannon yhteyteen lyhyemmällä aikajänteellä.

Helen konsernin Mankalan vesivoimala harppaa kertaheitolla tulevaisuuteen

Yksi konkreettinen käynnissä oleva projektimme on Mankalan vesivoimalatoiksen sähkövaraston asennus ja käyttöönotto. Se helpottaa ja tukee vesivoimaturbiinien tehtävää kantaverkon tasapainon ylläpitämiseksi taajuuden tuennassa. Sähkövarastolla hidastetaan turbiinin säätöä ja pienennetään siten sen kulumista, jolloin saavutetaan myös säästöjä huoltokustannuksissa.

Sähköverkon näkökulmasta vesivoima on yksi perinteinen jouston lähde, jolla tasapainotetaan kantaverkkoa merkittävällä kapasiteetilla. Sekä tuulivoiman lisäämä tarve joustolle että vesivoimaloiden jouston tuottamiseen liittyvien teknisten vaatimusten tiukentuminen, pakottavat vanhan sähköntuotannon sopeutumaan energiamurrokseen. Mankalan vesivoimalan sähkövarastopilotin myötä Helen ottaa konkreettisia askelia kohti tavoitettamme olla hiilineutraali vuonna 2030.

Olen ylpeänä näyttämässä muutoksen suuntaa. Koen olevani etuoikeutettu päästessäni tekemään töitä alan parhaiden osaajien kanssa ja luomaan yhdessä uutta. Mankalan vesivoimalaitoksella hyödynnämme Merus Powerin luotettavaa ja nopeaa sähkövarastoteknologiaa ja Veon uutta ja innovatiivista hybridisäädintä, jolla korvaamme vesivoimakoneen vanhan automaation.

Lue lisää Merus Powerin tiedotteesta (englanniksi)

Lue lisää aiheesta

Älykkäät ratkaisut