10 askelta kohti hiilineutraaliutta

  • 2016-12-19
Vuosikertomuksemme vuodelta 2012 julkaistaan pian. Miten matka kohti hiilineutraalia tulevaisuutta eteni vuoden aikana?

Teksti: Pirjo Jantunen

Vuonna 2012 tapahtui muun muassa seuraavia asioita:

1. Tammikuussa  2012 kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin Energian kehitysohjelman kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

2. Aloitimme Hanasaaren voimalaitoksella pellettien koepolton kivihiilen rinnalla.

3. Tuotimme uusiutuvaa energiaa normaalia enemmän, sillä sateinen vuosi lisäsi vesivoiman tuotannon määrää lähes 30 prosenttia.

4. Etenimme uusiutuvien energianlähteiden lisäämisessä ympäristövaikutusten arviointiin.

5. Selvitimme mahdollisuutta rakentaa Joutsenoon puusta biokaasua tuottava biojalostamo, joka tuottaisi synteettistä maakaasua mm. Vuosaaren voimalaitoksille.

6. Selvitimme myös biohiilen mahdollisuuksia kivihiilen käytön korvaajana energiantuotannossa.

7. Teimme mittavat investoinnit energiatehokkuuteen sekä Vuosaaren että Salmisaaren voimalaitoksilla.

8. Aloitimme uusiutuvaan energiaan perustuvan lämmitysjärjestelmän suunnittelun Sakarinmäen koulukeskukseen Östersundomiin. Maalämpöön ja aurinkolämpöön perustuva järjestelmä valmistuu vuonna 2014.

9. Tarjosimme asiakkaillemme uusia, päästöjä vähentäviä palveluja: aurinkopaneeleja ja sähköautojen latauspalveluja kiinteistöille.

10. Otimme käyttöön kaukojäähdytyksen kysynnän kulutushuippuja tasaavan Pasilan kylmäakun.

+ Perustimme Uutta voimaa -blogin, jossa kerromme näiden asioiden etenemisestä!

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 19.12.2016

Heleniltä uusi hajautettu malli hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Olemme suunnitelleet uuden hajautettuun energiantuotantoon perustuvan mallin, jolla voitaisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä selvästi uusiutuvan energian käyttöä Helsingissä.

Hyvä toimitusvarmuus, kohtuullinen energian hinta ja pienet ympäristövaikutukset – miten se tehdään?

Helsingin Energian sähkön ja lämmön tuotannon rakennetta ohjaa pyrkimys maksimaaliseen toimitusvarmuuteen, kohtuulliseen energian hintaan ja vähäisiin ympäristövaikutuksiin. Näiden kaikkien tekijöiden tulee kohdata, kun mietitään uusia energiaratkaisuja.

  • 19.12.2016

Kehitysohjelma etenee

Vajaa vuosi sitten kerroimme tässä blogissa, mitä hiilineutraaliin tulevaisuuteen tähtäävässä kehitysohjelmassamme oikein on meneillään. On aika päivittää kirjoitus ja kertoa, miten uusiutuvien energianlähteiden lisääminen etenee.