• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Sähkövarasto mullistaa sähköntuotannon

  • 2016-12-19
Sähkön laajamittaista varastointia on pitkään pidetty sähköteollisuuden Graalin maljana, joka voi mullistaa kokonaan sähköntuotannon, jakelun ja sähkömarkkinat.

Teksti: Janne Huvilinna

Nykyisellään sähköä täytyy tuottaa joka hetki kulutusta vastaava määrä. Kuitenkaan aina tuotanto ja kulutus eivät vastaa toisiaan. Tässä tilanteessa sähköverkkoon muodostuu taajuuspoikkeama, jota pyritään korjaamaan säätövoimalla ja kysyntäjoustolla.

Uusiutuvat sähköntuotantomuodot, kuten tuulivoima, edellyttävät nykyistä enemmän joustavampaa säätövoimaa. Säätövoimaa voidaan tuottaa perinteisesti vesivoimalla ja nopeasti käynnistettävillä kaasumoottoreilla. Mikäli vesivoimaa ei ole saatavilla ja halutaan päästötöntä säätövoimaa, tarjoaa sähkövarasto houkuttelevan vaihtoehdon. Sähkövarastolla voidaan myös kompensoida sähköverkon loistehoa, jota syntyy mm. teollisuuden sähkömoottoreissa ja pienloistelampuissa.

Tulevaisuudessa sähkövarastot voivat mahdollistaa kokonaan uusiutuviin ja päästöttömiin energiamuotoihin perustuvan sähköntuotannon.

Mikä on sähkövarasto?

Litiumakkuihin perustuva megawattiluokan sähkönvarastointi on maailmallakin vielä uutta, mutta sen mahdollisuudet ovat suuret. Litiumakut ovat ympäristölle vaarattomia ja pitkän elinkaaren – jopa 10 vuoden – jälkeen täysin kierrätettävissä.

Akkukäyttöisen sähkövaraston vahvuuksia ovat välitön käynnistyminen ja helppo säädettävyys. Varavoimakoneen käynnistyminen sähkön tuotantoon voi viedä useita minuutteja, kun taas sähkövarasto on aina välittömästi tuottamassa tehoa verkkoon. Akun heikkoutena voidaan pitää vielä kallista hankintahintaa, mutta akkuteknologian vääjäämätön kehittyminen tulee näkymään tulevaisuudessa halvempana hintana.

Sähkövarasto Kalasatamaan

Helsingin Energia, ABB, kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Helen Sähköverkko kehittävät pilottihanketta Suomen ensimmäisestä litium-ioniakkuihin perustuvasta megawattiluokan sähkövarastosta Helsingin Kalasatamaan. Hanke on osa Kalasataman älykästä energiajärjestelmää.

Helsingin Energia tuottaa sähkövarastolla Fingridille jatkuvaa säätövoimaa ja reservitehoa sekä Helen Sähköverkolle loistehon kompensointia sähköverkon jännitteen ylläpitämiseksi. Nämä palvelut parantavat sähkön laatua ja edistävät suoraan sähköverkon stabiiliutta.

Hankkeen aikana teemme myös tutkimustyötä sähkövarastojen käytön edistämiseksi. Eräs tärkeä sähkövaraston tutkimusaihe on sähkövaraston hyödyntäminen osana kysyntäjoustoa. Pilottihankkeen tavoitteena on oppia ja ymmärtää järjestelmän toiminta ja potentiaali eri sähkömarkkinoilla.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 19.12.2016

Kalasatamassa 100 vuotta vanhaa ja uusinta uutta

Kalasatamassa nähdään ja koetaan energiaratkaisuja viime vuosisadan alkupuolelta pitkälle tulevaisuuteen. Vanhoja ja uusia tekniikoita yhdistää se, että ne ovat parasta käytettävissä olevaa teknologiaa.
  • 19.12.2016

Yhdessä vähemmän

Perinteisesti meitä on valistettu, että yhdessä saamme aikaan suuria tekoja. Energiamarkkinoilla voisimme ottaa tavoitteeksi tehdä yhdessä vähemmän. Yhdessä vähemmän kulutushuippuja tarkoittaa usein yhdessä vähemmän päästöjä.

Älyverkoissa kuhisee

Älykäs energiajärjestelmä muodostuu sähkön ja lämmön ekotehokkaasta yhteistuotannosta ja sitä täydentävästä pientuotannosta, esimerkiksi aurinkopaneeleista.