Voimalaitosten tuotantotehot

Helsingissä sijaitsevien voimalaitosten tuotantotehot 

 Voimalaitokset Sähköteho MW  Lämpöteho MW

Vuosaari A

165 162

Vuosaari B

510 420

Hanasaari B

236 420

Salmisaari B

160 300

Yhteensä

1 071 1 302

Helsingissä sijaitsevien lämpökeskusten tuotantotehot 

 Lämpökeskukset Sähköteho MW  Lämpöteho MW Jäähdytysteho MW

Salmisaari A

  170  

Lämpökeskukset

  2 000  

Katri Valan lämpö- ja
jäähdytyslaitos

  126 80

Yhteensä

  2 303 80

Katso myös


Voimalaitokset

Voimalaitoksemme sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä. Tutustu voimalaitoksiin!


Vuosaaren voimalaitokset

Vuosaaren kombivoimalaitoksissa tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä maakaasusta. 


Hanasaaren voimalaitos

Valmistaudumme sulkemaan Hanasaaren voimalaitoksen vuoden 2024 loppuun mennessä.


Salmisaaren voimalaitos

Salmisaaren yhteistuotantovoimalaitoksessa lisätään uusiutuvaa energiaa polttamalla puupellettejä kivihiilen joukossa. 


Lämpökeskukset

Eri puolilla Helsinkiä sijaitsevilla lämpökeskuksilla taataan lämmön riittävyys.


Katri Valan lämpöpumppulaitos

Katri Valan lämpöpumppulaitos on maailman suurin lämpöä ja jäähdytystä tuottava lämpöpumppulaitos.


Esplanadin lämpöpumppulaitos

Vuonna 2018 käyttöön vihitty lämpöpumppulaitos vähentää Helenin hiilidioksidipäästöjä noin 20 000 tonnia vuodessa.


Kymijoen vesivoimalaitokset


Kellosaaren varavoimalaitos

Kellosaaren varavoimalaitos toimii valtakunnallisena häiriöreservinä.