Mikko koodasi voittoisan kysyntäjoustoalgoritmin

Kysyntäjoustoalgoritmin koodauskilpailu on ratkennut. Kisan voitti Mikko Huotari.

Tammikuussa pyysimme kehittämään ratkaisun sähkövaraston käytön optimoimiseksi. Tavoitteena oli saada mahdollisimman hyvä ja toimiva avoimeen koodiin perustuva kysyntäjoustoalgoritmi ja lisäksi kokeilla joukkoistamisen toimivuutta. Ihmisiltä selvästi löytyy osaamista ja halua osallistua tämän kaltaiseen kilpailuun, esimerkiksi kilpailusta kertovaa blogipostausta käytiin lukemassa yli 1000 kertaa.

Voittajan algoritmi toimi parhaiten

Tehtävänannossa pyydettiin tuottamaan kysyntäjoustoalgoritmi, laskemaan saatava voitto vuodelta 2014 ja akun lataus-purku syklien määrä. Saimme kilpailuun viisi vastausta, joista jokainen oli hyvä, mutta erojakin syntyi.

Viideltä osallistujalta saimme viisi eri tulosta. Vuotuinen voitto oli kaikilla osallistujilla noin 11 000 euroa 1000 kWh:n sähkövarastolla. Syklejä akuille muodostui noin 500 vuodessa. Kilpailuun osallistuneet olivat oivaltaneet kysyntäjoustoalgoritmin tärkeimmät asiat oikein. Algoritmin oleellisimmat osat ovat sähkön hinta-aikasarjan paikallisten minimien ja maksimien tunnistaminen sekä latauksen ja purkamisen ajoitus. Tällöin sähköä ostetaan halvalla ja myydään kalliilla.

Vertasimme algoritmien toteuttamia osto- ja myyntitapahtumia, ja laskimme näistä saadun voiton. Lisäksi huomioimme voiton ja syklien suhteen, sekä arvioimme koodeja laadullisesti.

Voittajan valinta oli lopulta vaikeaa, koska kaikilla osallistujilla oli koodeissaan hyviä ja huonoja puolia. Päädyimme valitsemaan voittajaksi koodin, joka toimi mielestämme parhaiten. Voittajaksi selviytyi teknillisen fysiikan opiskelija, diplomityöntekijä Mikko Huotari Aalto-yliopistosta.

– Käytin ongelman ratkaisuun yhteensä 8 tuntia, josta 4 tuntia meni paperilla suunnitteluun. Haastavinta oli hahmottaa ongelma ja tehdä suunnitelma, Mikko kertoo. Kilpailun tehtävä oli hyvin lähellä Mikon diplomityötä, jossa hän tutkii sähkövaraston käyttöä tuulivoiman tukena.

Tuomaristo piti erityisesti Mikon algoritmin dokumentoinnista, mutta kritisoi koodin monimutkaisuutta. Tästä huolimatta Mikon algoritmi toteutti parhaan tuloksen kysyntäjoustossa. Jos yhdistäisimme kaikkien kilpailijoiden koodien hyvät puolet, saisimme todennäköisesti täydellisen koodin.

Sähkövaraston takaisinmaksuaika 150 vuotta

Jos arvioidaan karkeasti, että akkukäyttöinen sähkövarasto, jonka kapasiteetti on 1 MWh ja teho 1 MW, maksaa puolitoista miljoonaa euroa, saadaan takaisinmaksuajaksi lähes 150 vuotta. Tämä on siis laskettu ilman laskentakorkoa, laitteiston uusimisia tai muuttuvia kuluja.

Arvion perusteella voidaan todeta, että pelkästään sähköpörssimarkkinoilla toimiminen on sähkövarastolla nykyisellään kaikkea muuta kuin taloudellisesti kannattavaa. On kuitenkin tärkeää ymmärtää taloudellisesti kannattamaton toiminta, jotta osataan toimia taloudellisesti kannattavasti. Kysyntäjoustoalgoritmia voisi kuitenkin käyttää laajemminkin kuin pelkästään sähkövarastossa. Kyseistä algoritmia voisi käyttää ohjaamaan esim. sähkön kulutusta kalliilta tunneilta halvoille tunneille.

Onnittelut voittajalle ja suuri kiitos kaikille osallistujille!

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Vielä ehdit koodata kysyntäjoustoalgoritmin!

Kilpailu päättyy tämän viikon sunnuntaina 1.2.2015, joten osallistumisaikaa on yhä jäljellä.

Koodaa meille kysyntäjoustoalgoritmi!

Haasta itsesi ja kehitä avoimeen lähdekoodiin perustuva ratkaisu sähkövaraston käytön optimoimiseksi.

Kysyntäjoustosta hyötyvät kaikki

Tutkimme parhaillaan kotitalouksien sähkölämmityskuorman älykästä ohjausta ja kuorman hyödyntämistä Fingridin reservimarkkinoilla. Mistä pilottihankkeessa on oikeastaan kyse?