Vältämme eturistiriidat

Liiketoimintapäätöksissä on aina huomioitava Helenin etu. 

Eturistiriita voi syntyä mm. seuraavissa tilanteissa:

 • Työntekijällä on henkilökohtainen suhde henkilöön tai merkittävä intressi yhtiössä, jolla on liiketoimintaa Helenin kanssa
 • Työntekijän lähisukulainen on Helenin toimittaja, asiakas tai kilpailija tai tällaisella yrityksellä töissä
 • Työntekijällä on työsuhde Helenin kanssa kilpailevassa yhtiössä
 • Työntekijällä on henkilökohtainen suhde esimieheensä tai alaiseensa

Mitä tarkoittaa Helenille?

 • Emme hyväksy lahjontaa missään muodossa. Emme ota vastaan sidosryhmiltä tai tarjoa näille mitään tavanomaisesta vieraanvaraisuudesta poikkeavia henkilökohtaisia etuja, lahjoja tai vastaavia.
 • Emme anna suoraa tai epäsuoraa taloudellista tukea poliittisille puolueille, poliittisille järjestöille tai yksittäisille poliitikoille.
 • Emme käytä mitään toimijaa, edustajaa tai muuta kolmatta osapuolta sellaisten toimenpiteiden tekemiseen, jotka ovat ristiriidassa Helenin eettisten toimintaperiaatteiden kanssa.
 • Emme tarjoa, anna emmekä vastaanota lahjuksia tai muita vastaavia etuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa liiketoimintapäätöksiin tai saada etuoikeutettua kohtelua.

Helenissä ei hyväksytä lahjontaa.

Mitä tarkoittaa minulle työntekijänä?

 • Toimin aina Helenin etujen mukaisesti. En hauku työnantajaani tai anna työnantajastani huonoa mielikuvaa julkisesti esim. sosiaalisessa mediassa.
 • Ilmoitan eturistiriidoista tai niiden epäilyistä esimiehelle tai konsernin lakimiehelle.
 • En ota vastaan tai tarjoa mitään lahjoja, vieraanvaraisuuden osoituksia, aterioita, matkoja tai palveluksia, joita voidaan pitää liian ylenpalttisina ja joiden antamisella voidaan tavoitella päätöksentekoon vaikuttamista tai jotka voivat vaikuttaa muuten sopimattomilta.
 • Pohdin aina ensin:
  •  Miksi lahja annetaan?
  • Tuntuuko että jään kiitollisuudenvelkaan vastaanotettuani lahjan?
  • Voinko kertoa lahjasta avoimesti kollegoille?
  • Miltä lahjan vastaanottaminen tai antaminen näyttää ulkopuolisen silmissä?
 • En osallistu puolueiden tai poliitikkojen järjestämiin maksullisiin tilaisuuksiin Helenin nimissä.
 • Ilmoitan sivutyöstäni Helenille ja haen tarvittaessa sivutoimiluvan.
 • Jäävään itseni päätöksenteosta, mikäli päätöksen toinen osapuoli on lähisukulaiseni tai minulla on häneen muuten läheinen suhde.

Työntekijät toimivat aina Helenin etujen mukaisesti.

Katso myös


Eettiset toimintaperiaatteet

Helen-konsernin eettiset toimintaperiaatteet perustuvat Helen-konsernin arvoihin ja ovat omistajan eettisten periaatteiden mukaiset. Ne ovat kaiken toiminnan lähtökohta. 


Lainsäädäntö

Noudatamme toimintaamme säänteleviä lakeja, säädöksiä ja määräyksiä sekä toimimme rehellisesti, vilpittömästi ja syrjimättömästi niin Helen-konsernin sisällä kuin suhteessa asiakkaisiin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin.


Ihmisoikeudet ja syrjimättömyys

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja syrjimättömyyden periaatteita.


Avoin kilpailu

Kannatamme avointa ja aktiivista kilpailua markkinoilla.


Luonto ja ympäristö

Arvostamme luonnonvaroja ja ympäristöä.


Työympäristö

Turvaamme oikeudenmukaisen ja turvallisen työympäristön.