Pellettijärjestelmän rakentaminen alkaa Salmisaaressa

  • 2016-12-19

Kuu kiurusta kesään, ja vuosi maanrakennuskoneesta pelletin tuloon. Salmisaaren voimalaitostontilla alkaa pellettisiilojen pohjustustyö.

Pellettijärjestelmän rakentaminen alkaa Salmisaaressa

Kaksi 1000 m3 vetoista siiloa sijoitetaan voimalaitosalueen keskelle, jolloin ne tulevat sulautumaan voimalaitosalueen maisemaan.

Teksti: Minna Näsman

Kuu kiurusta kesään, ja vuosi maanrakennuskoneesta pelletin tuloon. Salmisaaren voimalaitostontilla alkaa pellettisiilojen pohjustustyö.

Siilojen lisäksi pellettien käsittelyyn tarvitaan pölytiivis järjestelmä, joka kuljettaa pelletit autojen vastaanottopisteestä poltettavaksi. Järjestelmään kuuluu automaattinen näytteenottolaitteisto, jonka avulla varmistetaan saapuvien pellettien laatu. Pelletin käsittelyjärjestelmän toimittaa raumalainen yritys BMH Technology.

Pelletin jatkuva poltto alkaa 2014

Nyt rakennettavan järjestelmän avulla pystytään vuoden 2014 lopulla aloittamaan pellettien poltto kivihiilen rinnalla 5–7 prosentin osuudella. Hanasaaren voimalaitoksella on vuosien 2012–2013 aikana tehty tähän tähtääviä polttokokeita, joiden perusteella muita suuria muutoksia ei tarvita.

Pelletit tuodaan voimalaitokselle ensi vuoden lopulta lähtien rekka-autoilla, joita tulee kulkemaan 5–7 vuorokaudessa. Pellettirekat tulevat ajamaan sisään voimalaitosalueelle Tallberginkadun puoleisesta portista. Ensin ne kiertävät voimalaitoksen ja pysähtyvät sitten autovaa’alle.

Punnitsemisen jälkeen rekat suuntaavat jätekatosten viereen rakennettavaan, läpiajettavaan pieneen halliin. Siellä ne pudottavat pellettilastin 3–4 metriä syvään vastaanottotaskuun. Pelletit etenevät suljetussa kuljettimessa näytteenottoon ja rekat vaa’an kautta ulos samaa tietä kuin tulivat.

Koska nykyistä jätekatosta joudutaan pienentämään, uutta katostilaa rakennetaan konehallin läheisyyteen voimalaitosalueen liikuntakeskuksen puoleiseen päähän.

Samanlainen pelletin käsittelyjärjestelmä tullaan rakentamaan Hanasaaren voimalaitosalueelle, mutta siellä odotellaan tällä hetkellä vielä rakentamisen aloittamiseen vaadittuja viranomaislupia. Hanasaaren voimalaitoksella on vuosina 2012-2013 tehty pellettien polttokokeita. Kokeita jatketaan eri pellettilaaduilla keväällä 2014.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 19.12.2016

Pelletti syttyi hiiren klikkauksella

Pelletti syttyi tänään Hanasaaren kattilassa hiiren klikkauksella. Asialla oli Helsingin Energian toimitusjohtaja Pekka Manninen, joka kertomansa mukaan yleensä varoittelee nuoria insinöörejä koskemasta valvomon nappeihin.

Hyvä toimitusvarmuus, kohtuullinen energian hinta ja pienet ympäristövaikutukset – miten se tehdään?

Helsingin Energian sähkön ja lämmön tuotannon rakennetta ohjaa pyrkimys maksimaaliseen toimitusvarmuuteen, kohtuulliseen energian hintaan ja vähäisiin ympäristövaikutuksiin. Näiden kaikkien tekijöiden tulee kohdata, kun mietitään uusia energiaratkaisuja.

  • 19.12.2016

Pelletin koepoltto käynnissä Salmisaaressa

Salmisaaren voimalaitoksen pellettijärjestelmä siiloineen ja kuljettimineen valmistui viime vuonna. Ensimmäinen pellettilasti Salmisaareen kipattiin marraskuussa ja pelletit poltettiin pois ennen joulua.