• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Pienistä pellettimääristä suuriin pellettimääriin

  • 2016-12-19
Pelletin osuuden kasvattaminen 40 %:iin Hanasaaren ja Salmisaaren kivihiilivoimalaitoksissa on selvitysten mukaan mahdollista.
Pienistä pellettimääristä suuriin pellettimääriin

Havainnekuva Hanasaareen suunnitelluista pellettisiiloista Sörnäisten Rantatieltä nähtynä. Kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.

Helsingin Energian kehitysohjelmassa vaihtoehtona Vuosaaren uudelle monipolttoainevoimalaitokselle on kasvattaa pelletin osuutta nykyisissä kivihiililaitoksissa Hanasaaressa ja Salmisaaressa. Kehitysohjelman tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan energian osuus 20 %:iin, mikä edellyttäisi pelletin osuuden kasvattamista Hanasaaressa ja Salmisaaressa vuositasolla 40 %:iin polttoainetehosta.

Tästä suuren luokan seospoltosta on tehty esisuunnittelu, joka valmistui kesällä. Esisuunnittelua tarkennetaan nyt, kun selvityksiä kaupunginvaltuuston päätöksen taustaksi valmistellaan.

Muutoksia voimalaitoksiin tarvitaan

Pienen osuuden seospoltossa rajoittavin tekijä on kivihiilijauhimet, joita ei ole suunniteltu sitkeän puun jauhamiseksi. Nykyisillä jauhimilla on mahdollista korvata kivihiilestä noin 5–7 % puupelletillä. Kun osuudet nousevat, joudutaan hankkimaan pelletille omat jauhimet, lisäksi tiettyjä poltinmuutoksia on odotettavissa.

Ahtaus haasteena

Pullonkauloja löytyy. Hanasaaren kattiloiden palotilat ovat ahtaat, mikä voi osoittautua ongelmaksi kun puupöly on hiilipölyä karheampaa ja tarvitsee palaakseen pidemmän ajan.

Pienistä pellettimääristä suuriin pellettimääriin

Havainnekuva Hanasaareen suunnitelluista pellettisiiloista Sompasaaresta päin. Kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.

 

Salmisaaressa tilanne on päinvastainen. Kattila on reilun kokoinen, mutta voimalaitosalue on äärimmäisen ahdas. Salmisaareen pelletti saapuisi rekoilla, joten liikenne jo entisestään ahtaalla alueella lisääntyy. Hanasaaressa on tilaa rakentaa laivojen vastaanottoa ja pellettivarastoja, jotka toteutuessaan olisivat näkyvimmät muutokset kaupunkikuvassa.

Salmisaaressa tarvitaan muutoksia lähialueen logistiikkaratkaisuihin alueella lisääntyvän rekkaliikenteen mahdollistamiseksi. Hanasaaren osalta voimalaitostoiminta edellyttää joka tapauksessa polttoaineen laivakuljetusmahdollisuutta ja biopolttoaineiden määrän kasvaessa laivakuljetusten merkitys korostuu entisestään.

Toteuttamiskelpoinen hanke

Suuren osuuden seospoltto on toteuttamiskelpoinen hanke. Syksyllä kehitysohjelman vaihtoehtoja valmistellaan ja vertaillaan huolellisesti ennen kun selvitykset luovutetaan päättäjille. Sitten odotetaan jännityksellä tulevaa päätöstä.

Pienistä pellettimääristä suuriin pellettimääriin

Havainnekuva Salmisaareen suunnitelluista pellettisiiloista nähtynä Porkkalankadulta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.

Teksti: Sofia Grönroos

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 19.12.2016

Pelletin koepoltto käynnissä Salmisaaressa

Salmisaaren voimalaitoksen pellettijärjestelmä siiloineen ja kuljettimineen valmistui viime vuonna. Ensimmäinen pellettilasti Salmisaareen kipattiin marraskuussa ja pelletit poltettiin pois ennen joulua.

Hyvä toimitusvarmuus, kohtuullinen energian hinta ja pienet ympäristövaikutukset – miten se tehdään?

Helsingin Energian sähkön ja lämmön tuotannon rakennetta ohjaa pyrkimys maksimaaliseen toimitusvarmuuteen, kohtuulliseen energian hintaan ja vähäisiin ympäristövaikutuksiin. Näiden kaikkien tekijöiden tulee kohdata, kun mietitään uusia energiaratkaisuja.

  • 19.12.2016

Hanasaaren pellettijärjestelmän perustustyöt vauhdissa

Tänä vuonna Hanasaaren voimalaitokselle rakennetaan pellettijärjestelmä, jonka avulla osa voimalaitoksen kivihiilen käytöstä voidaan korvata puupelletillä.