Paahtopelletti – tutkimuksesta todellisuuteen

  • 2016-12-19
2000-luvun alussa otimme ensimmäisen kosketuksen torrefioituun eli paahdettuun biomassaan seminaariesitysten kautta. Silloin tuotetta markkinoitiin vahvasti erilaisilla ylisanoilla, niin kuin nyt uutta tuntematonta on tapana markkinoida. Nyt tätä tuotetta kutsutaan meillä paahtopelletiksi ja sitä on saapunut tonneittain testiin Hanasaaren voimalaitokselle.

Teksti: Jussi Kukkonen

Monia näistä lukuisista erinomaisuuden argumenteista olemme päässeet testaamaan ja jopa kyseenalaistamaan laboratorio- ja myös isommassa mittakaavassa, mutta vasta nyt paahtopelletti pääsee todelliseen kokeiluun.

Tutkimuksesta lähdettiin

Kuten tiedetään, on kehitystyössä aina omat askeleensa ennen kuin voidaan lähestyä teollisen mittakaavan sovellusta. Paahtopelletin kohdalla voidaan todeta, että tutkimusta on tehty maailmalla useita vuosia, jopa vuosikymmeniä. Saman verran voi olla vielä tutkimusta edessä ennen todellista läpimurtoa. Tai voihan olla niin, että läpimurto on jo ovella, kuka tietää?

Joka tapauksessa voidaan sanoa, että otimme suuren askeleen tutkimuksessa pari vuotta sitten. Tuolloin aloitimme yrityskumppaneidemme kanssa tutkimushankkeen nimeltään TISCO, eli Torrefaction Integration and Suitability for Co-Firing. Tässä hankkeessa otettiin ensimmäistä kertaa mukaan paahdetun biomassan arvoketjun kaikki tarvittavat osat raaka-aineen hankinnasta polttoaineen loppukäyttäjään, unohtamatta mahdollista polttoaineen tuotantolaitoksen integrointia voimalaitokseen.

Paahdettua biomassaa lähikuvassa.

Paahdettua biomassaa lähikuvassa.

Lopputuloksena saimme rutkasti bioenergiatietoutta ja varmuuden siitä, että meidän kannattaa kokeilla pienessä mittakaavassa lupaavaksi havaittua tuotetta myös oikeassa voimalaitoksessa. Tutkimustyö on ollut hedelmällistä ja onnistunutta. Miten onnistumme siirtämään tutkimustulokset käytäntöön, jää nähtäväksi. Sillä vaikka aika ei olisikaan vielä paahtopelletin, kaikki opittu tieto auttaa meitä jokapäiväisessä työssä tavoiteltaessa hiilidioksidineutraalia tulevaisuutta vuonna 2050.

Polttokokeet alkoivat juuri

Blogia seuraavat ovat varmasti panneet merkille Hanasaaren voimalaitokselta kulkeutuvat uutiset lukuisista tehdyistä ja tekemättömistä polttokokeista, jotka nyt jatkuvat pienen tauon jälkeen. Juuri näissä samaisissa kokeissa pääsemme testaamaan tätä paahtopellettiä, höyrypelletin ja teollisuuspelletin ohella. Vieläkö paahtopelletti on lupaava eilen alkaneen voimalaitoskokeilun jälkeen? Se tiedetään pian. Kerromme lisää aiheesta kokeiden jälkeen!

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Hyvä toimitusvarmuus, kohtuullinen energian hinta ja pienet ympäristövaikutukset – miten se tehdään?

Helsingin Energian sähkön ja lämmön tuotannon rakennetta ohjaa pyrkimys maksimaaliseen toimitusvarmuuteen, kohtuulliseen energian hintaan ja vähäisiin ympäristövaikutuksiin. Näiden kaikkien tekijöiden tulee kohdata, kun mietitään uusia energiaratkaisuja.

  • 19.12.2016

Hanasaaren pellettijärjestelmän perustustyöt vauhdissa

Tänä vuonna Hanasaaren voimalaitokselle rakennetaan pellettijärjestelmä, jonka avulla osa voimalaitoksen kivihiilen käytöstä voidaan korvata puupelletillä.
  • 19.12.2016

Pienistä pellettimääristä suuriin pellettimääriin

Pelletin osuuden kasvattaminen 40 %:iin Hanasaaren ja Salmisaaren kivihiilivoimalaitoksissa on selvitysten mukaan mahdollista.