Tosi-tv:llä kestävämpää energiantuotantoa

Kuusi Helsingin yliopiston opiskelijaa eri aloilta sai tehtäväkseen pohtia, miten Helen voisi siirtyä kohti kestävämpää energiantuotantoa.

Helsingin yliopiston Kestävyyttä käytäntöön -kurssi on opiskelijalähtöinen projektikurssi, joka tähtää akateemisen osaamisen ja käytännön ongelmanratkaisun yhdistämiseen.

Tänä keväänä kurssin viisi yhteistyökumppania antoi omaan toimialaansa liittyvän haasteen opiskelijatiimien ratkaistavaksi. Helenin haaste koski metsäbioenergian kestävyyttä ja se asetti kurssin kuluessa kuuden hengen monitieteisen TAPIO-tiimimme osaamisen ja innovatiivisuuden tiukkaan testiin.

Kurssin luova ja kiivastahtinen työskentelymetodi poikkeaa perinteisestä yliopisto-opiskelusta, ja innostuimme asettamaan tavoitteemme heti aluksi optimistisesti korkealle. Visionamme oli avata metsäbioenergian tuotannon ja käytön solmukohtia ja tällä tavoin auttaa Heleniä, Helsinkiä ja Suomea siirtymään kohti kestävämpää energiantuotantoa.

Haasteemme oli varsin ajankohtainen ja esimerkiksi media nosti lähes päivittäin otsikkoihin energiankäyttöön, metsäbioenergiaan ja Heleniin liittyviä uutisia.

600 000 metsänomistajan tavoittaminen haastavaa

Aloimme etsiä näkökulmia ja lähestymistapoja aiheeseen haastattelemalla erilaisia metsäalan asiantuntijoita, ja löysimme vastauksista muutamia usein toistuvia teemoja. Yksi näistä oli metsänomistajien tavoittaminen: vuonna 2013 Suomessa oli 632 000 metsänomistajaa, joista neljännes kaupunkilaisia. Harvoilla on metsäalan osaamista tai kiinnostusta metsänhoitoon – kuinka siis saadaan metsänomistajat aktivoitua tarjoamaan puuta markkinoille?

Toinen solmukohta liittyi metsäalan työvoimantarpeeseen ja työllistämisvaikutuksiin: nykyistä laajamittaisempi metsäbioenergian korjuu vaatisi paljon osaavaa työvoimaa, mutta siinä on myös paljon potentiaalia. Metsäbioenergian hankintaketju voisi työllistää huomattavasti suuremman määrän suomalaisia kuin fossiiliset ja se myös tukisi kotimaisia laitevalmistajia ja metsänomistajia.

Vaikka metsäbioenergian maailma alkoi hahmottua meille, tuotti konkreettisen ja käytännönläheisen ratkaisun keksiminen monisyiseen ongelmaan välillä harmaita hiuksia. Muutamaa viikkoa ennen kurssin loppuseminaaria saimme kuitenkin idean.

Ratkaisu: Metsämestarit

Meidän ratkaisumme haasteeseen on Metsämestarit-niminen, asiantuntijapohjainen tosi-tv-sarja. Se vastaa haastatteluista poimimiimme ongelmiin: tiedon liikkuvuuteen, metsänomistajien tavoittamiseen ja metsäalan houkuttelevuuteen.

Sarjassa tutustutaan viiteen eri metsäalan ammattilaiseen ja heidän elämäänsä. Lisäksi joka jaksossa puheenvuoron saavat myös metsäalan asiantuntijat, joiden kanssa metsämestarit keskustelevat iltanuotiolla metsien monikäytöstä, metsäbioenergiasta ja muista ajankohtaisista kysymyksistä.

Sarjan sisällöstä 70 prosenttia on siis viihdettä, joka yhdistyy saumattomasti 30 prosenttiin tiukkaa tietoa. Sarja pyrkii paitsi viihdyttämään, myös lisäämään tietoa metsien kestävästä käytöstä ja kasvattamaan kiinnostusta metsäalaa kohtaan. Tätä kautta sarja voi lisätä kestävää suomalaista metsäbioenergian käyttöä.


Teksti: Kestävyyttä käytäntöön -kurssin TAPIO-tiimi: Ilari Angervuori, Liisa Kolehmainen, Maija Nikkanen, Susanne Nylund, Aino Taskinen ja Joonas Viinikka

Vieraskynä

Vieraskynä

Blogissa julkaistaan satunnaisesti Helenin yhteistyökumppaneiden kirjoituksia. Nämä tekstit kootaan Vieraskynä-tunnuksen alle.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 19.12.2016

Pellettitutkimukset etenevät monella rintamalla

Olemme mukana BEST-tutkimusohjelmassa selvittämässä tulevaisuuden kestäviä bioenergiaratkaisuja.

Miltä näyttää biotulevaisuus?

Bioenergian tulevaisuuden tärkeitä avainsanoja ovat aurinko, energiansäästö ja energiatehokkuus, jätteiden hyötykäyttö sekä kiertotalous, selvisi Helenin teettämästä tutkimuksesta. Helenin ja energia-alan kannalta kriittistä on, minkälaisiksi EU:n biomassan kestävyyskriteerit muodostuvat.

Pelletin hankintaa valmistellaan

Valmistaudumme monella rintamalla syksyllä alkavaan puupelletin ja hiilen jatkuvatoimiseen seospolttoon. Hanasaaressa vuosina 2012–2014 tehdyt pellettikokeet ovat jo opettaneet meille paljon muun muassa pelletin käsittelystä ja käyttäytymisestä voimalaitoksessa. Työsarkaa kuitenkin vielä riittää, ennen kuin Salmisaari ja Hanasaari ovat valmiina uuteen uraansa pellettiä polttavina seospolttolaitoksina.