Muutakin kuin hiilidioksidia

  • 2016-12-19
Keskustelu päästöistä pyörii lähinnä ilmastopäästöjen ympärillä, vaikka energiantuotannosta aiheutuu myös ilmanlaatuun vaikuttavia päästöjä.
Muutakin kuin hiilidioksidia

Helsingin alueen energiantuotannon rikkidioksidin ja typen oksidien päästöt 1990-2012

Teksti: Pirjo Jantunen

Helsingissä nämä ilmanlaatuun vaikuttavat päästöt, eli rikki-, typpi ja hiukkaspäästöt, ovat vähentyneet vuosi vuodelta.

Ripaus rikkiä

Maaperää ja vesistöjä happamoittavat rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet Hanasaareen ja Salmisaareen 80–90-lukujen taiteessa valmistuneiden rikinpoistolaitosten ansiosta. Päästöjä ovat vähentäneet myös Vuosaaren maakaasuvoimalaitokset, jotka käynnistyivät 90-luvulla. Polttamamme maakaasu ei sisällä lainkaan rikkiä.

Tujaus typpeä

Happamoittavat ja rehevöittävät typen oksidien päästöt jatkavat myös pienenemistään. Typen oksideita muodostuu, kun polttoaineiden ja palamisilman typpi hapettuu. Polttoprosessin lämpötilaa ja hapen määrää säätelemällä olemme saaneet myös typpipäästöt laskemaan.

 

Hieman hiukkasia

Kiinteän polttoaineen palamisessa syntyvät hiukkaspäästöt aiheuttavat terveyshaittoja. Helsingin energiantuotannon hiukkaspäästöt ovat alhaiset voimalaitosten hiukkassuodattimien ansiosta. Päästöjä vähensi myös pääpolttoaineen vaihto kivihiilestä maakaasuun 90-luvulla.

Vuonna 2012 Helsingin voimalaitosten hiukkaspäästöt olivat alhaisimmillaan vuosikymmeniin. Ilmaan pääsi 108 tonnia pienhiukkasia.

 

Muutakin kuin hiilidioksidia

Helsingin alueen energiantuotannon hiukkaspäästöt 1990-2012

 

Vaikutukset pääkaupunkiseudun ilmanlaatuun pieniä

Energiantuotannon päästöjen vaikutukset pääkaupunkiseudun luontoon ja ilmanlaatuun ovat hyvin vähäisiä.  Helsingin ja lähiseutujen ilmanlaatua huonontavat ensisijaisesti liikenne, lisäksi ilmanlaatuun vaikuttaa ajoittainen kaukokulkeuma sekä pientaloalueilla erityisesti talvisin puun pienpoltosta syntyvät hiukkaspäästöt.

Lisätietoja pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta HSY:n sivuilla. Lue myös hiilidioksidipäästöistä kirjoittamamme postaus ja tutustu vastuullisuuskäytäntöihimme nettisivuillamme.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 19.12.2016

Noki ikkunoidesi välissä ei tule meiltä

Pääkaupunkiseudun ulkoilmassa liikkuu nokihiukkasia, jotka ovat peräisin epätäydellisistä palamisprosesseista. Tyypillisesti nokea syntyy dieselmoottoreissa, metsäpaloissa ja poltettaessa puita takassa tai saunankiukaassa. Helsingin Energian tuotantolaitoksilla palamislämpötila on niin korkea ja hiukkassuodattimet niin tehokkaita, että nokea eli mustaa hiiltä ei ilmaan pääse.
  • 19.12.2016

Pelletti on tullut – pysyäkseen

Muistatteko miten pelletin poltto alkoi? Lokakuussa toimitusjohtajamme Pekka Manninen käynnisti pelletin polton Hanasaaren voimalaitoksessa. Siitä on jo lähes seitsemän kuukautta.

Miten pelletin seospoltto muuttaa voimalaitoksen ilmasto- ja ympäristövaikutuksia?

Olemme yhdessä Suomen ympäristökeskuksen ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa tutkineet, miten Salmisaaren voimalaitoksen ympäristövaikutukset muuttuvat, kun kivihiiltä korvataan puupelletillä.