• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Neljä selitystä biohiilen ylivoimaan

  • 2016-12-19
Onko toisen sukupolven kiinteä biopolttoaine, biohiili, edeltäjäänsä puupellettiä soveltuvampi kivihiililaitoksille?

Paahdettua biomassaa lähikuvassa.

Teksti: Jussi Kukkonen

Biohiili on yksi monista vakiintuneista lempinimistä, joita voidaan käyttää paahtamalla esikäsitellylle biomassalle. Paahtamisella tarkoitetaan biomassan lämpökäsittelyä noin 300 °C lämpötilassa lähes hapettomissa olosuhteissa. Logististen ominaisuuksien ja käsiteltävyyden parantamiseksi paahdettu biomassa tiivistetään energiatiiviksi puristeeksi, pelletiksi tai briketiksi. Biohiili vaikuttaa lupaavalta polttoaineelta, koska: 

Neljä selitystä biohiilen ylivoimaan

Etualalla paahdettu hake, taustalla puristettuna pelletiksi.

1. Biohiili on uusiutuvaa

Biohiili on uusiutuvaa polttoainetta ja siten yksi vaihtoehto Helsingin Energian hiilineutraalissa tulevaisuudessa.

2. Biohiili on tiivistä

Biohiili vie vain vähän enemmän tilaa kuin kivihiili, ja lähes puolet vähemmän kuin pelletti. Hake tarvitsisi kosteudesta riippuen noin 5-6 kertaa enemmän tilaa. Pelletistä tai hakkeesta biohiileen siirryttäessä kuljetus, varastointi ja esikäsittely helpottuisivat varsinkin pääkaupungissa, vilkkaasti liikennöityjen väylien varsilla.

3. Biohiili jauhautuu hyvin

Paahdettaessa biomassa muuttuu hauraaksi, jolloin sen jauhautumisominaisuudet paranevat.  Tästä syystä biohiili on pellettiä helpommin käsiteltävää kivihiilen pölypolttokattiloissa.

4. Biohiili soveltuu kivihiilivoimalaitokseen

Biohiili soveltuu tämän hetken tietojemme mukaan myös polttoteknisesti hyvin kivihiilen seospolttoon. Tämä tarkoittaa pienempiä investointipaineita voimalaitoksilla pellettiin verrattuna.

Neljä selitystä biohiilen ylivoimaan

1 kuutiossa kivihiiltä on 7 megawattituntia energiaa. Sama määrä haketta vie tilaa 8,5 kuutiota.

 

Tämän hetken tutkimustilanne

Soveltuuko paahdettu biomassa todella kivihiilivoimalaitostemme seospolttoaineeksi? Onko biohiili kenties puupellettiä soveltuvampi polttoaine? Näitä ja muita avoinna olevia kysymyksiä selvitetään parhaillaan seuraavissa projekteissa:

- Torrefaction - Integration and Suitability for CO-firing
- Torrefaction of agro and woody biomasses as energy carrier for European markets 2020

Molemmat projektit saadaan päätökseen vuoden 2013 loppuun mennessä, jolloin saamme vastaukset vielä avoinna oleviin kysymyksiin. Lue lisää paahdetusta biomassasta verkkosivuiltamme.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 19.12.2016

Skogsflis som bränsle i Nordsjö

För tillfället undersöker Helsingfors Energi möjligheten att i framtiden förbränna skogsflis i Nordsjö Vuosaari C. Skogsflis är ett förnybart bränsle och förorsakar därmed mindre växthusgaser än fossila bränslen.

Biohiilen elinkaari ulottuu metsästä kattilaan

Kuten kaikilla tuotteilla, myös polttoaineilla on elinkaari. Kun halutaan tutkia biohiilen kykyä vähentää päästöjä kivihiileen nähden, täytyy katsoa piippua pidemmälle.
  • 19.12.2016

Paahtopelletti – tutkimuksesta todellisuuteen

2000-luvun alussa otimme ensimmäisen kosketuksen torrefioituun eli paahdettuun biomassaan seminaariesitysten kautta. Silloin tuotetta markkinoitiin vahvasti erilaisilla ylisanoilla, niin kuin nyt uutta tuntematonta on tapana markkinoida. Nyt tätä tuotetta kutsutaan meillä paahtopelletiksi ja sitä on saapunut tonneittain testiin Hanasaaren voimalaitokselle.