Lainsäädäntö

Noudatamme lainsäädäntöä.

Noudatamme toimintaamme säänteleviä lakeja, säädöksiä ja määräyksiä sekä toimimme rehellisesti, vilpittömästi ja syrjimättömästi niin Helen-konsernin sisällä kuin suhteessa asiakkaisiin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin.

Helen noudattaa lainsäädäntöä.

Mitä tarkoittaa Helenille?

  • Noudatamme säännöksiä kaikessa toiminnassamme ja seuraamme ajantasaista lainsäädäntöä.
  • Edellytämme työntekijöiltämme ja yhteistyökumppaneiltamme lainsäädännön noudattamista kaikissa tilanteissa.
  • Viestimme toiminnastamme avoimesti ja rehellisesti.

Työntekijät ovat selvillä lainsäädännöstä ja noudattavat niitä.

Mitä tarkoittaa minulle työntekijänä?

  • Olen selvillä toimintaa koskevista säännöksistä ja noudatan niitä.
  • Noudatan Helenin politiikkoja, toimintaperiaatteita ja konserniohjeita.
  • Toimin rehellisesti ja vilpittömästi.

Katso myös


Eettiset toimintaperiaatteet

Helen-konsernin eettiset toimintaperiaatteet perustuvat Helen-konsernin arvoihin ja ovat omistajan eettisten periaatteiden mukaiset. Ne ovat kaiken toiminnan lähtökohta. 


Ihmisoikeudet ja syrjimättömyys

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja syrjimättömyyden periaatteita.


Avoin kilpailu

Kannatamme avointa ja aktiivista kilpailua markkinoilla.


Vältämme eturistiriidat

Liiketoimintapäätöksissä on aina huomioitava Helenin etu. 


Luonto ja ympäristö

Arvostamme luonnonvaroja ja ympäristöä.


Työympäristö

Turvaamme oikeudenmukaisen ja turvallisen työympäristön.