Entistä vähemmän päästöjä

  • 2016-12-19
Voimalaitosten päästörajat Euroopassa tiukkenevat entisestään vuonna 2016. Varaudumme siihen kaikilla voimalaitoksillamme.

EU:n teollisuuspäästödirektiivin voimaan astumisen myötä polttolaitosten savukaasujen sisältämien hiukkasten, rikkidioksidin ja typen oksidien päästörajat kiristyvät. Jotta pääsemme jatkossakin päästörajojen alle, olemme investoineet päästöjä vähentävään teknologiaan.

Päästörajojen tiukkenemisen taustalla on ympäristönsuojelu. Esimerkiksi typen oksidit aiheuttavat ympäristössä happamoitumista.

Typpipäästöjen vähentäminen vaatii voimalaitoksillamme merkittävimmät investoinnit. Hanasaaressa typpioksideja tullaan poistamaan urearuiskutusjärjestelmällä.

Typpioksideja voi vähentää monella tavalla

Palamisilman ja polttoaineen sisältämästä typestä muodostuu palamisprosessissa typpioksideja. Typpioksidien syntymistä voi vähentää esimerkiksi modernisoimalla polttimia. Hanasaaressa polttimet modernisoitiin 1990-luvun alussa.

Pelkillä poltinmuutoksilla emme kuitenkaan saisi päästöjä riittävän vähäisiksi. Tämän takia olemme valinneet tien, jossa emme vähennä typpioksidien muodostumista, vaan poistamme sen savukaasuista jälkikäteen.

Typenoksidien poisto tehdään syöttämällä urealiuosta kattilan yläosaan. Urealiuos hajoaa ammoniakiksi, joka pelkistää typpioksidit typpikaasuksi. Typpikaasu on vaaraton ilmassa oleva kaasu. Savukaasukanavaan asennetaan ammoniakkia mittaava laite, jolla varmistetaan, ettei urealiuosta syötetä liikaa.

Hanasaareen rakennettava järjestelmä valmistuu syksyllä ja tarkoitus on hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta saada testattua järjestelmän toimivuus.

Vuoden 2016 alusta tiukkenevat myös rikkidioksidin ja hiukkasten päästörajat. Nämä eivät kuitenkaan aiheuta voimalaitoksilla merkittäviä investointeja, sillä niiden päästöt ovat jo nyt riittävän alhaisella tasolla.

Teksti: Sofia Grönroos

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 19.12.2016

Pelletti on tullut – pysyäkseen

Muistatteko miten pelletin poltto alkoi? Lokakuussa toimitusjohtajamme Pekka Manninen käynnisti pelletin polton Hanasaaren voimalaitoksessa. Siitä on jo lähes seitsemän kuukautta.
  • 19.12.2016

Hanasaaresta oppia Kiinan päästövähennystalkoisiin

Kiinan ympäristönsuojeluministeriön varaministeri Zhai Qing kävi delegaatioineen tutustumassa Hanasaaren voimalaitoksen toimintaan.

  • 19.12.2016

Muutakin kuin hiilidioksidia

Keskustelu päästöistä pyörii lähinnä ilmastopäästöjen ympärillä, vaikka energiantuotannosta aiheutuu myös ilmanlaatuun vaikuttavia päästöjä.