Tervetuloa YVA-kahvilaan!

Biopolttoaineiden käytön lisäämiseen Helsingin energiantuotannossa liittyy ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Selkein ulospäin näkyvä merkki YVAn alkamisesta on kahvintuoksu Kaupunkisuunnitteluviraston auditorion aulassa 14.3.2013 klo 17.

YVA-ohjelmavaiheen avoin yleisötilaisuus pidetään Kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa (Kansakoulukatu 3, Helsinki 10) torstaina 14.3.2013. Samassa tilaisuudessa esitellään myös suunnitelmien edellyttämä asemakaavan muutos Vuosaaren voimalaitosalueella.

Ovet avautuvat klo 17, jolloin on mahdollisuus tutustua aineistoihin. Kahvin lomassa voi käydä vapaamuotoisia keskusteluja hankevastaavan eli Helsingin Energian, kaavoittajan ja YVA-konsultin edustajien kanssa. Varsinaiset esittelyt alkavat klo 18.

YVA-ohjelma löytyy osoitteesta www.helen.fi/bioyva sekä yhteysviranomaisena toimivan Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilta. Painettu versio on nähtävillä mm. Helsingin Energian asiakaspalvelussa (Kampinkuja 2, avoinna arkisin klo 8.30-16) sekä Kirjasto 10:ssä, Kallion kirjastossa ja Vuotalon aulassa. Ohjelmaa voi kommentoida kirjallisesti Uudenmaan ELY-keskukselle 25.4.2013 asti.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Joutsenossakin arvioidaan ympäristövaikutuksia

Puupohjaisen biokaasun ympärille rakentunut yhteistyömme Gasum Oy:n ja Metsä Fibre Oy:n kanssa Joutsenossa ehti YVA-ohjelmavaiheeseen päivää ennen Vuosaari C -hanketta.

Kiinnostaisiko maastokävely Vuosaaressa?

Tänään ilmestyvässä Vuosaari-lehdessä on juttu viranomaisten maastokäynnistä Vuosaareen suunnitellun uuden voimalaitoksen lähiympäristöön. Kävimme esimerkiksi viereisessä kuvassa olevan lehtokorven alueella, josta luontoselvitykset tekevän Rambollin asiantuntijat etsivät kesän aikana muun muassa korpisaraa ja velholehteä.

Biokaasulaitoksen voisi ympäristönäkökulmasta toteuttaa

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, joka tehtiin Joutsenoon suunniteltua puupohjaista biokaasua tuottavaa biojalostamoa varten.