• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Tervehdys Salmisaaren työmaalta!

  • 2016-12-19
Pellettien polton aloittamiseen valmistaudutaan Salmisaaressa kovaa vauhtia. Rakennustyömaa on aktiivinen ja etenee mukavasti. Parhaillaan valamme siilo- ja vastaanottorakennuksen rakenteita.
Tervehdys Salmisaaren työmaalta!

Salmisaaressa valetaan siilo- ja vastaanottorakennuksen rakenteita.

Teksti: Teemu Nieminen

Rakennustyöt etenevät siinä aikataulussa, että laiteasennukset pääsevät alkamaan täydessä laajuudessa kesäkuussa. Laiteasennukset alkavat voimalaitoksen sisältä sekä siilojen pystytyksellä pihamaalla. Loppuvuodesta Salmisaaren voimalaitoksessa palaa 5–7 % puupellettejä kivihiilen joukossa.

Rakennustöiden aloittaminen on projektin ulkopuolisille ensimmäinen näkyvä osa hankkeen etenemisestä, mutta todellisuudessa työtä on tehty jo yli vuosi ennen ensimmäistäkään työkoneen kauhaisua. Pellettijärjestelmän rakentamisprojekti on alkanut vuoden 2012 syksyllä pellettilaitteiston toiminnallisuuden ja vaatimusten määrittelyillä, jonka jälkeen on pyydetty tarjouksia järjestelmän toteuttamisesta. Myös laitteiston sijoitussuunnittelu on aloitettu aivan projektin alussa.

Tervehdys Salmisaaren työmaalta!

3D-kuva pellettiaseman sisällöstä.

Suunnittelu tehdään 3D:nä

Pellettilaitetoimittaja valittiin kesällä 2013. Laitetoimittajan valitsemisen myötä rakennusten suunnittelu on päässyt täyteen vauhtiin. Rakennusten suunnittelu on tehty täysin 3D-maailmassa, johon myös laitetoimittajan laitteet sijoitetaan. Mallintaminen on nykyisin arkipäivää suurissa rakennusprojekteissa ja sen etuna on eri suunnitelmien yhteensovittaminen ja kokonaisuuden hallinnan helppous.

Tämän tyyppisessä rakennusprojektissa suunnittelutyö jatkuu aivan projektin alkumetreiltä aina viimeisiin hetkiin, jossa sitten 3D-malli saatetaan vastaamaan rakennettua kokonaisuutta. Projektissa tehtyä 3D-mallia voidaan hyödyntää rakennuksen tai laitoksenosan koko elinkaaren ajan.

Ainutlaatuinen projekti

Tervehdys Salmisaaren työmaalta!

Havainnekuva pellettiasemasta.

Salmisaaren pellettiprojekti on ainutlaatuinen mittakaavaltaan ja myös siinä mielessä, että projektista saatavaa hyötyä ei voida arvioida perinteisillä talous- tai käytettävyysmittareilla. Hankkeen hyödyt ovat ympäristönsuojelullisissa näkökulmissa. Pelletin mukaantulo polttoainepalettiin lisää työmäärää laitoksilla ja tulee asettamaan omat haasteensa voimalaitoksen käytölle.

Tällä hetkellä biopolttoaineet eivät voi kilpailla hinnassa kivihiilen kanssa. Biomassan avulla kuluttajille voidaan kuitenkin tuottaa entistäkin vähäpäästöisempää energiaa, mikä on Helsingin Energian strategisena pitkän ajan tavoitteena.

Pelletin myötä tulee paljon uusia haasteita ja mahdollisuuksia oppia uusia asioita! Pidämme teitä blogin lukijoita ajan tasalla projektin etenemisestä myös jatkossa.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 19.12.2016

Siilot saapuivat

Aloitamme pelletin polton Salmisaaren voimalaitoksessa vuoden lopulla. Tätä varten rakennamme voimalaitokselle pellettisiilot, jotka saapuivat  sunnuntai-iltana Tammasaaren satamaan. Katso kuvasarja siilojen siirrosta!

Suomen suurin pellettitoimitus Helsinkiin

Helsingin Energia ja Vapo ovat sopineet puupellettien toimituksesta Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksille. Toimitusmäärät ovat Suomen mittakaavassa merkittäviä. Vapon toimittama pelletti on suomalaista alkuperää, ja sillä korvataan ulkomaista kivihiiltä sähkön ja lämmön tuotannossa.
  • 19.12.2016

Vuosi 2014 toi aurinkoenergian ja pelletit pysyvästi Helsinkiin

Helsingin energiavuotta 2014 muistellessa päällimmäisenä mielessä on oikeastaan kaksi asiaa: aurinkoenergia ja puupelletit.